1 Mayıs

GÜN ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE GÜNÜDÜR!

GÜN ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE GÜNÜDÜR!

Her 1 Mayıs yaklaştığında 1 Mayıs üzerine farklı siyasi yaklaşımlar görüşlerini ortaya koyar ve işçi sınıfı ve bağlaşıklarının 1 Mayıs “kutlanma”sına katılmasını isterler.

1 Mayıs: Taksim polis ablukasında

06:48 İstanbul'da Taksim'e giden yollar dışında Mecidiyeköy ve Beşiktaş'a giden yollar da kapalı. @serkanocakkk
07:10 Şişli, Osmanbey polis ablukası altında. @guventurks
07:43 Beşiktaş'ta Yıldız Köprüsü altında, Abbasağa ve Barış Parkı’na çıkan yollarda arama noktaları var, geçişler kısmen açık. @sendika_org
07:50 Beşiktaş CHP önünde toplanma başladı. @sendika_org
07:57 Şişli'de DİSK'in önünde gruplar toplanıyor. @orhan_simsek_

1 Mayıs, Kapitalist sömürü düzenine karşı mücadele günüdür

1 MAYIS, ÖZGÜRLEŞMEK İÇİN KAPİTALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİNİ DEVRİMLE YIKMAK İÇİN MÜCADELE ETMENİN ADIDIR!
Fakat gerçek özgürlük, işçi sınıfının sömürüden kurtulduğu, ezen ile ezilenin olmadığı, gerçek özgürlüğün yaşandığı, işsizliğin olmadığı, çalışabilir herkesin iş olanaklarına sahip olduğu, kadın ve erkek eşitliğinin sağlandığı, tüm halkların eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşayabileceği, devrim ve sosyalizm kavgasının zafere taşındığı, sosyalizmin inşa edildiği koşullarda ancak mümkündür.

1 Mayıs'ta halk alanlardaydı

23.10 Okmeydanı, Şark Kahvesi'nden sağlık ocağına kadar ağır gaz kokusu var, sokaklar karanlık. @mahalleliler

22:45 Nurtepe'de direniş sonucunda çevik kuvvet geri çekilmek zorunda kaldı. @otekilerpostasi

22:15 İstanbul, Nurtepe'de barikatlar kuruluyor. @RedHack_BaRikat

22:00 Ankara, Tuzluçayır'da çatışmalar devam ediyor. @seyrisokak

1 Mayıs Mücadele Günüdür

1 MAYIS, KAPİTALİST SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI, İŞÇİ SINIFININ BAŞKALDIRI GÜNÜDÜR!

Sınıf Mü­ca­de­le­si­ni Ör­güt­ley­elim - En­tern­asyo­nal Dayanışmayı Yüksel­telim!

An­ti­ka­pi­ta­list 1 Mayıs için So­kak­la­ra!

Dünya‘nın her yer­in­de in­s­an­lar 1 Mayıs‘ da sö­mü­rü­süz ve baskısız, daha iyi yaşana­bilir bir ge­lecek için so­kak­la­ra çıkıyor. Mann­heim‘da ceşitli Sol gru­pların kurduğu güç birliği, 1 Mayıs‘da kar­arlı ve hep bir­lik­te so­kak­la­ra çıkmaya cağrıyor.

TAKSİM GEZİ PARKI DİRENİŞİ

Görmemizi sağlayan güçlü bir merkezi sinir sistemimiz olmadığı için, gündemimizi çevreleyen temsili bir dünya yaratarak yürüttüğü büyük savaş hazırlıklarını gizliyor. Burjuva devlet iktidarı kendi eylemlerini kolektif bir akılsallaştırma ve olağanlaştırma ile gündemleştiriyor.

1 Mayıs 2013 SODAP

SODAP 1 MAYIS'A DAVET.. http://www.youtube.com/watch?v=I_3H6wkZMTk SODAP 1 MAYIS GÖRÜNTÜLERİ. http://www.youtube.com/watch?v=hUJrziwskiU

Hesabını soracağız!

Emekçiler dört bir yanda AKP’ye meydan okudu, Taksim direnişini selamladı

1 Mayıs’ta emekçiler ülkenin dört bir yanında alanlara çıktı. AKP faşizmine, savaşa, sömürüye, gericiliğe, Taşeron Cumhuriyeti’ne meydan okundu, Taksim’de direnen binlere selam gönderildi.

İzmir

Son dönemde özelleştirme ve taşeronlaştırma karşısında kitlesel işçi eylemlerine sahne olan İzmir’de yüz bine yakın emekçinin katılımıyla Taksim direnişine selam gönderildi. Basmane Fuar önü ve Konak’taki iki farklı koldan yapılan yürüyüşlerde Halkevleri kortejinde “Geleceğimizi AKP’ye bırakmıyoruz” sloganıyla yürüyen çocuklar büyük alkış aldı.

Sayfalar