Metin Kahraman Hakkında

BASINA VE KAMUOYUNA

Günlerdir bir tartışma yaşanıyor. Yalancı bir hırsızın ağzından, hakaret, karalama ve çarpıtmalarla dolu açıklamalar kimi basın organlarında boy boy sergileniyor. Reklam peşinde koşan ve kendi bencil çıkarlarından başka bir şeyi gözü görmeyen bu hırsız, bir dönem Grup Yorum içinde de yer almış olan Metin Kahraman adlı kişidir. Yaptığı açıklamaları sorgulamadan ve gerçekmiş gibi yansıtan kimi gazeteler, muhataplarından işin aslını öğrenme zahmetine dahi girmeden tek yanlı yayınlarıyla, bilinçli ya da bilinçsiz, hırsızın ekmeğine yağ sürmüştür. Yaşanan olayla ilgili gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Metin Kahraman, Grup Yorum içinde yer aldığı dönemlerde üretilen kimi eserlerin, kendisine ait olduğunu ileri sürerek kişisel mülkiyetine geçirmek istemiştir. Bunun için ilgili meslek kuruluşu MESAM’a resmi başvuruda bulunmuştur. Bu girişimin adı kendisinin ifade ettiği gibi ‘emeğine saygı gösterilmesini istemek’ değil, bu şarkılara ilişkin her türlü söz, yetki ve karar hakkının sadece kendisine ait olmasıdır. Ve bu şarkılardan dolayı otomatik olarak yatırılacak teliflerden faydalanmak istemektedir. Açıklamasında bütün bu gerçeği gizleyip çarpıtmıştır.
Bu şarkılar ideolojik, politik ve kültürel olarak Grup Yorum içinde üretilmiş şarkılardır. Hiç kimse birey olarak bu şarkıları üretemezdi. Herkes bilmektedir ki, bu grup içinde üretilen her şarkıda, tüm elemanlarını kapsayan, bunun da ötesinde hapishanelerden dağlara ülkenin dört bir yanında direnenlerin dahil olduğu bir kolektivizm vardır. Grup Yorum örgütlü bir gruptur. Ve şarkılarındaki güç ve dinamizmini örgütlü bakış açısından almaktadır. Bu şarkıları yazdıran, içeriğini oluşturan güçler; Grup Yorum gerçeğini oluşturmuştur. Şarkıların asıl sahibi, bu şarkıları yazdıracak destansı direnişleri yaratanlar, canlarıyla bunun bedelini ödeyenlerdir. Ve bu şarkıları yirmi yıldır tüm saldırılara, yok etme ve susturma çabalarına karşın, işkenceler pahasına, tutsaklıklar pahasına, konser yasakları pahasına direnerek sahiplenen, bugünlere kadar getirerek efsaneleştiren Grup Yorum’dur. Bu şarkılar mahkeme salonlarında savunulurken Metin yoktur ortalıkta. Tüm bedelleri ödenirken yanında olmayan, terk edip giden, bugün kitleler nezdinde efsaneleştikten sonra da hazır lokma misali üzerine atlamaya çalışan Metin Kahraman’ın yapmaya çalıştığı yavuz hırsızlıktır.
Grup Yorum elemanlarının bu konuyu görüşmek ve yaptığı yanlıştan vazgeçirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu bilmekteyiz. İşin garibi, bu görüşmeleri Yorumcuların ortalıkta konuşmasından değil, Metin’lerin kendi çevrelerinde yaptıkları konuşmalardan öğrendik. Yine kendisinin belirttiği “Yorum’cular beni tehdit etti.” sözünün ne kadar adice bir yalan olduğunu da bilmekteyiz. Üç görüşmede de yanlışının anlatılmaya çalışıldığını, onun hakaretlere varan tutumlarına karşı alttan alınarak ikna çabalarının sürdüğünü biliyoruz. O kadar düşkünleşmiştir ki, ilk görüşmede düzelteceğini belirtmiş ve süre istemiş, ikinci görüşmede yanlış olduğunu kabul etmiş ve sizin istediğiniz şekilde düzelteceğim demiştir. Ancak bu düşüncesinden vazgeçtiğini daha sonra telefonla bildirmiştir. Üçüncü görüşmeden bir sonuç çıkmadığı gibi, tartışmada Yorumcuları kışkırtmaya çalışan bir üslup içinde olmuştur. Tehdit edildiği adice, aşağılıkça bir yalandır.
Yorumcuların bu girişimlerine saygı duyduğumuzdan, çözeceklerine inandığımızdan, sonuçlarını bekledik. Ancak küstahça saldırmaya, hakaret etmeye ve meydan okurcasına hırsızlığa devam etmeye çalışması üzerine, meseleyi çözmeye yanaşmayan, bilinçli olarak çözümsüzlüğe sürükleyen tutumuna seyirci kalamazdık. Olayı bu noktaya getiren, her türlü çözümün önünü tıkayan kendisidir. Bunu da en iyi kendisi bilmektedir. Bize ait olan değerleri çalmaya çalışan hırsıza karşı tavır almak elbette ki hakkımızdır. Salya sümük ağlayarak yalvaran, ayaklarımıza kapanarak ‘Ne olur beni affedin büyük yanlış yaptım, yarın bu sorunu çözeceğim’ diyen Metin, daha önceki tartışmalarda olduğu gibi yine yalan söylemiş, akılsız şuursuz bir şekilde saldırmaya devam etmiştir. Bu tutumuyla ne kadar zavallı, korkak ve bencil biri olduğunu göstermiştir. Haklı olduğuna inanıyorsa orada da kendisini savunabilirdi ama o, ağlayarak yalvarmayı tercih etmiştir. Sonrasında ise tekrar başa dönmüştür. İkili oynayarak kişiliksizleşmektedir. Açıklamasında ‘sadece emeğine saygı gösterilmesini’ istediğini belirterek kendisini son derece masumlaştırmakta, karşısındakileri de böyle masum bir talebi bile reddeden emeğe saygısızlar gibi göstermektedir. Emeğe saygısız olan kendisidir. Metin Kahraman’ı yetiştiren Grup Yorum’dur. Eğer emeğe saygısı olsaydı, kendisine verilen emeğe saygısızlık etmez, bencilce üç kuruşun peşinde olmazdı.
Unvanının “sanatçı” olması, hırsızın hırsız olduğu gerçeğini değiştirmez. Onun bu yanını görmeden, sorgulamadan bu olayı ‘çirkin saldırı’ adı altında yayınlayan basın kuruluşlarını da kınıyoruz. İki tarafın nedenlerini almadan öğrenmeden yapılan yayıncılığın, bırakın devrimci basını, burjuva basıncılığında da yeri olamaz. Böyle bir yayıncılıkta basın ahlakı aranamaz.
Sonuç olarak, Metin Kahraman, geldiği nokta itibarıyla tükenmiştir. Ve Yorum’un prestijini kullanarak reklam yapma peşindedir. Onunla ilgili yapılacak en iyi tespit, reklam peşinde olan provokatör bir hırsız olduğudur. Kendisini tartıştırarak parlayacağını umut etmektedir. Bu kültür kapitalizme aittir. Hırsızlık yapmak da, böyle reklam tarzı da kapitalizmin yarattığı bir sonuçtur. Ki bu kültür, kendi tezgahladıkları oyunlarla gündeme gelmeye çalışan sayısız şarkıcı, manken yaratmıştır. Bu tipler, piyasa şartlarına göre şekillendirir kendilerini. Piyasa sanatçılarını halkımız iyi tanır, hak ettiği yere oturtur.
Yorum’un şarkıları Yorum’a ve dinleyicilerine, halka aittir. Hiç kimse bu gerçeği değiştiremez. Ne Metin gibi çapulcular, ne de meselenin aslını astarını bilmeden onlara kol kanat geren himayeciler bu gerçeği değiştiremez. Grup Yorum dinleyicileri olarak, grubumuzu aktif olarak savunduk, savunuruz. Metin’in dövülmesi olayıyla Grup Yorum arasında bir bağ kurmaya çalışanlar, Grup Yorum’a düşmanca duygular taşıyarak bu konuda taraf yapmaya çalışanlardır. Ya da Grup Yorum ve dinleyicileri arasında kurulan doğal bağdan hiçbir şey anlamayanlardır. Metin’in açıklamasında bahsettiği ‘Grup Yorum’daki tarihimle ve Grup Yorum albümlerinde yer alan bestelerimle onur duymaya devam edeceğim’ ifadesi de koca bir yalandan ibarettir. Grup Yorum’daki geçmişiyle onur duyan biri, onu yıpratmaya, muhatabı olmadığı, alakası olmadığı şeylerle ilişkilendirmeye çalışmaz. Şunu bilmelidir ki, Grup Yorum’u sahiplenmemiz için onlarla görüşmemiz, onların düşüncelerini almamız gerekmiyor. O’nun gibi çapulcu bir hırsızın ortalıkta gezinip şarkılarını çalmaya çalışmasından tutalım, bir elemanının tutuklanmasına kadar başına gelecek her şey bizi doğrudan ilgilendirir ve kimseye sorup danışmadan sahipleniriz. Yorum’un tarihi nasıl onurlu sayfalarla doluysa Yorum dinleyicileri olarak bizim ki de aynı onura sahiptir. Yorum’u sahiplenmemizi bu güne dek hiçbir güç engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemez.

Türküler Susmaz Halaylar Sürer!
Grup Yorum Dinleyicileri’nden Bir Grup

Yorumlar

Tekrar düşünün.Üreten Metin mi yoksa grup kolletivizmimi?Peki metine verilen emekler ne olacak?Değerlerin iğdiş edilmesine tecavüz edilmesine gözmü yumulsaydı?Metin ortaya çıksın sıkıyorsa o konuşsun.Önce hakaret edip sonra neden yaratan soytarılar.

Devrimcilik emek gerçeğine kuruludur. Emeğin değerini bilmeyen devrimci olamaz. Bir insanda yetenek yoksa onu gruba alın bakalım beste yapabilecek mi? Siz bir kişinin eline kağıt kalem verin bakalım söz yazabilecek mi? Dolayısıyla bu eseri Metin Kahraman yapmıştır. Emeğine sahip çıkması kadar doğal bir ne olabilir? Ne zamandan beri hırsızlığın anlamı meğine sahiplenmekle eşdeğer oldu. Bilhakis siz kapitalistler gibi adamın emeğini gasp edip üzerinde baskı oluşturmuşsunuz.
Grup Yorum eğer böylesi bir şey yapmışsa derhal bir açıklama yapıp hatasını düzeltmelidir.

Şimdi bu açıklamayı "Grup Yorum Dinleyicileri’nden Bir Grup" yaptı değil mi? Ne kadar da bilgiliymiş bu dinleyici grubu? Nerede kiminle kaç görüşme yapılmış, hangi görüşmeden ne sonuç çıkmış, hepsini biliyorlar, bütün grup yorum dinleyicileri aynı şekilde bilgilendiriliyor mu acaba? Muhtemelen hayır, kimse bunları bilmiyor, ama bu özel "grup yorum dinleyici grubu" bütün bunları bildikleri gibi, grup yorum adına bir sanatçıyı kaçırarak işkence yöntemleriyle şiddet uyguluyorlar, ve üstelik "yine de yaparız" diyerek tehdit etmeyi sürdürüyorlar. Kısacası bu imza geçersizdir. Bunun adı "dinleyici grubu" falan değil mafya çetesidir. Metin Kahraman'ın maddi beklentiler içinde olduğu ise tümüyle yalandır, Metin Kahraman emeğiyle geçinebilen bir insandır, böyle şeylere tenezzül etmesine gerek yok, isteğinin şarkılarda daha önce yazan isminin geri yazılması olduğunu, sadece emeğini savunduğunu da açıklamıştı daha önce. (http://istanbul.indymedia.org/news/2005/09/59626.php) Hala utanmadan maddi gerekçelerden bahseden yukarıdaki güruh, sadece kendi faşizan saldırılarını hasıraltı etmeye çalışıyor, bu faşist zihniyetli şiddet düşkünleri çaresizlikten kime ne çamur atacaklarını bilemiyorlar. Daha da beter olacaklar, Yaptıkları zulüm yanlarına kar kalmadı, kalmayacak... Ellerine sanatçıların kanını bulaştıran bu aşağılık insan müsvettelerine hakettikleri cevabı tarih verecek...

Grup yaptigi ne devrimcilige nede demokratlikla hic bir alakasi yoktur. Utanmadan birde kamuoyuna bildir yazarak kinama yapiyorsunuz.
Siz saygi nedir bilmezsiniz.
siz emek nedir bilmezsiniz
Cunku siz sanat dusmanisiniz.
Metin KAHRAMAN basta Dersim halik olmakla uzere Turk ve kurt halkinin sanatcisi oldugunu kendini kanitlamis. Halk sanatcisina sahip cikiyor.
Siz sanat ve devrim dusmani size kim sahip cikiyor.
Evet dogru soyluyorsunuz; Metin KAHRAMANIN TURKULERI SUZMAZ-DEVAM EDER.
SIZ KENDINIZI YIRTMAYA DEVAM EDIN...

Sevgili antifaşist senin dilin ne kadar uzun Metinin yalakalağını yapmak sana düştüş. Metin erkekse çıksın meydana da kendisini savunmuş. Öyle yurt dışına kaçmassın.

Sevgili antifaşist senin dilin ne kadar uzun Metinin yalakalağını yapmak sana düştüş. Metin erkekse çıksın meydana da kendisini savunsun. Öyle yurt dışına kaçmassın.

Asil Capulcu sizlersiniz.. Sizin paragoz ilan ettiginiz adama asagilikca saldirmanizin nedeni, yine sizin para isteginizdir..Sizin paraya ihtiyaciniz var, milleti kor mu saniyorsunuz? Telifi sizin olsun ki siz kazanin adamin emegi uzerinden! Duzen kurumu deyip duranlar bilsinler ki, profesyonel muzisyenlerin bu gibi kurumlarla binbir turlu telif, eser hakki gibi anlasmalari vardir..Grup Yorum`un da, Metin`in de..Madem bu kadar illegaller, kendileri dagitsinlar elden ele Yorum kasetlerini.. Hepiniz igrencsiniz ve bunu biliyorsunuz..Aglamis da ayaginiza kapanmis.. Insan degil mi bu adam? Su mukemmel insan pozlarini neden birakmiyorsunuz.. Siz de tuvalete gidiyorsunuz, agliyorsunuz, burnunuz sumukleniyor, kokuyorsunuz, korkuyorsunuz.. Ne kadar itici adamlarsiniz, kasmayin artik.. Benim icin Metin-Kemal kardeslerin koskoca bir karanliktan, cok kaliteli muziklere, enstrumanlara zazaca giydirmeleri inanilmaz hostu, cok keyifliydi.. Metin, sadece solist degil, sadece muzisyen degil.. Ve unutmayin, bu adami grup yorum yetistirmedi, tersine bu adam Grup Yorum`u yetistirenlerdendir.. Dersim`de sayisiz roportajlari, film cekimleri var.. Bana gore, sahsen, bu adamlar pirlantadir.. Sarhos olmus da bardan atilmis, hosuma gitti.. Benden daha serseriymis.. Slogan atmayin hepimiz sosyalistiz demis, bu da guzel.. Bunu da sevdim, gulumsetti beni.. Dewreso`yu dinleyince kendimden geciyorum.. Akan dunyanin bir parcasi olmaktan ziyade, onu seyrettiriyor bana.. Uzerime gelen, modern dunya baskisina karsi uyariyor beni.. Metin-Kemal Kahraman kardeslerin sol orgutlerin kultur asimilasyonuna katkida bulunduklarini irdeleyen yazilarini okudum ve begendim, mantikli geldi.. Dunyada bir suru gorus ve dusunce var.. Ben belki bireyciyim.. Cunku toplumsallik dediginde bir suru adam var demek..Bu adamlarin da kalitesinden emin olmak sart eger ellerine silah vereceksen ya da insanlarin hayatlarini tehlikeye sokabilecek kadar biliyorlarsa.. Sonra insani erdem sahibi olmalari gerekli, bircok kaygilardan siyrilmis olmalari da.. Bundan emin olmaksa imkansiz.. Bu yuzden bir suru "ajan", "provakator", "polis" vs korkulari var.. Eger insanlari bir yola cagiriyorsaniz ve yolun sonunda olum ihtimali varsa, onlari kahraman olduklarina inandirmalisiniz..Bu boyledir.. Kime bakarsaniz bakin.. Sehitlik kavrami bu yuzden vardir degil mi? Yoksa insanlar olmek istemezler kolayca.. Ajitasyondur bu, motivasyondur.. Bana gore, yani sadece bana gore, benim gercegim, Grup Yorum`un da, diger orgut muzik gruplarinin da yaptigi bundan farkli degildir ve bunu gormek de zor degildir.. Benim kitabimda, birseyi anlamadan, bilmeden onu savunmak yanlistir.. ama bu ulke, yani Turkiye (evet ben orda degilim, klavye uzmanlari tebrikler!) bu tip adamlarla dolu.. Nihai hedefi, sosyalizm olan yapilarin bunyesi, bu duzeni hic bilmeyen adamlarla dolu.. Nedir sosyalizm? Insanlara vaad ettigimiz, hayatlarini kolaylastiracaklarini iddia ettigimiz bu duzeni kendimiz nasil bilmeyiz? Sistem butun ayrintilariyla kavranmamissa, ne icin savasiliyor? Bana gore, sahsen, yapilan is daha lokal.. Tapinma gibi birsey bu bir sol sembole.. Cephe ya baska birsey..Hadi durust olalim; kendisine sol hatta sosyalist diyen insanlarin bilgisi ne kadar derin? Ben de dahil tabii ki..Ama en azindan ben, bireyciyim dedim, serseri olmak istedigimi soyledim. Ben size ozetleyeyim ne kadar derin; "Deniz, Yusuf, Huseyin, Mahir, Sinan, Ulas" gibi isimler, ama sadece isimler; bircok sarki ya da turku (bunlar hangi orgute mensuplarsa ya da sempati duyuyorlarsa o orgutun muzik grubunun sarkilarini bilirler, sevseler de digerlerinin ki soylemezler sesli olarak ve turkuler anonimdirler zaten, serbest); bir de biraz orgut ya da eylem tarihi, mesela su eylemi yaptik su tarihte falan..Simdi dostlar, elinizi vicdaniniza koyarak soyleyin, yalan mi bu soylediklerim? Bu kadronun nispeten iyileri (!), "Sosyalizmin Alfabesi", "Gulunun soldugu Aksam", ya da Cin-Rus iliskilerine dair kitaplar okumusturlar.. Ama savas sosyalizm adina?? Bu ajitasyondur.. Zaten bu sayfada da kolaylila gorulebilirler.. Sebeplerini aciklamaya calistim, insanlari kahraman yap ki olsunler..
Siz millete gaz vermeye devam edin..Biz de yorum dinledik, soyledik, savunduk..Alibeykoylerde buyuduk..
Bu tip adamlardan ne bekleyeceksiniz? Tabii Metin`i doverler.. Metin goruyor bunlari, mukemmel oldugu iddiasinda da degil.. Oyle biri de yok zaten..Ne onder, ne de sehit, kusura bakmayin.. Herkesi kendi gerceklerinde ve sartlarinda degerlendirmek gerekir. Benim gorduklerim bunlar.. Email adresim var yukarida yazan yazsin.. Konusalim... .

Metin seni seviyoruz

devrimcilerin görevi sanatçılara saldırmak değildir. bu iğrenç saldırının savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Metin Kahraman'a yapılmış olan saldırıyı kınıyorum.

Sizler ne devrimcisiniz ne de demokrat. Sizler olsa olsa, karanlık emeller peşinde koşan gangasterler çetesisiniz. Eğer sizler, kontra elemanı değilseniz, yapmanız gereken şey şudur: Özeleştiri yaparak, yaptığınızın karşı-devrimci bir saldırı olduğunu kabul etmek ve özür dilemektir. Yorum dinleyicileri ayaklarını filan da bırakın. Kamuoyu açıkça Grup Yorum olarak sizden açıklama bekliyor. Ayrıca Dev Sol/THKP-C yetkilileri de bu karşı-devrimci saldırıyı kınamadıkları müddetçe, kendileri bu saldırının bizzat sorumluları olarak lanetleneceklerdir.

Metin Kahraman, halkı için müzik yapan gerçek bir demokrattır. Emeğine sahip çıkması kadar doğal bir şey olamaz. O, kendisine ait olmayan herhangi bir besteye sahip çıkmayı talep etmiyor. Dolayısı ile hırsız olan M. Kahraman değil, gaspçı olan sizsiniz.

Metin Kahraman yalnız değildir. O'na bütün Dersim halkı olarak sahip çıkıyoruz. Sadece Türkiye, Kürdistan ve Dersim'in devrimci ve demokratları değil, Avrupa'nın ve dünyanın bütün ilericileri de M. Kahraman'a sahip çıkıyor, saldırganları ve arkasındaki kontra zihniyeti lanetliyorlar.

Metin Kahraman'a yapılmış olan saldırı, devrimci, demokrat ve ilerici bütün insanlara karşı yapılmış bir saldırıdır. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz. Bundan böyle, Grup Yorum'un bütün kaset ve CD'leri alınmayacak, konserlerine gidilmeyecektir. Halklarımız sizi tükürükleri ile boğacaktır.

Asil Capulcu sizlersiniz.. Sizin paragoz ilan ettiginiz adama asagilikca saldirmanizin nedeni, yine sizin para isteginizdir..Sizin paraya ihtiyaciniz var, milleti kor mu saniyorsunuz? Telifi sizin olsun ki siz kazanin adamin emegi uzerinden! Duzen kurumu deyip duranlar bilsinler ki, profesyonel muzisyenlerin bu gibi kurumlarla binbir turlu telif, eser hakki gibi anlasmalari vardir..Grup Yorum`un da, Metin`in de..Madem bu kadar illegaller, kendileri dagitsinlar elden ele Yorum kasetlerini.. Hepiniz igrencsiniz ve bunu biliyorsunuz..Aglamis da ayaginiza kapanmis.. Insan degil mi bu adam? Su mukemmel insan pozlarini neden birakmiyorsunuz.. Siz de tuvalete gidiyorsunuz, agliyorsunuz, burnunuz sumukleniyor, kokuyorsunuz, korkuyorsunuz.. Ne kadar itici adamlarsiniz, kasmayin artik.. Benim icin Metin-Kemal kardeslerin koskoca bir karanliktan, cok kaliteli muziklere, enstrumanlara zazaca giydirmeleri inanilmaz hostu, cok keyifliydi.. Metin, sadece solist degil, sadece muzisyen degil.. Ve unutmayin, bu adami grup yorum yetistirmedi, tersine bu adam Grup Yorum`u yetistirenlerdendir.. Dersim`de sayisiz roportajlari, film cekimleri var.. Bana gore, sahsen, bu adamlar pirlantadir.. Sarhos olmus da bardan atilmis, hosuma gitti.. Benden daha serseriymis.. Slogan atmayin hepimiz sosyalistiz demis, bu da guzel.. Bunu da sevdim, gulumsetti beni.. Dewreso`yu dinleyince kendimden geciyorum.. Akan dunyanin bir parcasi olmaktan ziyade, onu seyrettiriyor bana.. Uzerime gelen, modern dunya baskisina karsi uyariyor beni.. Metin-Kemal Kahraman kardeslerin sol orgutlerin kultur asimilasyonuna katkida bulunduklarini irdeleyen yazilarini okudum ve begendim, mantikli geldi.. Dunyada bir suru gorus ve dusunce var.. Ben belki bireyciyim.. Cunku toplumsallik dediginde bir suru adam var demek..Bu adamlarin da kalitesinden emin olmak sart eger ellerine silah vereceksen ya da insanlarin hayatlarini tehlikeye sokabilecek kadar biliyorlarsa.. Sonra insani erdem sahibi olmalari gerekli, bircok kaygilardan siyrilmis olmalari da.. Bundan emin olmaksa imkansiz.. Bu yuzden bir suru "ajan", "provakator", "polis" vs korkulari var.. Eger insanlari bir yola cagiriyorsaniz ve yolun sonunda olum ihtimali varsa, onlari kahraman olduklarina inandirmalisiniz..Bu boyledir.. Kime bakarsaniz bakin.. Sehitlik kavrami bu yuzden vardir degil mi? Yoksa insanlar olmek istemezler kolayca.. Ajitasyondur bu, motivasyondur.. Bana gore, yani sadece bana gore, benim gercegim, Grup Yorum`un da, diger orgut muzik gruplarinin da yaptigi bundan farkli degildir ve bunu gormek de zor degildir.. Benim kitabimda, birseyi anlamadan, bilmeden onu savunmak yanlistir.. ama bu ulke, yani Turkiye (evet ben orda degilim, klavye uzmanlari tebrikler!) bu tip adamlarla dolu.. Nihai hedefi, sosyalizm olan yapilarin bunyesi, bu duzeni hic bilmeyen adamlarla dolu.. Nedir sosyalizm? Insanlara vaad ettigimiz, hayatlarini kolaylastiracaklarini iddia ettigimiz bu duzeni kendimiz nasil bilmeyiz? Sistem butun ayrintilariyla kavranmamissa, ne icin savasiliyor? Bana gore, sahsen, yapilan is daha lokal.. Tapinma gibi birsey bu bir sol sembole.. Cephe ya baska birsey..Hadi durust olalim; kendisine sol hatta sosyalist diyen insanlarin bilgisi ne kadar derin? Ben de dahil tabii ki..Ama en azindan ben, bireyciyim dedim, serseri olmak istedigimi soyledim. Ben size ozetleyeyim ne kadar derin; "Deniz, Yusuf, Huseyin, Mahir, Sinan, Ulas" gibi isimler, ama sadece isimler; bircok sarki ya da turku (bunlar hangi orgute mensuplarsa ya da sempati duyuyorlarsa o orgutun muzik grubunun sarkilarini bilirler, sevseler de digerlerinin ki soylemezler sesli olarak ve turkuler anonimdirler zaten, serbest); bir de biraz orgut ya da eylem tarihi, mesela su eylemi yaptik su tarihte falan..Simdi dostlar, elinizi vicdaniniza koyarak soyleyin, yalan mi bu soylediklerim? Bu kadronun nispeten iyileri (!), "Sosyalizmin Alfabesi", "Gulunun soldugu Aksam", ya da Cin-Rus iliskilerine dair kitaplar okumusturlar.. Ama savas sosyalizm adina?? Bu ajitasyondur.. Zaten bu sayfada da kolaylila gorulebilirler.. Sebeplerini aciklamaya calistim, insanlari kahraman yap ki olsunler..
Siz millete gaz vermeye devam edin..Biz de yorum dinledik, soyledik, savunduk..Alibeykoylerde buyuduk..
Bu tip adamlardan ne bekleyeceksiniz? Tabii Metin`i doverler.. Metin goruyor bunlari, mukemmel oldugu iddiasinda da degil.. Oyle biri de yok zaten..Ne onder, ne de sehit, kusura bakmayin.. Herkesi kendi gerceklerinde ve sartlarinda degerlendirmek gerekir. Benim gorduklerim bunlar.. Email adresim var yukarida yazan yazsin.. Konusalim... .

Metin seni seviyoruz

AYIP KARDEŞİM İYİ Mİ YAPTILARDA BİDE SAVUNUYORLAR AYIP SAVUNMASIZ BİR İNSANA LİNÇ TEN NE FARKI VAR BUNUN TERBİYESİZLİK TAM...

Sormuşsun; yeteneği olmayan birini gruba alın da beste yapsın, söz yazsın diye.
Sen bunların olmadığını mı sanıyorsun. Hem de bal gibi oluyor. Yetenek dediğin şey de doğuştan 'allah' vergisi değildir, iyi bir eğitimle ve motivasyonla kazanılan bir olgudur. Müzik gruplarında da böylesi tonlarca insan vardır ve bunlar hem müzik yapar, hem de söz yazar, ne olmuş yani.

Adına Antifaşist koymuşsun. Sonra da faşist diye Cephe'nin adını hedef tahtasına koymuşsun. İŞte sen busun. Sen bir devrimci örgüt düşmanısın, hem de tam işbirlikçi düzeyindesin.
Aynaya bak ve şimdiye kadar faşizmin ve emperyalizmin binlerce saldırısı karşısında devrimci değerleri savunmanın abidesi olan bir devrimci harekete düşmanlığın seni oligarşi ve emperyalizm ile nasıl kucak kucağa getirdiğini bir gör.
Gör de utan kendinden... Bu hareketi yaratan şehitlerimizden, tutsaklarımızdan, savaşçılarımızdan ve halkımızdan utan. Halen utanma duygun kaldıysa tabi...

Sanal alemin verdiği rahatlıkla bayağı bir ileri gidiyorsun. Ama bir temel şey vardır: Eğer insanlar kendi iddialarının adamı değilse yani kendi idealleri için bedel ödemeyi göze alamıyorsa; onun idealleri de yoktur, iddiası da.
Sen de anlaşıldığı kadarı ile Türkiye halklarını ateş çemberlerinde bırakıp, kapağı Avrupa'da alanlardansın. Sevsinler senin halk sevgini. Madem ki bu kadar halkını seviyordun, o zaman niye kaçtın be koçum. Senin gibi zülfükar yüreklilere çok ama çok ihtiyacımız var.
Ayrıca iki kuruşluk beyninle Metin K. üzerinden Dersimlilik ayağı da yapma. Bizler Dersimin dağlarında onlarca şehit vererek Dersimin yüreğindeki yerimizi almışız. Hiç debelenme sayın mülteci, sen oralardan buraları etkileyemezsin. Haddini bil.
Hain gibi kaçmışsın, bari değerlerimize dil uzatma...

Asil size ayip!!! Grup Yorum'un hangi sureclerden gecerek bugunlere geldigini, ne bedeller odedigini burjuva kalemsorler bile kabul ederlerken; Metin olayini bilimsel olmayan yontemlerle bir kara çalma mekanizmasina donusturme isteginizi anlayamiyorum.

Cok basit orneklerle bir goz atalim bakalim bu olaya: meshur "cemo" parcasi var mesela... Dusunun ki; metin bey kalkip bu parca benim diyor. Metin'i cok fazla seviyor olmama ragmen, esyanin adini koyarak sadece yaziklar olsun diyorum. Biz bu parcayi Grup Yorumdan dinledik. parcalarin kime ait oldugu hiç ama hiç onemli degil devrimci gruplarda.
Metin'in bu davranisi tam bir burjuva anlayisidir.Zaten herkes o parcanin senin oldugunu biliyor. Peki senin ekonomik kaygilarin yoksa neden telif haklarinin pesindesin? madem gecmisinle grur duyuyorsun; neden gecmisin eserlerini bireysel hanene gecirmeye calisiyorsun. Efkan da yapti, hilmi'de... Hepsi beste yapti. Ama ortada Grup Yorum vardi ve metin hariç hiç biri bu sekil populistlik yapmadilar.

Mikailk Aslan yarin kalkar Grup Munzurla ozdeslesmis parcalari sahiplenirse ayni kinamayi onada yaparim.

Otur oturdugun yerde kardesim.

Niye rumuzunun önüne 'adam' ibaresi kullandın ki; kendinden şüphen var demek ki... Seninle uğraşmaya bile değmez. Biz kokuyormuşuz öyle mi? Lan pislik, senin kendi kenef kokun kendi burnunu o kadar bürümüş ki, kendi kokunun başkasından geldiğini sanacak duruma gelmişsin.
Pisliksin işte, bunu sen kendin de biliyorsun. Pislik olmasan devrimciliğe saldırmazsın, pislik olmasan hain olmazsın. Sen bir hainden başka birşey değilsin.
Adam olmadığın gibi Metin dinleyicisi olup olmadığın bile belli değildir. Bence sen Metin'in dinleyicisi bile değilsin. Sadece Metin üzerinden Cephe düşmanlığı yaratabilir miyin, Cepheyi ve devrimi geriletebilir miyim diye çabalayan bir pislikten başka birşey değilsin.
Sizin gibilere tek sözümüz var:
HOŞT HOŞT KÖPEKLER, VATAN SİZDEN NE BEKLER

Her aklına gelen şeyi birbiriyle özdeşleştirme. Metin K savunmasızsa, savunulacak yanı olmadığı içindir. Yoksa devrimciler açısından 'savunmasız' kelimesi başka bir anlam içerir.
Metin K. eğer haklı olsaydı, asla savunmasız olmazdı. Ayrıca sadece bu sitede bile tonlarca Metin savunucusu var. Yoksa bunların gücü Metin'i korumaya yetmiyor mu?
Sonra ne alakası varmış 'linç'le minçle. Linç mi edilmiş, yoksa kulağı biraz çekilmiş mi? Kulak çekme ile linçi birbirine karıştırma...
Ha senin soruna gelince: evet kardeşim iyi yapmışlar. Yapanların da eline sağlık. halkımızın değerlerine el uzatan hırsızlara bir cevap vermek her zaman gereklidir. Hatta bu bir mecburiyettir.

bunlarin ne metin´in yaptigi aciklamadan haberleri var ne de onu anlayacak caplari, hot-zot´u devrimci yöntem diye lanse edip adam kacirmak hangi devrimci adalet mantiginda var. mahir´leri falan bu ise bulastiran aptal mahir nato üssünden silahli amerikan askeri kacirdi, sizin gibi konserden cikan müzisyeni degil. yeri yurdu evi barki yaptigi belli, bir devrimci-demokrat sanat emekcisini degil.
sizin devrimci kollektivizm dediginiz sey koyun sürüsünden farksiz bir mantik ve burjuva hakkaniyet ölcülerinde bile yok; kölecilikte de yok, sen benimle berabersen aklin, fikrin, ruhun da benimledir öyleyse sen benimsin, aklin, fikrin de benimdir, ürettiklerin de. ne kadar anlayacaksiniz bilmiyorum ama bu idealizmin daniskasidir; ya da capulcu teorisi. her sey para ve reklam icin öyle mi, bu kadar dansözlügü burjuva siyasetciler bile yapmiyor.
hadi gidin siirlerini bestelediginiz yada sarkilarini söylediginiz ahmet telli´nin, yilmaz odabasi´nin ya da mezardaki hasan hüseyin´in, nazim´in da tepesine binin kafasini kirarak bu barbar komünal birliginize dahil edin, siz aslinda bizim ruhumuzdan gecenleri söylemissiniz diye. ya da yorumcular o kadar yeteneklilerse biraz müzik dersi versinler de dayiniz da beste yapsin. müzik ruh isidir, ruhsuzlar isi degil. bosuna müzik ruhun gidasidir gibi laflar söylenmemis, on yildir komünal olarak basbasasiniz ya ruhunuzla niye cikmiyor bi bok. sor bakalim en siradan yorum dinleyicisine, ne diyor. on yildir yorum dinlemiyorum lafi yorum´un yeni slogani olabilir.

sizler kimi hizmet ettigi belli olmayan insan ögütme merkezlerisiniz. kahrolsun zorbalik, kahrolsun mafya yöntemlerini devrimci sanatcilara reva gören iskenceci serefsizler
iskence yapmadik diyorsunuz, diyelim ki dogru peki neden sizin demenizle salya-sümük olmus metin, dangalak. silah zoruyla adam kacir, kafa göz kir ondan sonra da orada da fikrini söyleyebilirdi de.
serefsizleeeeeeeeeer.

Yahu Metin senin işin gücün yok da hep avukatlarını Avrupa'dan mı seçiyorsun. ama sen sen ol, eğer avukat arıyorsan Türkiye'den bir avukat tut. Sana daha çok yararı olur.
Yukarıdaki avukat gibi hainlerin kendilerine yararları yok ki sana olsun.
Pis asalak mültecilerden kimseye yarar yoktur.
Kahrolsun asalaklar, kahrolsun parazitler.
Pis herifler hem Avrupalara kapağı atarlar, oralarda devrimcilerin kanlarını kullanarak pis yaşamlarına meze yaparlar, sonra da kalkıp dönerler bir de devrimci değerleri kirletmeye kalkarlar.
Hadi oradan kendini bilmezler.
Ayrıca öyle yedi sekiz tane aynı tuşla, aynı harfe basarak kıçını yırtmana gerek yok. Türkçe dilinde eğer bir kelimeye vurgu yapmak istiyorsan, bu kelimenin arkasına bir ünlem işareti getirirsin olur biter. Bilmiyorsan öğren.

materyalizm maddenin iktidarina dayanir.kutsal ruhun degil
öncelikle olayin birinci dereceden muhattablari metin ve grup yorumdur.dinleyicilere basina ve kamuoyuna aciklama durumunda olamazlar.ama bazi ürünleri haksiz kamulastirmak isteyenler buna ihtiyac duymus gözüküyor.metini sindirmek isteyenleri kinayip, sorumlularin önce metine sonra komuoyuna özür dilemeye cagiriyorum

Arkadaslar sizin bu tartismalarniz ayni Muslum culerle Orhancilarin kavgalarina benziyor.Sunu bilmek gerekirki Grup YOrum bir Kollektiv Gurupdur hic bir sahisin ismini yazmazlar uretilenler gurup yorum icin uretilmistir Metin Kemel icin neden bunca yillik gelenek yikilsinki.Ama Metine yakistiramadim dogrusu boyle devletin saldirdigi bir gunde neden boyle birsey yapmistir onu anliyamiyorum.Ama dovulmesinide kiniyorum iskence dayak devrimcilerien metodu olmamalidri bence.

Dinlşeyici arkadaş, yorum yapmadan önce biraz araştırsaydın keşke. grup Yorum'un albümlerinde eskiden söz ve müzik yazarları isimleriyle belirtiliyordu, kolektif bir çalışmayla ortaya çıkan şarkılara da kolektif imza atılıyordu, son yıllarda bu durum değişmiş ve bütün eserler kolektif imzayla basılmaya başlanmıştır. Yorum'u çıkışından bu yana izleyenlere sorabilirsin detayları... Yani Metin Kahraman'ın haksız bir durumu yok bu konuda, daha önce ismi yazıyorken şimdilerde isminin yoksayılmasına karşı emeğini savunmak istemiş sadece., Onu da bırak hadi diyelim ki oldu da bir hatası vardı, yine de ancak faşistlere karşı uygulanabilecek bu saldırıyla karşılaşmamalıydı. Saldırının faili olan sözde grup yorum dinleyicisi güruh, Metin Kahraman'dan ve devrimci-demokrat kamuoyundan özür dilemek dururken mesnetsiz iftiralardan medet umarak bu saldırıyı meşru göstermeye çalışıyor hala. Bu faşizan zihniyeti sahiplenenleri kınıyorum... Halklarımızın değerlerine saldıranlar halkımıza saldırmış sayılırlar...

Kendini akıllı sanıyorsun değil mi, bunu göstermek için de diyalektiğe sarılıyorsun öyle mi?
Gafillik etmeden evvel ülkemizde devrimciliği öğreten bir geleneğe, hele de diyalektik üzerinden saldırma densizliğinde bulunmazdın.
Kimmiş özür dilenecek merci.
Burada saldırılan devrimci değerlerdir, devrimci harekettir, Cephedir.
ŞEHİTLERİN VE YAŞAYANLARIN BÜYÜK EMEKLERİYLE YARATILMIŞ OLAN DEVRİMCİ DEĞERLERE SALDIRANLAR ÖZÜR DİLEMELİDİR.
HEM DE HEMEN.
BUNUN DIŞINDA DA YAPILACAK TEK ŞEY YOKTUR.
TÜM CEPHE DÜŞMANLARI CEPHEDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR. BİR HIRSIZIN ARKASINA KAPILIP SINIFLAR MÜCADELESİNE SIRT ÇEVİRENLER CEPHEDEN DE, HALKTAN DA, MARKSİZM-LENİNİZMDEN DE ÖZÜR DİLEMELİDİR.

Arkadaşım ortada işkence vs olayı yoktur. Ülkemizde işkence ve işkencecilere karşı mücadelede yüzlerce can vermiş, yüzlerce halk düşmanının canını almış bir hareket sözkonusudur. Lütfen biraz saygı. Birkaç kendini bilmezin işkence iddiaları tam bir yalandır, devrim düşmanlığıdır. Bunlar Metin'i de sevmezler, hiçbirşeyi sevmezler. Böyle olsa insan böylesine fütursuzca devrimci bir örgüte küfür etmez. Elbette bu tür tiplerin küfürleri aynen işkenceciler gibidir. Yani ancak arkamızdan söylerler, karşımıza çıkap da bu düşüncelerini dahi savunamazlar.
Dikkat et dostum. Bu tiplerin niyetleri iyi değildir, onların demagojilerine kanma. Cephe işkenceye ve işkencecilere, işkenceciliğe karşı ülkemizdeki en büyük engeldir... Hep de öyle kalacaktır.
İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK

Özür dilemesi gerekenler senin gibilerdir. Daha doğrusu sen ve Metin'dir.
Nedir allah aşkına şu ağzınıza doladığınız 'faşizan' kelimesi. Gerçekten de tesadüf mü acaba? Hayır hayat içinde tesadüfe imkan yoktur. BU 'FAŞİZAN' KELİMESİNİ KULLANAN DEĞİŞİK RUMUZLULARIN TÜMÜ AYNI KİŞİDİR.
Herhalde kendinizi en akıllı başkalarını en aptal sanıyorsunuz ama öyle değil tosuncuk, öyle değil.
Bu senin yaptığını senin ağababan olan devletin çok denedi. İşkenceyle, gözaltılarla, hapisliklerle, katliamlarla, infazlarla, kayıplarla, provokasyonlarla ve daha sayamayacağım tonlarca araçla Cepheyi yoketmeye çalıştı ama başaramadı sen de başaramayacaksın.
Oligarşinin tosuncukları, 'halkın' adını ve değerlerinizi ağzınıza alarak kirletmeyin.
KAHROLSUN DEMAGOJİ
KAHROLSUN DEJENERASYON
KAHROLSUN HALK DÜŞMANLIĞI
KAHROLSUN DEVRİM DÜŞMANLIĞI
UMUDUN ADI DHKP-C

Bir haftadır değişik başlıklar altında Metin K. denilen emek hırsızının Ercan Saatçi isimli tescilli faşiste yapmış olduğu telif hakları başvurusu ile bugün devrimci harekete malolmuş olan devrimci müzikleri yasaklatmak istemesini ibretle izlemekteyiz.
Yapıldığı süreç içerisinde kişilerin duyarlılığı ile değil, sürecin yarattığı bir ürün olan tüm devrimci ürünlere sahip çıkmalıyız.
Bugün 'sanatçı ne yaparsa yapsın dövülmez' (nedense) diyenler sanırım tarihi hiç bilmeyen aptallardır. Herkes Emekçi'yi de, Şivan'ı da bilir. Bunlar da zamanında cezalandırılmışlardır. Daha başkaları da cezalandırılmıştır. Hatta başka bir örnek vermek gerekirse Zülfü Livaneliyi herkes bilir. Onu bugüne getiren müzikler de ilk yaptığı kasettir. Oysa bugün 'o kasetimden utanıyorum' diyerek halkın ona zamanında vermiş olduğu değerleri, burjuvaların pohpohlamasıyla unutmuş ve bugün bakıldığında da kabız bir sığıra dönüşmüştür. Bunu herkes görmektedir.
Devrimci ürünlerimizin piyasa kanunlarına peşkeş çekilemeyeceğini, faşist-it takımının korumasına verilemeyeceğini göstermeliyiz.
Metin K. gibileri gecelerimize, konserlerimize getirmeyelim. Saflarımızdan uzaklaştıralım ve 'piyasa'larında rahat yol almalarına yardım edelim. Halk saflarında böylesi asalaklara, parazitlere ihtiyacımız yoktur.
Metin K.'ya bir bakalım: Adam bugün sahip çıkmaya kalktığı ürünleri hiçbir konserinde söylemez, adeta bunları söylemekten utanmaktadır. Ama sırf para için şimdi sahiplenmeye kalkmaktadır.
Ayrıca bu parçaların kendisine ait olduğu da tam bir yalandır. Yaratılmış olan tüm eserler kolektif bir yapının ürünüdür. Bunu yaratan da başta şehitlerimiz olmak üzere grupta yeralan tüm üyeler ve savaşçılarımızdır. Kimseye de bu değerlerimizi kirletmeye izin vermeyiz. Vermemeliyiz.
Metin K. gibileri boykot ederek, terbiyesizliklerini bencilliklerini yüzlerine vurmalıyız. Ve ağzını açtığı her yerde yüzüne haykırmalıyız: SEN DÜZGÜN BABA'YA TELİF HAKLARI ÖDEDİN Mİ?
SEN DERSİM HALKININ DEĞERLERİNİ KULLANIRKEN DERSİM HALKINA DİYETİNİ ÖDEDİN Mİ?
'Ercan Saatçi gibi faşistlerden meded umanlar bizden olamaz. Yallah başka kapıya' diyebilmeliyiz.
Halkımızdan ve devrimcilerden özür dileyene kadar da bu tavrımızı sürdürmeliyiz.
Herkese devrimci selamlar...

yorumu severek dinliyorum ve metinide severek dinliyorum sonuçta grup içerisinde şarkıyı kim yapıyorsa onun ismi yazılıyor o kişi gruptan ayrıldı diye bunu kimse değiştiremez ki değiştirsenizde halk biliyor bunu daha önce ilkay.ve birçok sanatçı yorumda söyledi bu zenginliktir sonuçta aynı yolun yolcularının böyle basit bir şey için birbirini karalaması çok kötü bir şey olsa gerek burda kimse ne yorum nede metin kavgası yapmamalı ikiside halkın yüreğinde yer edinmiş sonuçta eserlerde metin imzası olsada metinin para talep edeceğini sanmıyorum yorumun böyle yalanlar söylemesinide onlara yakıştıramıyorum

demogoji diye kendini yırtıyorsun ama sen demogoji yapıyorsun git bu ajitasyonları kendi çevrendeki gundilere yap

once cepheyi savunan arkadasin yazdiklarina bakalim ne demis ' Pis asalak mültecilerden kimseye yarar yoktur.
Kahrolsun asalaklar, kahrolsun parazitler.
Pis herifler hem Avrupalara kapağı atarlar, oralarda devrimcilerin kanlarını kullanarak pis yaşamlarına meze yaparlar, sonra da kalkıp dönerler bir de devrimci değerleri kirletmeye kalkarlar.
Hadi oradan kendini bilmezler. ' evet aynen bunlari yazmis ama sanirim onderlerinin multeci olarak avrupada yasadigini unutmus simdi bu arkadasa sormak lazim sizin dayiniz bu katagoriye giriyormu ? girmiyorsa nedenini aciklarmisin

Metin Kahraman,a yapilanlari lanetliyorum.Önce linc sonrada yoketmeye kilif bulmak ahlaki acidan ne kadar dogru.Zaza,ca müzik yapanlar icinde önemli yere sahiptir Metin yillardan beri ürettikleri ortada derledikleri bizleri farkli bir dünyaya götürmüstür su an Dersim müzigini güzel yerlere tasiyan Ahmet Aslan,Mikail Aslan,Sena Dersimi,Zelemele gibi yeni kusaklarin ürettiklerine bakin mutlaka Metin,in actigi izleri göreceksiniz veya Yaslilar Dersim türkülerini söylüyora bakin orda sloganlardan daha cok agitlari özlemleri dinleyeceksiniz veya Munzur festivalinde hafizalarimiza kazinan en önemli etkinlik 2004,deki kisladaki etkinliklerdi bunlari organize eden yine kendisiydi bizlere sloganlardan uzak dersim ve mezepotamya kültüründen kesitleri sunan Dersim,li kardesime ne kadar tesekkür etsek azdir,ve sanatci olarak mutlaka ürettiklerinden gecinecektir buda onun en dogal hakki bu olayin ic yüzünü herkes irdeliyor ama bilinmeliki eskinin yok etme mantigi gecersizdir sana ters düsenleri insafsizca yargilayip sudan bahanelerle ajan,karsi devrime hizmet ediyor demek cok gerilerde kaldi .

ben hiçbir şekilde size inanmıyorum metin kahramanı dövdüğünüzü duyduğumda evde duran altı adet grup yorum cd ve kasetlerini çöpe attım.karşıma çıkan ilk yürüyüş okurunun ağzının üstüne çakmak istedim sizden nefret ettim

Oncelikle Metin Kahraman'a yapilan saldiriyi siddetle kiniyorum.
Acikcasi Yorum uye veya dinleyicilerinin bu saldiriyi gerceklestirmelerine pek de sasirmadim. ceteden bir farklari da kalmadi artik. universite yillarimda da hatirliyorum, eminim hala da oyledir, yaptiginiz tek sey uc bes kisiyi toplayip etkisiz eylemler yapmak, forumdan foruma kosmak. Sansliysaniz yurtseverlerle birlikte senlik yapmak, bu vesileyle biraz insanlara ulasmak.
Yukarida Yorum'u savunan birkac yorumda "kollektivizm" vurgulaninca yine o gunleri hatirladim. "Kollektivizm" tembel adamin, belesci adamin, baskasinin sirtindan gecinmeyi meslek edinmis hasbelkader sol dusunceli adamlarin sigindigi bir kavramdir maalesef. Bu tembeller, butun gun okullarda koridor dolasir sonra hem derslerine giren hem de bir iste calisan arkadaslarinin emeklerinin karsiligiyla yasamlarini surdururler.
Yorumun yaptigi sanata gelince. Bir elin parmaklariyla sayilabilecek guzel turkulerinden baska yaptiginiz sadece baskalarinin yaptigi muzigi alip uzerine slogan serpistirmekten baska bir sey degildir. Bu yuzden ellerinizi, sanata ve halkina kendisini adayan Sayin Metin Kahraman'in yakasindan cekin. Yoksa siz zararli cikarsiniz. Eski gunlerin hatiri hala var, oturun turku yapin, sanatinizi yapin. Metin Kahraman'dan ogreneceginiz cok sey var.
Kalin saglicakla

bir yanda dilimi kültürümü savunan bir sanatci
diger yanda bu degere saldiranlar

siz gidip türklerin dilinde marslarla egemen dilin soytariligina soyunun
biim cephemiz faismin dis biledigi yok edilen zaza halkimiz ve zazacamizdir

cepheler belirginlesmis oldu

pamuk perensesin kim 7 cücelerin kim oldugnu artik insalar biliyor

Azad47: Demagoji yalandır. Yalanı söyleyenler de bellidir. Cepheye saldırmakla hiçbirşey başaramazsın.

Glock22: Evet mültecilik işte tam da böyle birşeydir. Mültecileri savunuyorsan senin bileceğin bir iştir. Ama onların kendilerini bile savunacak durumları yoktur.
Önderliğimize ise dilini uzatma. O bir mülteci değildir. Sahtekarlıkla kimseyi kandıramazsın.

Ve Selim ve Serhat ve Tigris: Size ise toplu cevap vermek daha doğru olacaktır. Çünkü üçünüz de aynı kişisiniz. Şimdiye kadar istanbul.indymedia'da hiç bu kadar avrupalı arka arkaya yorum yazmamıştır. Yoksa isim olarak Metin Kahraman mı diyelim acaba. Sakın tüm bu satırların yazıcısı Metin K. olmasın?
Hazır herif Almanya'ya gitmişken eline geçen Alman klavyesi ile Cephe düşmanlığını kusan tüm bu değişik isimler altındaki kişi Metin olmasın?
Daha önce de söyledim... öyle olmasa bile siz Metin'i yeniden dövdürtürsünüz.
Neymiş efendim evindeki Yorum CD'lerini kırmış da sokağa çıkınca ilk gördüğü Yürüyüş'çünün ağzının ortasına yumruk sallamak istemiş kuçunun teki. Hadi yapsana, var mı o cesaret sende bakalım. Yoksa basit bir soytarı, basit bir ortanın dansözü müsün görürüz.
Ayrıca tüm duyarlı insanlara çağrımdır: Yukarıda da gördüğünüz gibi devrimci bir örgütü 'faşist'likle suçlayan bu kendini bilmezlere her yerde ağzının payını verelim.
Selim, Serhat, Tigris rumuzlu kuçu kuçular sizin ağzınızla deniz kirlenmez. Cesaretiniz varsa düşüncelerinizi bırakın bizim olmadığımız yerleri halktan sıradan demokratların olduğu yerlerde bile dile getirmeye çalışırsanız ağzınızın ortasına cevabınızı alırsınız.
Ayrıca Dersim konusuna gelince; yürüyün anca gidersiniz. Dersim sizin babanızın çiftliği değil, Dersimli de senin gibi Avrupa'da pislik içinde yaşayanların uşağı değil.
Evet mültecisiniz hem de Dersim'de can veren devrimcilerin kanını emerek, onların kanını emperyalistlere pazarlayarak Avrupa'da yaşıyorsunuz. İnsan içine çıkacak yüzünüz olmaması lazım ama sanal ortamın perdesi arkasına sığınarak birşey yaptığınızı sanıyorsunuz, gafiller... Acınacak durumunuza ağlayacağınıza bir de pisliğinizi devrimcilere yamamaya çalışıyorsunuz.

Senin adını yukarı yazmayı unutmuşum. kusura bakma. Yukarıda yazdıklarımın hepsi senin için de geçerlidir.
Yavru kurtlar olarak bayağı bir yorum yazmışsınız. Ha gayret, biraz daha gayret ederseniz Cephe yıkılacak ha haberiniz olsun. Hadi kuçu kuçular, hadi yavru kurtlar biraz daha saldırın.
Katliamlarla, işkencelerle, gözaltında kayıplarla, infazlarla bitirilemeyen bu Cephe'yi sizin klavyelerinizden çıkan pislik salvolarınız yıkacak. Hadi kuçu kuçular biraz daha gayret, bu devleti siz kurtaracaksınız. Sabancı, Koç amcaların sana kurban olsun yavru kurtum benim...
Not: Tabi bu son yazılanlar yukarıdaki ismi geçenler için de geçerlidir. Yani Serhat vs vs gibiler için de geçerlidir.

Ercan Saatçi bu işe ne diyor acaba, bileniniz var mı?
Metin salya sümük bir şekilde Yorum'u kendisine şikayet edince bu faşist ne yapmış acaba? Metin'in sırtını omuzunu sıvazlamış mı, yoksa o da hüngür hüngür ağlayarak 'Biz MHP'siyle, MGK'sıyla, kontrgerillasıyla bunlarla başedemedik, iyi ki geldin birlikte belki onları yokederiz' mi demiş.
Sadece merak ediyorum. Ve sadece bilenler cevap versin. Bilen kişi de Metin'dir. Eğer birileri Metin adına cevap verirse, bu yukarıdaki düşüncemi yani Cepheye küfreden kişilerle Metin'in aynı kişi olduğunun ispatı olacaktır...

Cepheli adli adam, eminim ayni kisi oldugumuzu dusundugun diger arkadaslarda benim kadar sasirmislardir senin bu paranoyak tespitine.
Son donemde Kurt halkina karsi fasitlerce baslatilmis olan linclere siz de karinca kararinca kendi meslektaslarinizi linc ederek katkida bulunmussunuz, gordugum kadariyla. Sizin ruhunuzda mi var bu? Siz katil Mustafa Kemal'in, Mustafa Muglali'nin torunlarisiniz... Yeter artik hem Kurt halkinin sirtindan siyaset yapip hem de onlara saldirmayin.

Başlarım senin Mustafa Kemaline de bilmem hangi dümbüğüne de.
Çok meraklıysan gider beton kemalin kucağına kendin oturursun. Serserilik yapma.
Asıl senin soyun sopun belli değil. Yeter artık senin gibi zübüklerin, mülteci takımının Kürt ve Zaza halkımızı sömürüsü. Yeter... Kürt Halkını sizin gibi devrim düşmanları temsil edemez.
Ayrıca Linçler konusunda provokasyon yapmaya da kalkma. Kürt ulusal hareketi ile senin ne ortak yanın olabilir ki? Sen basit bir Cephe düşmanısın, hem de en aciz cinsindensin.

Aynı tas aynı hamam teorik ve bilgi yoksunu sol maskeli lumpen kabadayı tavırları gerci fazlasını beklemek hata olur sonucta malzeme bu.

simdi anladıgım su eger baska bir devrimci avrupada yasarsa bu multecidir ve multecilik kokusmusluktur yok bunu onların onderleri yaparsa bu multecilik degildir niye diye sorarsanız cevap veremezler sadece tehdit ederler.
peki adama sorarlar multeci olmadan gercekten avrupada oligarsiyi tir tir titreten bir hareketin liderine !!! niye avrupa hareket hakkı verir ? bunun bedeli nedir ? haluk kırcı ve abdullah catlı bile avrupada kaldıkları surece istihbarat orgutlerinin onları kullanmaya kaltıklarını orada yasamanında bir bedeli oldugunu soylemislerdi siz oradan emperyalizme karsı savas vereceksizin ve birileri sizi karsılıksız koruyacak ve turkiyeye vermeyecek adama gulerler yoksa avrupa da mı sizden tir tir titreyip korkuyor ! hadi be bırakın bunları siz devrimci falan degil resmen taseronsunuz
sakın tehdit edip de cart curt yapmayın bul pc mim ip adresini ordan gel adresime sonra gorursun elmi yaman bey mi yaman

Kabadayılıkmış, taşeronlukmuş... başka neler öğrendin ağababalarından sen. Mesela bizim örgüt evlerimizdeki havyarlardan ne zaman bahsedeceksin merak ediyorum. Hani 12 Temmuzlar'da vs onlarca devrimci kadro ve savaşçının infaz edildiği çatışmaların yaşandığı evler var ya, hani binlerce mermiyle, bombalarla duvarları yıkılan evlerdeki buzdolaplarımızdaki havyarlardan ne zaman bahsedeceksin merak ediyorum.
Hürriyet gazetesinin bile gerisindesiniz. Söyledim ya bizler basit kuçu kuçularsınız.
'İP'ini filan da bulacak bir tekniğim yok. Olsa da ne yazar ki... Sanki İP adresinde evinin adresi mi olurmuş ki?
Boşuna debelenme battıkça batıyorsun.

Sanırım Susurluk'ta ortaya çıkan çetenin de silahları Glock'tu yanılıyor muyum?
Meraklısın bu tür şeylere değil mi? İyi güzel meraklı ol ama sorun silaha sahip olmak değil onu nerede ne için, ne zaman kime karşı kullanacağın önemlidir.

Bir- Beton musto'nun kucagina git sen otur demiyecegim, kalk artik onun kucagindan. ona kufrederek kemalist olmadigina kimi ikna edeceksin. Ruhunuza islemis.
Iki- Multecilik utanilacak birsey olmamakla birlikte ben multeci degilim kendi istegimle gecici olarak yurtdisindayim. O kokusmus egitim sisteminden daha az kokusmusunu sectim, egitimim tamamlaninca da donecem merak etme.
Uc-Senin soyun sopun belli degil derken icindeki fasisti nasil da ortaya cikarmissin.
Dort-Asil provakasyon senin ve senin Yorum'unun yaptigidir. Kurt halki sagci fasistlerle yeterince mesgul olurken bir de onlarin (veya bizim) basina sagci fasistlerle mucadele etme zorunlulugu cikartmayin
Bes- Kurt ulusal hareketinin benimle cok alakasi var. Ben bir Kurmanc ve zazayim. Kendimi bildim bileli de karinca kararinca bu mucadeleyi vermekteyim ve verecegim.
Alti- sana cevap yazmaktan baska yapacak cok daha onemli islerim var su an.
Yedi- Aklini basina topla da dayi dayi konusma. Senin gibileri cok gorduk.

arkadas hakli gurup yorum halka mal olmus bir müzük toplulugu, metin'nin guruptan ayriliktan sonra kendi besteleri veya kendi eserlerinin söylenmesi ve metinin isminin kulanilmamasi gurup yrum icin iyi olmayan bir durum, ayri olabilirler vakat bu o arkadasin yapmis oldugu besteleri kendi adi kulanilmadan yayinlariz mantigi cikmamali. Dogru bir tespit ve davranis degil. Söyle bir mantikta cikaramazlar metinin yamis oldugu müzük veya beste gurup yapti adini koymamak dogru degil aliyse ali veliyse veli kim yaptiysa adi yazilmali herkese iyi calismalar.normalde bunlari tartismamiz yersiz cünkü tartismamiz gereken o kadar cok sey varki.

Cepheli rumuzlu şerefsiz sen kim oluyorsun da bir sekter örgütün ismine sığınarak benim hakkıma ileri geri konuşabiliyorsun. Senin gibi mafyatik, kabadayı olmayan, itlik yapmayan herkesi kafanıza göre ezebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kendini kandırıyorsun, hayal alemin birgün başına yıkılırsa bu söylediklerimi hatırla... Faşizan kelimesini benden önce kullananlar da olmuştur illa ki burdan bizim aynı kişi olduğumuz saçmalığını da nasıl çıkardın ki gerizekalı herif, herkesi senin gibi internet başında oturup gün boyu ona buna cevap yazmakla uğraşıyor sanıyorsun heralde. Yaptığınız ve sahiplendiğiniz eylemin yöntemleri ortada, silahla bir sanatçıyı konser çıkışında kaçırmak, dağın başına götürüp kafa göz girişmek, insanların bunları "faşizan" olarak nitelemesi gerçekten şaşırtıyor mu seni? Boşuna klavyeni eskitme, YEDİĞİNİZ BOK ORTADA, artık ne yazarsanız yazın inkarlarınız işe yaramadı, "FAŞİZAN" salıdırınızı herkes duydu... İnkar işe yaramayınca başvurduğunuz dezenformasyon yöntemleri de tutmadı. Yetmediyse daha da uydurun istediğiniz yalanları, hiçbir yalan bu pisliği gizleyemez.

KAHROLSUN DEMAGOJİ
KAHROLSUN DEJENERASYON
KAHROLSUN DEZENFORMASYON
KAHROLSUN HALK DÜŞMANLARI
KAHROLSUN DEVRİM DÜŞMANLARI
KAHROLSUN DEVRİMCİ DÜŞMANLARI
KAHROLSUN SANAT DÜŞMANLARI
KAHROLSUN İŞKENCECİLER

Birincisi, Metin'in Ercan Saatçi'yle hiçbir muhabbeti yok, bu tamamen iftira; varsa kanıtlayın; kanıtlamayan şerefsizdir, iftiracıdır. İkincisi, Metin'e yapılan saldırıdan sonra bile, kendisi saldırganları bir biçimde korumuştur. Saldırganların arabasının plakası düşmüş, yaptıkları işi ellerine yüzlerine bulaştırmışlar, onları polisten korumak, polisin delillere ulaşmasını önlemek de, ne acıdır ki yine Metin'e düşmüştür. Utanın...

Biz senin gibileri çok gördük. İşkencehalerde gördük, katliamlarda gördük, 19 Aralıklarda gördük. Sen değil senin ağan baban Cephenin yanından geçemez. Dingil herif.
Bir yandan mafyacılık vs suçlaması ama diğer yandan bitirim ayakları öyle mi? Kimsin lan sen pisliğin pisliği. Adi şerefsiz,onursuz, kimliksiz, kişiliksiz korkak herif.
Korkaksın aslanım korkak hem de bir kuçu kuçu kadar korkaksın.
Ve seni senin korkaklığına ve kişiliksizliğine bırakıyorum.
Metin'e koruyuculuk yapacakmış. İyi o zaman sen de onun bodyguardlığını yaparsın. Ercan Saatçi abinizi de yanınıza alırsınız. Hadi bakalım, hodri meydan. Aşağılık, satılık, zavallı yaratık...
Ercan Saatçinin yalakası seni. Yüreği beş para etmez korkak.

Eğer gerçekten cepheliysen, cephenin vay haline. Kimseye gerek yok, senin gibiler yeterice yıkıyor zaten.

Bir haftadan beri Metin K. adına zeybeklik yapan yavru kurtlara bir bakın.
Bir haftadan beri 'Sanatçı dövülmez, yaşasın sanat' sloganları atanların sahtekarlığına bakın.
Baştan aşağı küfürlerle dolu yazılarını burjuva hümanistlerine taş çıkartırcasına, sanatçı dövülmez ayakları yapanlara bir bakın.
Bunların hepsi sahtekardır. Sanattan filan da anlamazlar. basbayağı öküzdürler. Dana gibi sağa sola saldırmayı sanat zanneden terbiyesizlerdir.
Bir devrimci hareketi faşist ilan edecek kadar aşağılıktırlar.
Devrimci değerlere küfür edecek kadar pisliktirler.
Bir de bakın bunların hemen hemen yüzde doksanından fazlası Avrupa'dan yazıyor. Hepsi de kokuşmuş mültecidirler.
Bunlar yüzsüzdürler.
Bir de kalkmış sanattan bahsederler. Sanat kim siz kim ey dangalaklar sürüsü.
İt gibi havlamayı, salya sümük sağa sola saldırmayı sanat sandınız galiba ama yanılıyorsunuz yavru kurtlar. Siz kim sanat kim?
Siz de sanattan anlıyorsanız sığırlar da herhalde operacı olur değil mi?
Ama burada sığıra bile hakaret ediyorum aslında. Sizin bir sığır kadar bile olamayacağınızı bilmem gerekir. Siz yediği tabağı pisleyecek derecede kadir kıymet bilmezlerdensiniz.
Halkımızı ve devrimi sömüren, devrimcilerin kanını satma karşılığı aşağılık bir yaşam sürenlerin ne Dersim, ne Zaza, ne Kürt halkını artık kullanamayacağını bilmeleri gerekir.
Bir de diğer haber başlıkları altındaki yazılarına bakın, bakın neler yumurtlamışlar. Siyaset kabızı sığırlar gibi iki üç kelimeyi biraraya getirmekten aciz yaratıklar kalkmış sanatseviciliği yapıyor. Sevsinler sizi de, sizin sanatınızı da, sanatçınızı da...
Sanatçı dövülmezmiş: Kim demiş?
Öyle de dövülür ki, hele haketmeye görsün.
Emekçinin de, Şivan'ın da nasıl ve kaç kere dövüldüğünü biliyor musunuz siz? Öyle de dövülür ki. Niye dövülmezmiş. Normal insanlar dövülebilir, hatta devrimciler gibi katledilebilirler ama sapıklık peşinde koşan ama saz çalmayı bilen biri dövülmez öyle mi? Yuh size de sizin de teorinize de...
HERKES BU DENSİZLERİ TANISIN.
SANAT SANAT DİYENLERİN ÜÇ KELİMEYİ BİRARAYA GETİREMEYEN CAHİLLER SÜRÜSÜ OLDUĞU GÖRÜLSÜN.

CEPHELİ, ben senin gerçekten zayıf kişilikli, kendini güçlü hissetmek için örgüt ayaklarına başvuran, etrafında kimse olmayınca kendine güvensiz ve aşağılık bir adam olduğun sonucuna vardım. yoksa tek başına bir kişinin kaçırılarak, silah tehdidiyle, faşistlerin yöntemleriyle hastanelik edilmesini bu kadar keskin biçimde savunmayı kendine yediremezdin. sen önünde sonunda yerde yatan birine defalarca tekme atabilen, sonra da salya sümük ağladı diye aşağılayabilen bir sürünün mensubusun. senin gibi adamların diline devrim lafı hiç yakışmıyor...

Şu Metincilere bir bakın. Hepsi ayrı bir zavallı. Ama hemen hemen hepsi de Türk düşmanıdır. Karşısındakinin milliyetini dahi bilmeden 'Türk' diye saldırıyorlar. Salya sümük olmuşlar saldır babam saldırıyorlar.
Bunlara ırkçı demek bile yetmiyor. Aslında aşağılık duygularıyla hareket ettikleri belli oluyor. Hatta o Türk diye bahsettikleri devlet onlara azcık bir fırsat versin ayne Kamer Genç gibi ortanın dansözü olurlar. Türkten nefretleri aslında onlara özenmesindendir. bu takım özenti takımıdır. Ona göre en iyiler de en kötüler de hep 'Efendisi'dir ve aslında efendisi gibi olmaya çabalayan aşağılık kölelik ruh halidir yansıttıkları...
Ben Türk değilim ama Türkleri de Kürtleri de, Zazaları da severim ve hiçbir alçak, hain, döneğe de laf ettirtmem.
Uğruna can aldığımız, can verdiğimiz halklarımıza en küçük bir küfür bile karşı devrimciliktir, alçaklıktır, hainliktir... Ve elbette bunun hesabını sorarız.

CEPECİ RUMUZU KİŞİ MAHALE GENCLERİNİN BİLE TELAFUZ ETMEDİĞİ DİLİ KULANMASI UTANC VERİCİ
HER HALDE DÜNYADA SİZİN GİBİ DEVRİMCİLER YOKTUR.TABİ SİZE DEVRİMCİ DENİLİRSE .CEPECİ HELE BİR GELDE GÖR CEPE İSMİ KİMLER TARAFINDAN KULANILIYOR GERCİ SENİN DİLİNDENDE ONLARDAN BİR FARKIN OLMADIĞI ANLAŞILIYOR.REZİLİĞİNLE KAL

Burada senin tarif ettiğin gibi adam dövmeyi övme diye bir olay yoktur. Dövme sonunda dövmedir. Çok da abartılacak birşey değildir. Biz de yedik çok sopa, ne olmuş yani. Her kavga eden, her dayak yiyen kendini aşağılamalı mı yani? Kaldı ki sorun bu değildir.
Burada tartışılan konu başkadır. Burada Metin nezdinde bine yakın şehit vermiş bir devrimci harekete saldırı sözkonusudur. Sanırım bu senin için bir anlam ifade etmiyor ama benim için bir anlam ifade ediyor.
Kişilik çözümlemelerine gelince; o senin hüsnü kuruntundur da diyebilirim, aynı kelimeleri sana da iade edebilirim ama gerek görmüyorum.
Sorun dövme dövülme olayı değildir. Hatta Metin ölseydi ne olacaktı ki, o zaman bu hareket karşı devrimci mi olacaktı? Abartmayın kardeşim abartmayın. Kaldı ki Metin'in kendisi devrimcilik iddiası olmayan biridir, bu anlamda devrimci geçinenlere ne oluyor ki?
Evet abartmıyorum. Metin öldürülseydi bile bu hareket karşı devrimci olmazdı. Hiçbir aklıbaşında kişi ve örgüt de bundan dolayı Cepheyi karşı devrimci olarak nitelemezdi.
Öyle olsaydı bugüne kadar yüzlerce devrimciyi katletmiş olan sol grupların tümü karşı devrimci olurdu. Ama öyle değil.
Mesela bilir misin: Garbis Altınoğlu ne için yargılanmış ve idam cezası almıştır: Yanlışım olmasın ama sanırım 13 PKK'lı öldürmekten dolayı idam cezası almıştı. Her ne hikmetse bu tipler saygın aydın sayılır, suç hanesinde yüzlerce devrimcinin kanı olan örgütler komünisttir, halk saflarındadır öyle mi?
Yapmayın be kardeşim bir kansıza vurulan iki tokatla yüzlerce devrimcinin kanını karşılaştırıp da yüzlerce devrimcinin katledilmesine gözyumanların devrimcilik vs adına konuşmaya hakkı yoktur.

Uzun zamandır Türkiye radikal solunun bir kesiminin sergilediği tavırların ne kendi geçmişi nede solun tarihi duruşuyla bağdaştıgını görmüşsünüzdür. Devletin öldüremediği yoldaşlarının ölüm kararlarını kendi örgütleri verir olmuş, siyasal yaklaşımlarda aklın ve pozitif değerlerin yerini, nerdeyse tarikat vari ve mürid tavırlarını andıran resimler doldurmuştur. Özellikle öğrenci gençlik hareketi olarak doğan ve doğuran kesim, bir yandan emek ve işçi sınıfı ahkamlarını bırakmazken bir yandan da ne öğrenci gençlik hareketi olmaktan kurtulmuş, ne de dünya genelinde eski proleterya söylemine uyan işçi sınıfı kesiminin genel çalışan nüfus içerisindeki oranının giderek azaldığını ve çalışan nüfus içerisinde hizmet sektörünün kimi ülkelerde yüzde altmışa varan bir çoğunluk ve gelişme gösterdiğini görememiş, ya da anlamamışlar.

Ortaya çıkan radikal sol kesim de kendini döneme göre Kürt hareketine, Alevilere yada öğrenci ruh ve tepkiselliğine,kısmen de entellektüelliğe, yaygın bir şekliyle de Kasımpaşa solculuğuna dayamış ve böylece sol adına sol ideallere uymayan görüntüler sergilenir oldumuştur.

Bu resimdeki en belirgin özellikler çalışan kesimden uzak, emeğe saygı duymayan, müritvari eylemler ve ölüm kararları alan bir yapı ve anlayış.

Bu yapının tipik bir örneği olan Dev Sol geleneği çevresinin emeğe değer vermemesi sürpriz değil, emek sahibi insanları tehdit etmesi, gerekli gördüğünde şiddet uygulaması da, söylemleri ve davranışlarıyla resmin Kasımpaşa penceresini iyi dolduruyor.

Söylenecek çok şey var ama mürit ruhluların ne hayatı nede emeği anlama imkanı olduğundan, son söz olarak , emek ve insana saygı hak ve özgürlükler mücadelesinin temel taşlarıdır, Kasımpaşa kaldırımlarının parke taşları değil.

Sanırım Murat Özcandı ismi şu manzara resimlerini yerleştiren.
Sanki günlerdir bu sitede saldırılan Cephe değilmiş gibi, sanki abuk subuk küfürleri kendileri kullanmıyormuş gibi bir de kalkmış benim kullandığım kelimeleri eleştirmeye yelteniyor.
Yuh be subjektivizmin bu kadarı olabilir.
Sen kalk bir devrimci örgüte it, köpek kelimelerini kullan, güruh de, işkenceci de, faşist de ama kalkıp da bu kelimeleri kullanan ne idüğü belirsizlere 'Çüş' dersen dünyanın en büyük kötülüğünü yapmış oluyorsun. El insaf ki el insaf...

El insaf kelimesi senin için de geçerlidir.
Saldır bakalım yıkabilecekmisiniz?

Zavallılıkları artık ayan beyan ortada. Söyleyecek fazla birşey yok aslında. Haksızlıkları açıkça yüzlerine vurulduğunda iki silahları kalıyor: küfretmek ve saldırmak. Bu tavır asla devrimcilerin tavrı olamaz. Ben -artık her nasıl olmuşsam- "Ercan Saatçinin yalakası"yım, tigris'in hali benden harap, yazamayacağım bile, iğrençliği merak eden yukarıları okusun. En son kertede bu faşizan saldırıyı eleştiren herkes "yavru kurt" oldu, fakat aradan birkaç dakika geçmeden yeni bir yorumla -bu nasıl bir kafa karışıklığıysa artık- hepimiz kürt ve zaza milliyetçisi, aynı zamanda da türk düşmanı olduk. Yani hem yavru kurtuz, hem kürt milliyetçisiyiz, hem türk düşmanıyız, üstüne üstlük aramızda "asalak kokuşmuş mülteciler" de var.. Şu kokuşmuşluğa bakın. Kendi örgütünün yutdışındaki (şefi dahil) kadrolarını dahi düşünmeden saçma sapan konuşan bu insanımsı varlık değil devrimci, at hırsızı bile olamaz. Ben kendim mülteci değilim, ama TC faşizmi nedeniyle memleketinden kopmak zorunda kalmış bütün devrimci-demokrat insanları sahiplenirim. Bir çoğunun da hikayelerini bilirim, devrim için, yaşanılası bir dünya için bu at hırsızı bile olamayacak densizin rüyasında bile göremeyeceği bedeller ödemiştir her biri. Sadece insanın ülkesini terketmek zorunda bırakılması bile başlı başına bir zulümdür ve asla küçümsenmemesi gereken bir bedeldir. Hele hele, sinik kahve köşelerinde kulak misafiri oldukları söylemleri orda burda papağan gibi tekrarlamaktan başka bir şey bilmeyen ne idüğü belirsiz serseriler hiç ama hiç ağızlarına almamalıdır mülteci devrimcileri.

Bir kere şu Ercan Saatçi işini nereden çıkardınız, hele sen bir onu anlat bakalım. Ercan Saatçi ile M. Kahraman arasında bir iş akdi, bir münasebet falan yok; ama burada utanmazca iftira atıyorsun. Kanıt koymayan şerefsizdir!

devrimci de vurdunuz, iskence yaptiniz, öldürdünüz. siz bi avuc ruh hastasisiniz.

arkadaslar bu adamlarin genel tarzidir bu. yalancidirlar. iftira atarlar. küfürbazdirlar. insan döverler. linc ederler. iskence yaparlar. mazlumlara dayidirlar bunlar. ama az kaldi. yakinda esameleri okunmaz bunlarin. gencecik insanlara bi telefonla kendini yaktirtan, avrupada derneklerde keyif catan bi itirafcinin önderliginde nereye gidilebilir ki..az kaldi bitiyor bu kabus dayanin. metine yapilanlar kendi tükenislerinin disavurumu..hepsi bu..

Gerçekten de savunulacak bir yönü yok bu olayın. Bahsi geçen örgütün tavrı ortada... Ben aralarında az da olsa samimi insanlar olduğunu düşünmüşümdür her zaman, hala da varolduklarını düşünüyorum. ama bu olay karşısında susmak, ve hatta saldırıyı onaylamak?.. Bu devrimcilere yakışacak bir şey değil kesinlikle. Bu saldırı yanıtsız kalmamalı. Şu haliyle Grup Yorum'un artık savunulacak tarafı kalmamıştır, boykot edilmelidir...

Biz küfür ediyoruz öyle mi?
YALAN: ispatı da bir haftadan beri yazdıklarınızdır. Küfürün en alasını yaptınız. Sizin gibi pisliklere bulaşmamak için cevap bile verilmedi. Ama işi azıttınız. Densizlik ve düşmanlığınız öylesine gözlerinizi bürümüş ki; tam bir zavallı gibisiniz..
NEYMİŞ: Çok az kalmışmış, artık Cephe'nin esamesi okunmayacakmış. 'AÇ TAVUK KENDİNİ DARI AMBARINDA SANIRMIŞ'. Siz de tam böylesiniz. Şu zavallılığa bir bakın allah aşkına. Adamlar ciddi ciddi Cephe'nin biteceğini umuyor. Eh elinizden geleni ardınıza koymayın.
Hadi ne korkuyorsunuz, alın silahlarınızı ellerinize de önünüze gelen birkaç Cephe artığını da siz temizleyin de belki size de bir madalya düşer. ZAVALLILAR. ZAVALLI AHMAKLAR, ACİZLER...
Siz hiçbirşey olamazsınız, dünyanın hiçbiryerinde işbirlikçilerin zafer kazandığı görülmemiştir. Dünyanın hiçbir yerinde sizin gibi hain düşmanlar başarıya uzanamamışlardır. Yarını kazananlar hep direnenler olmuştur. Hep direnenler olacaktır.
Kendinize bir bakın allah aşkına siz neyin insanısınız. Hangi misyonu yerine getiriyorsunuz. Daha güzel yarınlar için, özgürlük için, devrim için mi mücadele ediyorsunuz. Yoksa kahve köşelerinde uyuşturucu tüccarlarının yalakalığını mı yapıyorsunuz? Biraz kendinize gelin. Biraz adam olun.
Tüm bu yazdıklarınızı o lanet olası uyuşmuş beyninizle yazmış olduğunuzu kabul edelim ve siz de adam gibi özür dileyin de biraz olsun insanlığa dönün.
Şu yazdıklarınıza bir bakın halen iddia ediyorum: Biz güya küfür ediyormuşuz, hayır. Ama kendi yazdıklarınıza bir bakın ağzınızdan salyalar akıyor. Kendinizi klavyenin başına geçince birşey sanıyorsunuz. CEpheye küfür edince rahatlıyorsunuz anlaşılan. Eh umarım bu düzdüğünüz küfürler size rahat bir uyku da veriyordur. Umarım Cephe düşmanlığınızda bugün yaptıklarınızla övünerek iç rahatlığıyla yataklarınıza giriyorsunuzdur. Ama siz siz olun kabuslar görmeyin. Rüyalarınızda da Cepheye saldırın. Belki rüyalarınızda Cepheyi bitirirsiniz.
Ama ne yaparsanız yapın sabah veya öğlen-akşam mı desem mecburen uyanacak, nefsinizi köreltmek isteyeceksiniz. Daha ilk lokmadan itibaren Cephe'nin bitmediğini, sizin gibilerin klavyeleriyle de asla bitmeyeceğini göreceksiniz. Görüp daha bir azgınlaşacaksınız, azgınlaştıkça ne yapacağınızı şaşıracaksınız. Ama elden ne gelir, elinizden ne gelir. Siz elinize silah alıp da Cephe'nin de karşısına çıkamazsınız. Bundan korkarsınız. Sizin o pis canlarınız çok kıymetlidir, onları rizikoya atamazsınız. Düşmanı alkışlayacaksınız bize her darbe vuruşunda ama yine şunu çok iyi bileceksiniz ki; Cephe ve devrim vurmakla tükenmez çünkü Cephe halktır, devrim de halkın devrimidir.
Siz yine baştan başlayacaksınız ve zavallı dünyalarınıza gömülecek ve Cepheye saldırmak için (Tabi sinsice, gözlerden uzak, insanlardan uzak bir şekilde) yeni bir fırsat bekleyeceksiniz.
Ama, ama her seferinde avucunuzu yalayacaksınız...

Herşeyin ötesinde çok ama çok çapsızsınız. ne o size çoğul gibi hitap ettiğim için bozuldunuz mu? Tabi siz aynı kişisiniz veya enazından hepiniz buraya değişik isimlerle yazıyorsunuz değil mi? tabi kendi isminizi kullanmadığınız için bir gün önce hangi ismi kullandığnıızı da unutuyorsunuzdur siz. Oyalanın bakalım ne olacak.
Uyusun da büyüsün nenni,
uyusun da büyüsün nenni,
nenni bebek nenni, nenni bebek nenni...
Daha kendinizi çok avukatacaksınız ama CEPHE ASLA BİTMEYECEK, HEP BÜYÜYECEK. Büyürken sizin de kabuslarınızı büyütecek...
UMUDUN ADI DHKP-C
KAHROLSUN HAİN İŞBİRLİKÇİLER
Not: Siz asla bir inanca sahip olamazsınız. Ne Kürt, ne Zaza, ne de Dersimlisiniz... Siz hiçbirşeysiniz. Bırakın öyle milliyetçi vs ayakları yapmayı. Siz düşmansınız; sadece Türk halkına değil, Kürde de, Zazaya da düşmansınız. Siz insana düşmansınız...

Amma abarttınız be iki şamarı, demek ki devrim Metin isimli bir ayyaş sahtekara tokat vurulmasına bağlıydı öyle mi.
Metin gibi bir ayyaşa kalmışsa devrim, batsın öylesi bir devrim.
Ama öyle değil. Devrim onun gibilere bağlı değil ve asla da olmayacak.
Ne demekmiş savunulacak bir yanı yok demek... Abartmayın lütfen abartmayın. Ve birazcık da olsa gerçekçi olun.

Ercan Saatçi meselesini soruyorsun. Neden bunu Metin'e sormuyorsun ki?
Ercan Saatçi hangi kurumun başındadır? Metin hangi kurumlara başvurmuştur? Bunları biraz araştırırsan Ercan Saatçi belgesine de kavuşursun...
Ayrıca daha önceki yorumlarda bu konuda yazılar da vardı. Eğer okursan -tabi küfürler arasında bulabilirsen- Ercan Saatçiyi daha rahat bulursun...
İyi niyetli olduğunu umut ediyorum ancak yine umardım ki, aynı bakış açısını işi gücü bize küfür etmek olan densizlere de uygulasaydın daha iyi olurdu. Cephenin ne işkenceciliği ne faşistliği kalmış ortada. Peki sen madem ki onur ve şeref diyorsun o halde yüzlerce şehitle yaratılan değerlere böylesine densizce saldıranlara neden aynı bakış açısıyla soru sormuyorsun?

Arkadaslar, bu “Cepheci” rumuzlu kisi tabii ki Cephe ile alakasi olmayan biri, o yuzden kimsenin kendisini ciddiye almasina gerek yok.. Benim kanaatim su ki, gercek cepheliler sessiz kalmayi tercih ediyorlar.. Aslinda Cephe ve Metin Kahraman arasinda tercih zorunlulugu bile insani uzen bir durum, en azindan beni.. Ama gercekten, Cephe oturup bir ozelestiri yapmalidir herhalde.. Grup Yorum dinleyicileri adi altinda yayinlanan aciklama, beni cok etkiledi.. Onlar, Metin salya sumuk agliyor ve yalvariyor derken, sanirim bizde “vay korkak” etkisi yapacak sandilar..Sahsen benim gozlerim doldu.. Bu adami seviyoruz biz “cepheliler”.. Bu adam, yok olmaya yuz tutan bir kulturu, kimsenin aklindan bile gecmezken yillar once uyandirmaya basladi.. Klise gibi geliyor kulaga ama, olay boyledir.. Ve bunu zaza gencligi gozden kacirmadi.. Mikail-Ahmet Aslan, Umut Altincag ciktiktan sonra Metin-Kemal Kahraman bitmistir diyenler oldu daha once.. Gidip adi gecenlere sorsaniz, bu soruya cevap bile vermeyeceklerdir.. Bu gibi seviyesiz sorularda, cevap vermek bile yanlisi getirebilir, neden karsilastiralim ki bu insanlari? Bazi sorulara ille de yanit degil ama soruyla karsilik vermek gerekir.. Herkesin bu yolda emegi takdire degerdir, begenelim begenmeyelim, boyle bir donemde cikislarini desteklemelidir. Insanin uzatasi geliyor arkadaslar ama kesmek lazim.. Bu insalik disi dovme olayinda, Metin`e destek olan duyarli insanlara sadece bir seveni olarak tesekkur etmek istiyorum.. Tekrar soyluyorum, Cephe nereye??? Eger boyle hareketlerle kamuoyu destegi yaratacaklarini dusunuyorlarsa, cevaplarini aldilar..

Duydunuz mu;
Parti-Cephe kendisini feshetmiş.
Sivas-Tokat kır birlikleri silahlarını atarak dağdan inmiş.
Mahallelerdeki milisler, savaşçılar, halk önderleri 'Biz artık herşeyi bıraktık diyorlarmış'.
Devrimci İşçi Hareketi üyeleri tüm çalışmalarını iptal etmişler, bulundukları sendikalardan istifa etmişlerdir.
Hapishanelerdeki altıyüz civarındaki Cepheli Tutsak ise artık biz siyasi tutsak değiliz, özgür tutsak değiliz biz Tutsak Tutsağız diyorlarmış.
Şehirlerdeki değişik SPB'ler de üslerini terketmiş, silahlarını derelere, ırmaklar, denizlere atmışlar. Su bulamayanlar da yerin yedi kat dibine gömmüşler.
Tutsak aileleri artık 'Bizim hiç evladımız yoktur' diyorlarmış.
Dev-Gençliler ise tüm derneklerini vs kapatmışlar, her türlü faaliyeti bırakmış ve artık 'Yaşasın Bağımlı Türkiye' diyorlarmış, Yaşasın Emperyalizm diyorlarmış...
Hayatın her alanından sesler geliyor, bütün Cepheliler ellerini havaya kaldırmış bir vaziyette meydanlarda toplanıyorlar ve 'Kahrolsun Cephe' sloganları atıyorlarmış.
Ha bu arada Ölüm Orucu da bitmiş, Güvenparkta iki yıldır oturma eylemi yapanlar da herşeyi terkedip sırra kadem basmışlar.
Siyasi, kültürel, haber vs dergileri yayınlarını askıya almışlar, bütün bürolarını yakmışlar...
Bütün dernekler de kendini feshetmiş ve artık tabelalarının yerine 'Kahrolsun haklar ve özgürlükler' diye yazı yazmışlar.
Duyduk duymadık demeyin bunların hepsi olmuş.
Peki niye olmuş diye sorarsanız:
İstanbul İndymedia'da Cephe'ye karşı yazı yazanlara inanmışlar ve 'Nasıl olur da Metin gibi bir şarkıcı dövülürmüş' diyerek başkaldırmışlar.
Vallahi de billahi de tallahi de bunlar olmuş. buna inanmayanlar yalan söylüyorlar.
Yaşasın Cephe bitti. Şimdi zaman zebanilerin zamanıdır. Yaşasın Zebanilik, yaşasın hainlik, yaşasın kölelik...
Ben de eskiden Cepheli diye yazı yazıyordum ancak Metin'in destekçilerindeki kararlılığı gördükten sonra ve de bunların yarattığı muhalefetle Cephe bittiği için artık kendimi Cephesiz diye adlandırıyorum.
Yaşasın Beyoğlu meyhaneleri ve bu meyhanelerini daimi müşterileri...

dursun-cephesi nin yiyemeyecegi nane yoktur. savunamayacaklari rezillik ve salakliklarin da siniri yoktur.mantik disiligin, bagnazligin, yobazligin, cirkinligin de bir siniri olur diyecegim ama bunlar ve benzeri örgütler onu da astilar son yirmi yildir. yuh yani yuh.komple kiniyorum alayinizi.

BİZE ÖLÜM YOK OLMAZ DA NE KADAR DA ÇOK İSTESENİZ DAHA ÇOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKK BEKLERSİNİZ.
UMUDUN ADI DHKP-C

Artık ne yalan uyduracağını şaşırmışsın... yazdıklarını oku bir şöyle, kuduz gibisin... Kendin tonla yalan söylemene rağmen hala kendin dışında herkesin yalancı vs. olduğunu iddia ediyorsun. Bütün herkes halk düşmanı bir tek sen devrimcisin yani Metin Kahramana saldıran işkenceci şerefsizleri savunduğun için?

Metin Kahraman ayyaş, saldırıyı kınayanlar yavru kurt, cepheyi eleştiren halk düşmanı, mülteciler asalak, herkes bir şey yani, sadece sen ve yüce dhkc devrimcisiniz. Şu yazdığın saçmalıkları okuyup da "aaa cephe haklıymış yahu" diyen 1 kişi bile çıkacağını sanıyorsan beyinsizin tekisin. Ve daha önce de dediğim gibi, senin gibi çapsız adamlardan at hırsızı bile olmaz. At sizi çalar götürür haberiniz olmaz... Bu sana yazdığım son cevaptır, yalancı, riyakar, iftiracılarla tartışacak birşeyim yok benim...

Evet "Yarını kazananlar hep direnenler olmuştur", yalancılar ve işkencecilerin avukatları değil...

Seninle daha önce de yazışmıştık. Senin ne olduğun belli, kim olduğun belli. Basit ve sıradansın. Kendi rüyalarıyla avunmaya çalışan birisin. Sana uğurlar olsun.
Ayrıca ben Cepheci isimli bir kişiye rastlamadım. Ha sen beni yani Cepheli'yi kastediyorsan o zaman başka...
Sahi sen Adam'dan neyi kastediyorsun? İnsanın adamı olamayacağına göre olsa olsa İngilizcenin Adem'i olan Adam (Edım)'sindir sen....
Üf sıkıldım artık sizin gibi belkemiği olmayanlara cevap vermekten.
Yallah kardeşim yallah, başka kapıya...

Yahu bu Metin'in yurtdışında ne kadar da çok taraftarı varmış meğer...
Yuh be alçaklığın da bir sınırı vardır ama bu çukurlarda böylesi bir düzey bile yoktur. Ben de seni kınıyorum, pardon 'kiniyorum'. Belki sen böylesini daha iyi anlarsın.

Ortada bir tane yalan var o da sizin iddialarınızdır.
Neymiş efendim telif hakkı istemek para istemek değilmiş. Sen ne dediğini biliyor musun? Bilmiyorsun.
Cahilliğin ve rezilliğin tam tavan yaptı bre Hassan...
Sonra neymiş şu ikinci defa tekrar ettiğin 'At hırsızlığı' meselesi, yoksa senin de atını mı çaldılar bunlar. Kuyruk acın neredendir, söyle de bilelim...
Senin gibiler işkenceyi de bilmez ki sana ortada bir işkence olayı olmadığın anlatayım bre Hassan...

Adam, haklısın sanırım, bu "cepheli" cepheyi savunmaktan çok rezil etmek için yazıyor sanki. Mümkündür cepheli olmaması. Ama şu da var, bilgisiz sempatizan kitlesinden sıradan biri de olabilir, böylesi saçmalayabilecek insanlar var yani yok değil. Neyse önemsenmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz sonuçta. Yaşanan mevzu gerçekten üzücü... Hele şu ayaklara kapanma olayının ısrarla belirtilmesi, insanın tüylerini diken ediyor. Bu ne güce tapınmadır, nasıl bir aymazlıktır, ben anlamadım. Grup Yorum bundan sonra kendi çalsın kendi oynasın ve görsün bu tarz hareketlerin potansiyel sonuçlarını... Boykot kaçınılmazdır. Kendi adıma satış hanelerine bundan sonra "-1" eklemelerini istiyorum.

Metin KemaL GRUP YORUM'a Bu Kadar Emek Vermisken Yorum Bunu Yapmaz ßu Bir....
DHKP/C bunu Yapacak ßir Orgut DeiL HaLk iktidari icin oynayan bir orgut bunu yapmaz... DHKP/C Ve Devrimcileri Yok Etmek icin baska bir Yol BuLamiyorlarmi Artik... Ayni SekiLde 20. Yildir Orgutlu mucadele veren bir Grup'uda 20 Yildir Turkulerinden Korkuyorlar... Devrimci bir Grup Bunu Yapamaz... Yapamaz...

Artik Baska YoLLar Arayin Devrimcileri Bitirmek icin... on Yillardir Bitiremedinizde Simdimi Bitireceksiniz...
+
ARKADASLAR HENUZ BİR ACİKLAMA YOKTUR
BU YAZİLARİ BOS YERE YAZMAYİN...

sevgili dostlar m.kahraman`a yonelik yapildigi soylenen saldiriya iliskin elistirilerinizi yaparken lutfen devrimci ahlak kurallarini asmayin.yapildigi soylenen saldiri-cezalandirmaya katilmayabilirsiz- ki ben de boylesi bir cezalandirmayi dogru bulmuyorum-ama lutfen elestiri adi altinda gecmisten bugune bedeller odemis odetmis bir yapiya hakaretler etmeyelim. cepheli arkadas devrimcilerin uslup! olarak diger insanlardan bir farki olmali diye dusunuyorum lutfen yazilarinda o farki hissettir.maoistce-dostca-devrimci selamlar.

bol keseden atip tutmalin
siz hangi hakli savunuyorsunuz

türklere yada kürtlere yamaladiginiz dersim halkinimi

madem o kadar devrimcisiniz yok olan bir halkin dili olan zazacaya sahip cikinda özgül agirliginizi görelim
dersimliler sadece ölmek icin degil yasamak icinde var olmasini bilirler

zazaca yok olmasin diye simdiye kadar hangi eylemi yaptiniz

niye yapasinizki bu halk kendi dilinde konusmaya baslasa arada saftirik gibi kalirsiniz cünki sizin halkiniz degil sadece otlandiginiz arka bahceniz gibi görüyorsunuz üyle olmasaydi zazalarin bir degeri olan sanatciya el kaldiracak kadar alcalmazdiniz

Metin arkadasa gecmis olsun dilerim,yapanlarada lanet gitsin

Burada biraz yorum okumak istedim ama görünen o ki, iş çığırından çıkmış. Polis vb eliyle yazıldığı çok aleni olan küfürler var onları geçelim. ama ne olduğu anlaşılmayan şeyler de var. Belki doğrudan polis eli değil ama düştüğü nokta aynı bu adamlarla. Aynı kulvarda değerlendirilmek ağırına gitmiyor mu bu arkadaşların. Özellikle de "gerçekçi" isimli kişiye söylüyorum bunu. Senin yazdıkların daha çok siyasi bir kin şeklinde anlaşılıyor. Kendini komik duruma düşürüyorsun. Kurbağa dünyayı kuyunun ağzı kadar sanırmış. Sen boykot edince yüzbinler peşine takılacak. Emin ol bunu okuyanlar bi tarafıyla gülüyodur sana. Böyle komik hallere düşürmemelisiniz bence durumu. Madem o adı layık gördün kendine, hakkını ver...

el ele vurmuş gerisi yalan... düştükçe düşen arkadaşlar, amacınız ne ise, ulaşmanız çok zor. ama özünüzde pislik olduğu için devam edin.

hiç yakışmıyor hiç. ama şaşırmadım; 1976 dan beri devrimci hareketin içindeyim, aynı senaryo, aynı film.. ne zaman birbirimizi yemekten vazgeçeceğiz? yorumcuların kınamamasını kınıyorum! şiddete prim verilmemeli. sanat içinde şiddetin ne yeri var?

Yorum Ne yaptığını biliyormikine kendilerine grup yorumcular diyen ça
Arada birde olsa insanlık sosyalizm adına bişeyler yapmayı öğrenemeyen ahmaklar olay kesinlikle metin kahraman olayı değildir.Parti ve yandaşlarının herzamanki bilinçsizce hareket etmesinden kaynaklanan bir olay ben kınamıyorum LANETLİYORUM

Arkadaşlar haberi okudum ve gerçekten çok üzüldüm, hatta inanmadım belki ama sonradan araştırınca olayların gerçek olduğunu öğrendim.
Grup Yorumun çok eski hatta ilk dediğimiz ve siyasi geçmişi büyük ve derin olan hatta bir sembol olmasına karşın böyle bir tavır ve tutum sergilemesi ve M.KAHRAMAN ( Vücudunda kırıklar, başında ciddi travmalar ) şeklinde feci şekilde dövül mesi bir grup yorum dinleyicisi olarak çok üzüldüm, inanıyorum ki benim gibi düşünene çok insan vardır.

Şu ana kadar okuduğum yazılar beni çok üzdü. Benim anlamadığım nokta bu olayları birileri bilinçli veya bilinçsiz kaşımaya devam ediyor.
Cepheye, Yorum'a ve Metin kahramana laf atanlara bir çift sözüm var. Olayı kişiselleştirip küfür boyutuna indirmek devrimcilerin yapacağı iş değil insanlar arasında hatalar, çekişmeler ve hatta kavgalar olabilir ama bu şu anda sizin yaptıklarınızı gerektirmez. Bu bölünme ve kavgalar kimin işine gelir orasını size bırakıyorum. Türküler ve Besteler ne yorumdur ne de Metin Kahramanın bu Türküler Halkındır. Ve bunun telif hakkı diye bir şey olmaz devrimcilerin arasında Devrimciliğe nefer kazandıracağınıza kendi aleminizin sarhoşu olmuşsunuz. TBMM deki kavgalar geldi aklıma. Ve güldüm size. Bırakında Bu olayı Grup Yorum ve Metin Kahraman arasında halletsinler. Sizlere sadece sonucu bekleyip mondan sonra devrimci ahlak içinde yorum veya eleştirilerini yapmak düşüyor. Lütfen silebiliyorsanız bütün yazılan yazılarınız silin. Bakın gazete manşetlerine adamlar sandi bu yazdıklarınız devrimcilerin tümünün fikri olarak lanse etmişler. Bu sizlerin çekişmesi, şimdi soruyorum ne Grup Yorum'u ne de Metin Kahraman'ı halkı veya haksız göstermiyor. Sadece düzenin devrimcileri karalaması için işlerine gelen bir çok safsatadan ibaret oluyor.Tekrarlıyorum Bu yazılar silinebiliyorsa silin ve aynen şöyle yazın içimizde çekişme olabilir ve bu halledilir ama düzene ve sisteme karşı devrimci dayanışma.
Devrimce Selamlar Eylerim hepinize.

Bu yaptığınız ne devrimciliğe yakışır nede insanlığa.Metin Kahraman'a uzanan elleriniz kırılsın.

Grup yorum dinleyicisi oldugunu soyleyen (!) bir grubun , 1 eylül dunya baris gunu (!) zorbaca metin kahraman'i kacirip acimasizca saldirip agir sekilde yaralamasini protesto etmek ve artık bu zorba mentaliteye dur demek gerekiyor.

Grup yorum'un bu saldirilari kinamak bir yana, aksine onaylaması da ayri bir komedi. Zaten tekkeci bir mantıkla "bizim cocuklar" in isi , bilgimiz dahilinde demedikleri kalmistir bu olayi yapanlar icin.
Suphesiz ki grup yorum un bilgisi dahilinde planlanmis bir saldiri bu.

Metin kahraman grup yorum'un kurulusunda yer alan, 12 eylül'ün iskencelerinin ve baskilarinin yogun oldugu donemde hic korkmadan yilmadan muzik yapan ekibin icindeydi.

O yillarin yükünü sırtlamıs birine bugunun cocuk yastaki sozde devrimcilerinin saldirmasi büyük ayiptir, bunun devrimci tavir gostermek oldugunu sanmak ise gaflettir.

Grup yorum'a bakarsaniz metin kahraman , yorum'un bestelerini kendi üzerine kaydetmek yani o besteleri hirsiz gibi calmak icin mesam'a basvurmustur.
Ve o besteler metin'e degil grup yorum'a aitmis.
Kollektif uretilmis, grup yorum olmasa metin beste yapamazmis.

Yapmayin lütfen! Metin kahraman grup yorum olmadan da yillardir guzel besteler barindiran albumlere imza atmis bir kisiliktir. Sadece politik kimligiyle degil muzik adami kimligiyle de rustunu coktan ispatlamis bir insan kendisi. Kabul etmek gerekir. Onun grup yorum olmadan beste yapamayacak biri oldugu komik bir iddia. Sanatsal uretmin her asamasinin kolletktif uretim oldugu iddiasi hayalciliktir.

Evet metin kahraman'in besteleri vardir. Bunlarin telif hakkını en azından kagit uzerinde kendi adina almaya hakkı vardir. Metin kahraman grup yorum'dan telif ücreti istemeyecektir belki ama gelecekte bu besteler uzerinde tasarruf hakkına sahip olmayi istemek her sanatcinin hakkıdır. Dedigim gibi, para almasa bile bu bestelerin kendine ait oldugunun belgelenmesini istemis olabilir.

Grup yorum taraftari-dinleyicisi ya da semptatizani, her neyse, bu gozudonmus genclerin amaci zaten uzum yemek degil bagci dovmek sanirim.
Amac eski grup yorumculara haddini bildirmektir. Bu olay bahanedir. Grup yorum'dan ayrilmak bir "cezalandirma"yi haketme gerekcesidir onlara gore.

Zaten grup yorum'a izdüsümü düsen malum siyaset de bu zihniyette degil midir?
Ya bizimlesin ve kahramansin, ya da bizimle degilsin bu durumda da hainsin.

Her sey bir yana gruba bunca emek vermis bir sanatciya saygi duymak, ayni siyaseti artik paylasmasa bile sırf simdiye kadar yaptiklari icin emege saygi duymak gerekirdi.

O güzelim sarkilarin hic bir inandiriciligi kalmamistir bu olaydan sonra.

Kendini turkiye'nin inti illimani'si diye bosuna lanse edip boburlenmesin artik grup yorum. İnti illiman'i'de boyle seyler yasanmamistir.

Turkiye'de siyaset kizisirken, irak'ta isgal surerken, anadluda sokaklarda irkci gosteriler yapilirken grup yorumcuların yaptigi seyler aslinda ne kadar hafif olduklarını gostermistir.

olay saptırılıyor ve sızde bılınclı veya bılıncsız destek verıyorsunuz bızı bırbırımıze dusuruyorlar gercekdusmanımıza karsı (suan ıktıdarda olan fasızan duzen) bırlıkte savasacagımız yerde bırbırımıze gırmısız tum devrımcı degerlerı ayaklar altına atarak . kendınıze gelın bunlar fasıst duzen(sızlık)in oyunları. turkıyede solun bıtmesı bundandır bırbırımıze saldırmaktan gercek dusmanımızı unuttuk

Yorum'u kınıyorum.Ortaokuldan beri dinlediğim.büyük anlamlar yüklediğim bir grubun Metin Kahraman'a bunları yapması beni çok derinden etkiledi.Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.Sorunlarınız bu şekilde halletmeniz ne kadar basit bir yaklaşım farkında değil misiniz?Kendinize gelin.Artık Yorum dinlemeyeceğim,arkadaşlarım da benimle aynı fikirde onlar da dinlemeyecekler.

grup yorum'u incelerken cesaret albümü öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek gerekir.. o ana kadar kendini solda tarifleyen bütün kesimlerin müzikal alandaki temsilcisi konumundaki grup, bu albümle birlikte dhkp/c çizgisine girmeye başlamış, grup yorum'u grup yorum yapan üyeleri birer birer uzaklaştırılmıştır.. sonrasında gelen hiç durmadan da bir anlamda bir geçiş albümüdür.. hiç durmadan'dan sonra gelen ileri ise grup yorum'un kendini tüketmeye başladığının habercisi gibidir.. ilk defa o albümde sözkonusu fraksiyonun militanlarına adanmış tam 3 şarkıyla karşılaştı dinleyenleri.. bu albümle birlikte şarkı sözlerinin git gide kuru bir ajitasyona dönmeye başladığı tesbit edilebilir.. şahsen grup yorum'un kırıntılarını bulabildiğim sonraki albümleri geliyoruz'da grup politik tavrını artık çok daha net, hani insanın gözüne soka soka açığa vurmuştur.. bu albümdeki 4 şarkılık destan, grubun evrildiği çizgiyi belirleyebilmek adına önemlidir.. neredeyse tamamı ağıtlardan ve marşlardan oluşan marşlarımız'ı bir kenara koyarsak, boran fırtınası albümü grup yorum'un vefatının ilanı gibidir.. kaset kapağında sayfa başına bir dhkp/cli militanın ölüm orucundayken çekilmiş resminin düşmesi, grubun ölümü kutsayan, şehadet anlayışı üzerinden kendini var etmeye çalışması yıllardır kendisini dinleyen pek çok insanın da tepkisini çekti.. kucaklaşma'nın önceki şarkılarının enstrümental versiyonlarından oluştuğunu, biz varız ve eylül'ün de single olduğunu düşünürsek geriye feda ve yürüyüş kalıyor.. boran fırtınası'yla ölümünü ilan eden grup yorum'un cenazesini kaldıran albümdür feda.. albüm kapağında artık insanın içini ürperten, kemikleri sayılacak hale gelmiş militanların resimleri; şarkı sözlerinde ise "bombalar yağıyor yar yar.." gibi akıllara zarar dizeler vardır.. bu albümde 'vasat' diyebileceğim naçizane şarkı sayısı 2'yi geçmez.. yürüyüş hakkında ise bir yorum yapamayacağım, zira onu dinlemeye sinir sistemim vefa etmedi.

bu dönem grup yorum'dan öte türkiye'deki politik müzik grupları açısından da belirleyici bir etkiye sahiptir.. grup yorum'un bir fraksiyon grubu halini almasından sonra diğer fraksiyonların çizgisinde müzik yapmaya başlayan ve çoğu gerçekten de kötü bir kopya olan gruplar türemiştir..

bahsettiğim döneme kadar olan grup yorum bir ekoldür aynı zamanda.. ilkay akkaya, tuncay akdoğan, efkan şeşen, hilmi yarayıcı, metin kahraman, kemal sahir gürel, ayşegül yordam, gülbahar uluer ve hatta serdar keskin gibi birbirinden önemli isimleri kazandırmıştır belleklerimize, arşivlerimize.. bir de kaç kişi dikkat etmiştir bilmem ama, bu isimlerin hiçbiri yavuz bingöl'ün, hakan yeşilyurt'un, hatta bir dönem ahmet kaya'nın düştüğü duruma düşmemiş, piyasanın çarklarına teslim olmamıştır. bu özellikleri gerçekten bir ekolün varlığını gösteriyor bence.

her şeye rağmen (özellikle ve özellikle bahsettiğim ayrım öncesindeki) grup yorum ben dahil pek kuşakdaşımın belleğinde bambaşka bir yeri olan ve olacak olan bir imge.. zaman zaman düşünürüm 'abi'ler 'abla'lardan ruhi su anılarını dinlerken, ben kendimden sonraki kuşağa ne anlatabilirim.. bu sorunun tek yanıtı grup yorum'dur.. keşke onlar da ruhi su gibi, yılmaz güney gibi fraksiyonlar üstü kalabilseydi.. keşke demin yukarıda saydığım isimlerin hep birlikte söylediği bir koro olabilseydi grup yorum.. olsun, ben yine de onları koçaklama'yla, sevda türküsü'yle, sıyrılıp gelen'le, yürek çağrısı'yla, düşenlere'yle, seni seviyorum'la, ay doğar'la, derviş'le, isyan olsun'la, hüznün isyan olur'la ... anacağım.
ALINTIDIR KAN VE PARA

bence bu olayi kim yapmissa ozelestiri yapmali ozur dilemelidir..yok olmaya mahkum bir dilin ahenk taslarini onarmaya calisan belki acemi bir ustasidir o zazaca dilinin lutfen dokunmayin ...gunahiyha sevabiyla birakinda biseyler yapsin..biktiiikkkkkkkkk sizin hergun genclerimizi batakliga suruklemelerimizden.....

camur atsanizda, yerin dibine de soksaniz, iftiralarda da bulunsaniz ne yapsanizda bos, bos, bos.
Ne cepheyi, ne de Yorumu bitiremeyeceksiniz.
Artik fazla oldunuz, tüm söyledikleriniz cekememezliginizin kanitidir.
Sol icerisinde en kitlesel örgüt CEPHE. Düsman tarafindan en tehlikeli örgüt olarak görülen CEPHE. ABD emperyalizmi tarafindan hem terör örgütü listesine alinan, hem de hedef örgütler listesinde yer alan örgüt CEPHE. Biz bununla gurur duyuyoruz. Siz neyinizle gurur duyuyorsunuz. Var mi yarattiginiz bir deger. Mide bulandiriyorsunuz. Ciddiye alinacak hic bir seyiniz yok. Yazik cepheye zarar vermiyorsunuz, ama yenilere zarar veriyorsunuz. Tüm yazdiklarinizla size, düzene, düsmana olan kinimizi arttiriyorsunuz. Sahiplenmemizi arttiriyorsunuz. Bunlari bilmeniz gerekir. Ne kadar cok saldiri varsa, yolumuzun dogrulugunun bir kanitidir bu. Öyle algiliyoruz, cünkü sizi de sarsiyoruz, rahatinizi bozuyoruz, cürümüslügünüz ortaya cikiyor. Bu sözlerimden sonra tekrar saldiri dozajinizi arttirabilirsiniz, ama sunu da bilinki bunlar bizi güclendiriyor, kenetlenmemizi davaya daha fazla sarilmamizi sagliyor. Bunun icin size tesekkür etmemiz de gerekiyor. Kendiniz batmissiniz bizi de o batakliga sürmek istiyorsunuz. Ama bizi tanimiyorsunuz, en acimasiz oldugumuz konu budur, kültürel dejenarasyon. Yolunuz acik olsun.
IT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR IT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR IT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR

şimdi sevgili cepheci.yazdıklarını tekrar oku.Bu yazdıkların küfü,r hakaret dışında ne ifade ediyor.Hoşt demişsin,havlama demişsin şerefsizler demişsin ...başka?
Şimdi o bunları hakediyor diyeceksin.Ama inan bu ve benzeri yazıları okuyan aklı başında bir insan neden türk solunun hala bu noktada anlayabilir.farklı bir şeymi savunuyor
Cevap:Hoşt
farlı bir şeymi söylüyor
Cevap:adi,şerefsiz.pislik...
Oh ya ne kadar kolaymış türkiyede solculuk,devrimcilik yapmak.
Bu da yetmez se al döv.hastanenin önüne bırak.Öldümü at bir mezarlığa.yap açıklamanı.
Bravo bravo bravo sizi yetiştirenlere.

cephelileri kutluyorum.....halkin ve solcularin sirtinda yüksel ondan sonra solculara camur at ve televole kültüründe yerini al.....Yavuz Bingöl öyle yapmadimi? Zülfü Livaneli olsun....Daha dün Kürt Ulusalcilarin gecesinde Haluk Levent ve Musa Eroglu otu medyanin karsisinda gecenin yapicilarinda habersis olduklarini bildirmedilerimi? Yok MIT ve devlet bizi niye aydinlatmadi ve haber vermedi....Solcularin ve halkin sirtinda belli mevzilere gel ondan sonra onbinlerce geceler icin para iste.....Edip Akbayram...yok efendi mis....gecelere cikarken 25 bin euro istemekten geri de cekinmes nerde kaldi sizin dayanismaniniz...ben almanyada dogdum.....12 yildir didf e emek verdim....ve hicbir cikar pesinde kosmadim...buraya gelen mülteciler pasaportu alir almaz....dönerci..dükkanci oldular....cogu isyeri sahibi oldu...! Türkiyede iskenceye dayanan burda sicak paraya dayanamiyor....düm degerlerini yitiriyor...Cephecileri agressiv ve isci sinifin sorunlarinda uzak bir tipik kucük burjuva örgütü olarak görüyorum....aman adamlarda cesaret ve yürek var...adamlarin kendi arasinda sicaklik var bunlari kiskaniyorum....bunu hicbir yerde göremedim....Cesaretim ve yüregim olsaydi bende cepheci olurdum....bunu da belirtmek gerekiyor. Yigide vur aman hakkini yeme...!

En son Yorum konserine gitmiştim.20 milyon para verdim.Sizin gibilere değmezmiş.Adınızı bile duymak istemiyorum.Tüm arkadaşlarım benimle aynı fikirde.sizden nefret ediyoruz.Metin Kahraman'ı seviyoruz.

Haktan hukuktan bahsedersiniz sonrada yargısız infaz edersiniz.çapulcular it herifler serseriler G yorumunuzuda hepinizinde canı cehenneme

eeee zulum zulumdur! felsefesi olmaz!
hani deseylerdi metin kahraman`i dövenler bir bölgeyi isgal etmis sevinirdik!
bu durumda diyecegim allahindan bulsunlar!
kinama yapan kisilerde kendi adini aciklasin!
adini vermeyende kinama yapmasin!
vuranada vurulanada saygilar!!!

Bu yazıyı yazıp yazmamayı çok düşündüm.Çünkü "yukarı tükürsen bıyık aşağa tükürsen sakal" .Metinin tarafını tutmak onu savunmak çok isterdim ,bu metinin açıklamasını okuyana kadar
sürdü malum diğer tarafı va tarzını bildiğimiz vede geçmişde yaşananlara tanık olduduğumuzdan.Metinin
Gurup Yoruma Yorumunda Metine katkısı kimse rededemez.Yapılan şiddeti onayladığım sanılmasın Sonuçtan gidip gurup yorumu mahkum etmek yanlış,burda Metinin ,emeğime sahip çıkıyorum diye değersizliği ,tutarsızlığını görmek lazım.Yorumun ilk iki kasetinde Metinin dediği gibi isimler yazıyordu,sonra kollektif yapının içinde olanların isimleri yazılmadı.Metin yedinci kaset Cesaret dahil (1992 yaz)bunu kabul etti.O zaman niye itiraz etmedin ayrıldığından bu yana 13 yıl geçti şimdimi aklın başına geldi.Şimdi burjuva kanunlarına sığınıyorsun,O kanunlarda bile zaman aşımı diye bir olay var.Burjuvaziye ne diyorsun bestelerimi çaldılar 15 yıldır uyuyordum şimdi uyandım hırsızlardan bestelerimi alınız lütfen.
Gelelim Ahmet Telli olayına,Geçmişte(91-92)Yorumla Şair Ahmet Telli arasında bir olay olmuştu.Yorum Ahmet Telliden izin almadan şiirlerini bestelemişti,Metinin daha önce adının yazıldığı dediği parçalarının hemen hemen hepsinin söz yazarı Ahmet Tellidir.Ahmet Tellide Yorumu mahkemeğe vermişti.O zaman Yorum ne demiş Metin Kahraman ne demiş merak edenler 1992 deki kültür ve sanatta Tavır dergisine bir baksın Metininde içinde bulunduğu Yorum bizim mücadelemizi anlatıyor,biz mücadele ediyoruz izin mizin almayız.Yorumda o günden bugüne değişen (mantık olarak)birşey yok .Ama Metinde çok şey var.Metininde içinde bulunduğu Yorum Ahmet Telliye ne demişse ,aşağı yukarı aynısını Şimdi Yorum
Metine söylüyor.
Metin sana çok kızgınım bana cephe lehine bir yazı yazdırdın.Bunu hiç istemezdim.Ama değerlerimizide ezmene izin vermem.
Not-Ahmet Telli Metin Kahramanı değil Yorumu mahkemeye vermişti.Obesteleri Metinin içinde bulunduğu Yorum savunmuştu.Bana göre Ahmet Telli haklıydı

Devrimci bilgili, onurlu, insana ve emege saygili olana denirdi.
Bugün bile iskenceyi devrimcilik adina savunanlar varsa, ki var oldugunu bu olay da gösterdi, Devrimciligin yeniden gercek degerlerine kavusup bu temelde yeniden yapilanmasi icin sol adina iskance yapanlara, yoldaslarinin ölüm kararlarini verenlere karsi acik bir tavir koymak onurlu her socunun tarihsel görevidir.

DG -Ds geleneginin ilk kez yaptigi bir sey degil zaten bu.

Herseyi kaba kuvvet, oportunist tartisma tarzi ve mahallele kabadayisi agziyla cozmeye calisip, ne derseniz deyin üste cikan insanlar oldugunu tekrar anımsattı bu olay.

En azından romantize edilmis marslara sarkilara kanıp bu sekter harekete ve sozde devrimci vandallara hosgoruyle bakmamak gerektigini anımsamıs olduk.

Neyse ki bu hareketin devrim mevrim yaptigi yok yoksa su anki duzenden bile daha kotu duzende yasmak zorunda kalirdik.

Neyse ki kendi icinde, devrimci ruha sahip cocuklara gaz verip devrimcilik yapan bir grup bunlar. Eminim ki bircogu yasları biraz buyuyunce yaptiklari bu seylerden utanacaktir ileride.

Bizler futbolun nabzının attığı trubunlerin hırçın çoçukları yüreğimizdeki buyuk beşiktaş aşkını yüreklerimizde sevgiye bıletlerimizde kavgaya donuşturmuş bırer kartalız.....dunyanın en güzel türkülerini soyleyen bır grup var bılmem bılıyormusunuz bır ailenın şirilerini destanlarını marşlarını zaferlerini şehitlerini eylemlerini komutanlarını gtarlarıyla sazlarıyla tefleriyle mılyonlara haykıran bır grup adı yorum GRUP YORUM türk devriminin son yırmı yılına damgasını vurmuş taraflı tarafsız her kesişmin beğenısini kazanmış tutuklanmış göz altına alınmış işkence görmüş hapsedilmiş adı ANARŞİTE adı LANETLİ ye çıkmış.bu grup. eleştiri olur ama yapmayın bir adam çıksın senın yırmı yılık destanını bır olayla yok etsin sonrada bırıleri bu arkadaşı desteklesin sozde sanatçı aydın diye geçinenlerde buna destek versin biraz daha okuyun yakın tarihimizi onları dınleyin unutmayın ki SUÇ VARSA CEZADA vardır.ki zaten bunu yapanlarda suçu olmayan bırıne asla konunmazlar onlar yaparsa en iyisini yaparlar.onlar feda kuçağının evlatlarının adlarına devrim tarihine kanla yazanların yüreklerindeki yüreklerindeki ateşle dağ başında olan mufazer komutanların onların UMUDUN ADI nı dünyaya hakıran bir ailenın ferdleridir.yaptıkları her şeyi sevdik destekledik savunduk bundan sonrada boyle olacak. BEŞİKTAŞ ÇARŞI lılar olarak onları hiç yazlık bırakmadık hepte yanlarında olacağız bizler içimizden şehit verdik elimizden geldiği kadarda umudun adı haykıran yorumun turkulerini marşlarını haykıracağız.TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER.....20 YILINIZ KUTLU OLSUN HEPİNİZİN YÜREĞİNE ELERİNE SAĞLIK.
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ BEŞİKTAŞ ÇARŞILIYIZ..

Ya bu nasıl mantalite.Alırsın motive edersin,yetiştirirsin al sana sanatçı.Bu mantıklamı algılıyorsun .E.. ozaman normal netini dövmek

başlıkta yazdığı gibi, böyle bir idealin varsa biz sana mani olmayız, buyur polpot ol başımıza kardeş! zihniyete bak hizaya gel. şimdi sen de kendine devrimci diyorsun ben de?! gel sen bundan sonra "polpot devrimci" ol munzur dağlı kardeş... bozmaz seni herhalde? ha bir de merak ettim, munzurun suyundan neden içirmediler ki sana?

yapılan bu alçakca bir saldırıdır.

öncelikle metin kahramanın dövülmesi yanlış.kim yaparsa yapsın yanlış.grup yorum yada DHKP/C değilde bu yapının sempatizanları bunu yapmış.ve ayrıca yorumları okuduğumda gördüm ki;herkes grup yoruma ve yorumun BÜYÜK AİLE dediği yapıya yüklenmiş.soruyorum;;özellikle hürriyet gazetesi,bugüne kadar neden metin kahramanı övücü yada YORUM u kınayıcı manşet haber yapmamıştır.bu sizce normal mi.uyanık olalım.sol yapıları toplumda kavga ediyorlar kemnndi içlerinde diyerekten ortam oluşturanlara dikkat edelim.öncelikle sayın metin kahraman.ben DHKP/C li değilim ve asla olmam.bu ayrı bir konu ama GRUP YORUM un ürettikleri GÜLSÜMAN ların ŞENAY ların İDİL lerin GAZİ barikatlarının yarattıkları değerlerdir.değerlerin yürekten gitar tellerine dökülmesidir.ve bu değerler GRUP YORUM ve bağlı olduğu DHKP/C tarafından bize ulaştırılsada hangi yapıdan olursa olsun UMUDUN ZEYBEĞİ'ne katılanların değerleridir.metin kahraman bunların telif haklarını alınca başı göğemi erecek yoksa cennete mi gidecek.yok eğer ben burjuva faşist medyayla işbirliği içinde reklam yapacam haberimin yayınlanmasıyla diyorsanda kendine başka malzeme bul.ne YORUM dinleyicisi yada DHKP/C li,ne MUNZUR dinleyicisi yada TKP/ML lu,ne VARDİYA dinleyicisi yada MLKP li bunu hiçbir kopmaz bağlarla bağlanan kimse kabullenemez.ve sosyalizmi özümsemeden sosyalistim diyenler size gelince sataşmak için fırsat buldunuz ama unutmayın hiç bir devrimci güç asla GAZİ barikatlarında umudun sancısıyla doğan değerleri kirli ağızlara aldırmaz.ÖZGÜRLÜK,GÜZELLİK VE HAYATIN MÜKEMMELLİKLERİ TÜM SOSYALİSTLERİN OLSUN.
YOLDAŞÇA...

Her türlü küfüre müsamaha gösterip bir şiire tahammül edememenize şaşırdım. Düşünce özgürlüğünü midenize göre tanımladığınıza göre, sizi Can Yücel' in ' Kurtara, kurtara, kurtardılar memleketi kurtulmaktan ^' dizelerine havale ediyorum.

metine yapılan bu çirkin saldırıyla birlikte büyük bir dersimli demokratik kitleyi kaybettiniz.metin kahraman kendini dersime kanıtlamış ve dersim halk müziklerini eniyi şekilde temsil eden ve kendini dersime kanıtlamış bir sanatçı olarak sizin çirkin saldırılarınızla dersimlilerin sevgisinden hiçbirşey kaybetmeyecektir.dersimde bulunan büyük bir kitle bu şekilde düşünüyor herzaman yanındayız dersimli çocuk düzgün baba yardımcın olsun munzur baba şahittir....

aferim cok ince bir noktaya temas etmissin, tebrik ederim seni. demek, bir kac tokati abartmamali, metin ölebilirdi de, o zaman da karsi devrimci mi ilan edilecektiniz. .... ince bir noktaya temas ettin, seni ciddiye aldim. yalniz aptalsin, seflerin gibi. dangalak zaten devrimcilerin bu zaafina sigindiginiz icin sizin gercek maskeleriniz düsmüyor... devrimciler arasinda anlattigin türden tuhafliklar mesrulastirildigi icin binlerce sehit dedigin kurbanlari nasil heba ettigin görülmüyor. daha kac can alacaksin düzen taseronu. baska bir bahane bulamadin mi, telif taseronu. her türlü pisligine de tek tek kurban ettigin güzel insanlarin adini karistirma. yoksa herseyden önce onlar adina seni ortadan kaldirma geregi herkesin kafasinda simsek gibi cakabilir. o zaman onlar da özgürlesir.

AYDINLAR-Sizler aydinsaniz Ben POLPOT olmak istiyorum?
gönderen: MUNZUR_DAGLl Wednesday September 21, 2005 at 10:58 AM

Gunlerdir Forumda ve cesitli forumlarda M.Kahraman(Milli Kahraman) sorununa yaklasiminizdan dolayi ve Muhatap tarafa sormadan danismadan fikrini ve dusuncelerini almadan Hemende Cak diye koymussunuz imzalarinizi?Hemde sasali aciklamalarla yazilarla v.s. AYDIN nedir? Kimdir AYDIN? Ne yapar AYDIN? Kim icin AYDIN insan olunur? Tersinden alayim isterseniz sorunu. Eger Barhanalerde ve birahanelrede yahut Sarap yudumlayip Laf jimnastigi yaptiginiz Kultur merkezi adi altindaki kurumlarda Kendinize AYDIN olma unvani vermisseniz bilesinizki Bizim koyun cobani Sigircisi ve tarlada calisan Emekci koylusu sizden daha aydindir ve sizden daha onurludur sizlerden daha samimi ve durusttur.Eger AYDIN olmak siritinizda elinizde Cuval gibi cantalarla Pipolarinizla ve keci sakkkalinizla veya A-Sosyal tiplemelrinizle olunuyorsa onun adi AYDIN olmak degildir olsa olsa Kendini Pazarlamaya calisan hem marjinal kalmis dusuncelerini hemde fiziki olarak cinsel olarak ekndini pazarlamaya calisan birer metadan baska bir sey olamasiniz.AYDIN misiniz?? Buyurun AYDIN nedir bakalim.Ulkemizde yilardir katledilen infazlara ugrayan gostermelik mahkemelerle 10 yillara varan cezalar alan ve her turlu demokratik haklardan mahrum birakilan Devrimcilerin davalarina Cenazelerine kampanyalarina kurumlarina protestolarina yuruyuslerine bir gun olsun destek sunmadiniz ne eliniz imza atti nede diliniz bir kelam etti?Aman basim agirir bende yanarim korkusuyla Hic bir tasin altina elinizi sokmadiniz.Ama sarap bardaklarina bira bardaklarina Raki bardaklarina elleriniz cok kibar ve Romantik bir bicimde uzandi.Daha dun intihar elyemi yapmaya calisirken Katledilen Eyup Beyaz icin hanginiz bu bir katliamdir diye imza atiniz? Daha dun Dersimde Mercan vadisinde 17 Devrimci hunharca katledildi hanginiz bu bir katliamdir diye imza atiniz,Hanginiz bir dergide bir yayin organinda yazi yazdiniz?Yani basinizda Ölüm Oruclari suruyor ve 120 insan öldü ve hala devam ediyorlar ölmeye ,onurlariyla serefleriyle ve dahada otesi Halk icin var kendisini Feda etmenin Bilinciyle,Hanginiz 10 gun aclik grevi yaptiniz?Hanginizin eli 5 gun sarap yada icki bardagina uzanmadan durabiliyor?hanginiz uc gun acliga tahamul edebilirsiniz? Hanginiz Biz halk icin aydiniz dediginiz halde Halk icin Hayatlarinizi Ortaya koyabilme cesaretine ve onuruna sahipsiniz?Hanginiz Sicak yataklarinizi Terk edip Daglarda Varoslarda aclik yoksuluk ve olanaksizliklar icinde savasmaya mucadele etmeye Halk icin bir omur boyu kavga etme yurekliligini gosterdiniz?Hanginiz Kurdistan Kasabi Kürt halkina insan disikisi yedirirken ayaklandiniz hesap sormak cin sokaklara dokuldunuz?Hanginizin parmakalri bir gun bir HALK dusmanini cezalandirmak cin Tetik cekti? Hanginiz bir gun Bir Yuruyuste bir catsimada eline bir tas alip savurdu iskencecilerin,Devletin kolluk kuvetlerinin uzerine yurudu?Hanginiz Gazide insanlar katledilirken Ordaydiniz Barikatlar basinda Nobet tutunuz?Hanginiz 1 Mayislarda elinizde bir Pankartla yurudunuz?Hanginiz Cenazelerimizde Omuzlarinizi tabutlarimizin altina koydunuz?Her gun her saat her dakikasini Devrime Halaka adamis bu yurekli onurlu serefli militanca savasan hayatin her alaninda butun Riskleri ve her turlu baskiyi goze alan insanlara karsida hemen nasil birlik oldunuz.Yoksa hepiniz ayni anda armut sepetindemiydiniz hemende imzaladiniz? Hemende GRUP YORUM u ve onun Nezdinde CEPHE yi ve dahada ileri giderek DiRENiSi kinamaya basladiniz?Birden Emek savunucusumu kesildiniz?Emek nedir haberiniz varmi acaba? Ben Sarabinizi bardaga koyarken yada Raki siselerinizin kapaklarini acarken sarfetiginiz o sizin icin cok degerli olan emekten bahsetmiyorum. Halk icin yaratilan degerlerden ve ceklen onca Baskiya zulme ve iskenceye karsi verilen emeklerden bahsediyorum.Hani Emek savunucususunuz ya???? Buyurun Bizim emegimizide savunmaya calisin? Kanla Canla Sehitlerimizle her seyimizle yaratigimiz emek verdigimiz ugrunda her seyimizi verdigimiz ve vermeye devam edecegimiz degerlerimizide hele bir savunun? Bir imzada Bunun icin Koyun? Bunlar Haklidirlar Hakli odluklari icinde nolursa olsun destekliyoruz diye bir imza koyun bakalim?Korkmayin sarap sisenizin Tipasini cikarmak daha zahmetlidir bir imza atmak o kadar zor olmasa gerek? Kwendinize AYDIN mi diyorsunuz hala!!!! Cidden sizin gibi aydinlar olacaksa ben gercekten POLPOT olmak istiyorum,sizler gibi sorgulamayan arastirmayan kendisini halkin ve degerlerin uzerinde goren aydinciklar olacaksa ben Kizil Kimerler olmak istiyorum,ve,Dualr edin camilere Kiliselere ibadethanelere gidin dualar edin ki ilerde olacak olan bir Turkiye ve Kurdistan devriminde,Benim gibi bir Koyluyu Birakin Baskan yada yetkili biri olmayi Sokak bekcisi bile yapmasinlar.inanin POLPOT a Rahmet okuturum,yasasin POLPOT diye sloganlar atmaya baslarsiniz.AYDIN mislar!!!Buyuk kentlerin varoslarinda her gun yediginiz nanelerin pis kirli ilsikilerinizin kapali kapilar ardindaki asagilikca planlarinizin ve tertiplerinizinkarsiligi AYDIN olmak degildir,olsa olsa ASALAK yasiyan Halklarin sirtindan beslenen birer Parazit olursunuz.Kene gibi yapismissiniz Halkin sirtina Kan emmeye baslamissiniz artik,Cukurlariniza dönün,orada kalin sakin cikmayin,cunku Bu Halk artik Sirtinda KENE,Bit,Parazit istemiyor.Cukurlarinizdan disari cikmayin cunku Artik Yolumuzun uzerinde birer Palyaco gibi sahiplerinizden aldiginiz emirler dogrultusunda hareket eden birer Kukla gibi dolasip durmanizi istemiyoruz.Barhanelerinize Kerhanelerinize geri donun cikmayin ordan.Cenazelerimize agit yakilirken ,sizi o igrenc elerinizle Sarap yudumlarken gormek istemiyoruz.Kislalariniza dönün, cunku Sivil elbise giymis Genarelden daha genarelci olan sizleri daha cok sirtimizda tasimak istemiyoruz.TC sungusuyle kursunuyla Jopuyla Tankiyla Ucagiyla Helikopteriyle MiT iyle Polisiyle militarist kurum ve kuruluslariyla saldiriyor,sizlerde yedek kuvet olarak Kalemlerinizle satilmis curumus kokusmus beyinlerinizle icimize girerek sirtimiza basarak yanimiza sokularak saldiriyorsunuz.Nazim Hikmet olsaydi yuzunuze tukururmuydu bilmiyorum,Deniz gezmis olsaydi o ayagindaki postaliyla Kiciniza bir tekme atarmiydi bilemiyorum,Mahir OLsaydi sizleri birer Lagim Faresi olarak yorumlarmiydi bilemiyorum,Kaypakaya olsaydi sizleri emegin Halkin koylunun iscinin kanini canini somuren birer asalak olarak degerlendirirmiydi onuda bilemiyorum,ama ben ,Siz kendinize aydin misyonu bictikce Bende POLPOT olmak istiyorum. M.Kahraman (Milli Kahramaniniz oldu simdi) icin bu kadar ay(din)cik bir araya gelmissiniz imza atmisisiniz.Dikkat edin O imzalarinizdan bir gun utanirsiniz,bir gun Weyyy Lo min ci kir(wayy ben ne yapmisim) dersiniz.Unutmayin Biz Cogunun basini egdik cogunu utandirdik Dostalarimizin Baslarinida Hep yukarda tuttuk.Hem Listeye baktimda ne kadarda aydinimiz varmis ya hayret dogrusu!!!! Unkapaninda bir demo kaset yapan sonrada Piyasaya firlayanda Aydin olmus,bir mahali gaztede iki kalem calanda Aydin olmus,Hizir askina kimbilir pavyoncu barci takiminida aydin diye yazmissinizdir.eeeee nede olsa isim cok olsun aydinimiz bol olsun diyorsunuz ya.masallah Sanki Xiyar tarlasi topla topla koy cuvala al sana aydin,at essegin sirtina beyoglu piyasasinda pazarla pazarla sat.Aydin dan cok ne var kitlikmi geldi sanki.Uyaniklar siziii nede cin gozsunuz ya?Aslinda size bir iism Lazim Sarapci Surupcu Takimi desek nasil olur bilmemki yakisirmi,ama yakistirirsiniz siz kendinizi,nasil kendinize aydin misyonu bicmisseniz bunuda yakistirirsiniz kendinize.Ya sahi sizler nasil AYDIN oldunuz!!!! Yoksa Babalarinizin Cani SIKILIRKEN ya Hatun Canim SIKILIYOR gel bir AYDIN yapalim filan diyip mi yapmislar?Hele birde Kendilerine Dersim ismini yakistirip(aslinda Bar Pavyon isletmecileri bunlar) forumlarda yazanlar yokmu !!! Bunlar baska bir alem once dediler Zaza -Kurmanc ayrilsin dagitalim parcaliyalim,sonra basladilar Sahiplerinden aldiklari direktifler geregi(sahiplarini biliyorsunuz sizin Sahibinizin Ta kendisi TC) gerilla ve devrimcilöer Dersimden cekilsin demeye,buda yetmedi bu seferde basladilar Dersimde niye Barhane kerhane Pavyon yoktur bunlar olsun demeye.Onlar baska bir alem zaten.Forumlar kurup yazmaya cizmeye basladilar hatta dahada iler gidip simdide mevlana zihniyetiyle zaza olsunda nolursa olsun bizden olsun mantigiyla kitlelelerin kafasini bulandirmaya.Neyse AY(din)cik lar gazaniz mubarek olsun haydi bakalim Meydana,M.illi Kahraman icin soyunun meydana cikin,kispetleriniz TC den Yag lariniz Sabancidan,gazaniz mubarek olsun.taaa ki tarlasini berbat etmeye calistiginiz Emekci Koylunun biri Dirgenin sapini kapip sirtinizda kirana kadar tepisin guresin elleyin kollayin birbirinizi.Ufukta Emekci Bir Koylu Gorunuyor elinde dirgeniyle sabirla bekliyor dikkat edin.Sirtinizda dirgenin sapi kirilmasin.YORUM cu arkadaslari Destekliyorum ,Sizleride Kiniyorum AY(din)ciklar surusu.Syagilar Not:gercekten Aydin olmanin gereklerini yerine getirenler bunun disindadir.

- Hiç kimseye işkence yapılamaz. Zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ve ceza uygulanamaz.
(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; Madde 5)

- Herkes, yaratıcısı olduğu bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunması hakkına sahiptir.
(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; Madde 27-2)

Söyleyin, sizler kime calisiyorsunuz? Yillarca,Metin Kahraman`in sirtindan Devrimci olarak gecindiniz.Yalan mi? Bir insanin kendi emegine ve eserine sahip cikmasi gayet dogaldir ve Metin´i tebrik ediyorum. Sizin gibi CAPPULCULAR,Metinsiz,bir asalak siniz. Metin Kahraman yanliz degildir,en azindan biz Dersimliler var oldugumuz sürec icerisinde ki, bu mesele tüm Devrimci ve Demokratlara da yapilan bir hakarettir. Sizler dünya basininda, Metin Kahramandan Özür ve af dilemezseniz, bittiniz demektir. ANLADINIZ MI ???

olmadı cocuklar kabadayımızınız devrimcimi içi boş balon olmayın namaz kılan ateıstlerın ulkesındekı oruc tutan devrimcilik oyuncuları gücünüz sermayeye yetmedimi bu arada baslık ıcın snu dıyım arabeske uzanırsınız sanırım once sıyasetın öbeğine cezaevlerini koydunuz şimdide insanlarımı

Yeni Sayfa 1

YA DOSTLAR BU NEDİR?

 

SİZ ÇILDIRDINIZ MI?

 

AMA ÖNCELİKLE NE BİR CEPHELİYE BU SÖZLER YAKIŞIYOR NE DE CEPHELİYİM DİYEN KARŞI TARAFA...

 

ANCAK BİLİNEN BİR GERÇEK VAR Kİ O DA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ORTAYA ÇIKARDIĞI ACI GERÇEK. METİN KAHRAMAN GERÇEĞİ DAYAKSIZ ÇÖZÜLEBİLECEK BİR MESELEYKEN OLAYIN GELDİĞİ NOKTAYA BAKIN...

 

SİZLER ÇILDIRMIŞSINIZ...

 

ÇÜNKÜ NE CEPHE NE DE CEPHELİ BİRİ BU SÖZLERİ EDEMEZ...  VE FAŞİZAN BİR DAYAK OLAYINI BALLANDIRA BALLANDIRA "HAK ETTİ" DİYEMEZ...

 

BU MANTIK ASLA CEPHE MANTIĞI OLAMAZ...

 

EĞER CEPHE BU OLAYI DOĞRULARSA O ZAMAN BENİM BİLDİĞİM CEPHEDE ÇOOOOOOOOOOK ŞEYLER DEĞİŞMİŞ DEMEKTİR...

 

BAŞKA HİÇBİRŞ ŞEY DİYEMİYORUM

 

SADECE SİZ ÇILDIRMIŞSINIZ....

 

vay be nasil da zekiymissin, nasil da anlayiveriyorsun yurdisindan yazildigini.kutlarim.normalde bu kadar bu kadar akil olmaz dursuncularda.hazir biraz akil emareleri göstermisken biraz daha düsün istersen.cepheyi kinamak icin metin yanlisi olmaya, metin i sevmeye falan gerek, anliyorsun degil mi.yalaka olmamak, kul köle olmamak, hödük olmamak gibi bir kac sey yeterli, ha ne dersin.biraz daha düsünürsen, hani diyorum olur ya, belki nasil bir korkunclugun icinde oldugunu da farketmeye baslarsin. yani, kimin nerden yazdigini anlayacak kadar zekan var, neden olmasin canim kardesim...

Arkadaslar isterdik ki ,duygusalliktan uzak, solculuga ve devrimcilige prim kazandiracak icerikte bir aciklama olsun .Ama maalesef tasvip edilmeyesi hic bir gerekce ile aciklanmayacak saldirilariniza mesruluk kazandirma cabasi icerisindesiniz.
Hirsiz,dokuntu,yalanci vb.vb. nitelemeleriniz sizi yine hakli cikarmiyor.Varsayalimki oyle olsun.Sayi sizin hirsizlara reva gordugunuz ceza siddet midir?Burzuvazi bile hirsizi suc ustu yakaladigi halde ,onu uzun bir yargilamaya ve hatta psikolojik ve maddi kosullarini dikkate alan hukiki bir surece tabi tutar.Ama siz?Uzulerek soylemeliyim ki,bu anlsyisinizla burjuvazinin cok gerisindesiniz.Diyeceksiniz ki ne yapabilirdik: Siddet yerine teshir edebilirdiniz.Ve hatta kafanizi cok bozmussa muzigini dinlemez,kasetlerini almaz ve hatta konserlerini boykot ederdiniz ve kesmedimi halki bu "hirsizlarin "kasetlerini almamasini ,konserlerine gitmemesini ve boykot etmesini saglayabilirdiniz. Ama oyle anlasiliyor ki,halk ve kamuoyu nezdinde bir mesruluga oturacak olan bu davranislar sizin duygusal liginiza ve sahip oldugunuz kulturle bagdasmiyor.vala kahbeden yine siz oluyorsunuz.Belki siz hirsizlik iddianizda haklisiniz ama kimse hirsizin hirsizligini tartismiyor, sizin hirsiza reva gordugunuz adeleti sorguluiyor.SAhi su adelet anlayisinizi sorgulamayi dusunmuyor musunuz?

yazınız faşizm akıyor, bir insan yanlış gördüü şeye kendi sorunu gibi sahip çıkabilir buna ansak faşistler avukatlık yapmak gözüyle bakardı, ayrıca metin erkekse çıksın demekte aynı zihniyeti gösteriyor. insan korkar korkmamak bir manyaklık göstergesi olmalı, ki metin kahramanda korktuğunu söyleyip gözümde kendini biraz daha büyüttü zaten, şimdi bir insanı korkutmak nasıl bir duygu onu bir düşün,,, ben gerçekten bana zarar vereceklerini bildiğim insanlardan korkarım, sonra ben yorumdan ayrıldığı için yasaklanan (müzik, konuşma v.s. kişiler biliyorum) bunlardan birisi tam ayrıldığı sırada benim arkadaşımdı, günlerce cebinde bir atımlık kalem silahla dolaştı, bir atımlık kalem onu korumayacaktı tabii ama oda korkuyordu, korkutulmuştu. nazi kamplarında fotoğraf çektiren insanların gözlerine bakın hepsi korkmuşlardır. korkan insan ezilen insandır. delikanlılık söylemleri küçük burjuvacadır ve her delikanlı ayağı aslında kendine insan olarak güveni olmayanların palavrasıdır. korkutmayın insanımızı, korkutkları için suçlamayın. ayrıca kadınları yerin dibine sokmuşsun bu söyleminle, teşekkürler

hala yanlıs tutumunuz sürmektedir sirkelenip kendinize gelin devrimcilik böyle olmaz
devrimcilik böyle olmaz

Ekmek ve Adalet diyorsunuz, adamın ekmeğiyle oynuyor adaletsizliğe mahkum ediyorsunuz, bence siz hiç Yürüme'yin.

İşkenci insanlık suçudur.
İşkenceciler yargılansın.
İşkence yapanları savunan ve koruyanlar lanetlensin.

Alemde Kaça bilen Büyüktür... Sende Kaç çürümektense

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <img /> <width> <heigth> <style> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> </p> </br> <b> <i> <img>
Maksimum dosya büyüklüğü 8 MB.
İzin verilen dosya türleri: png gif jpg jpeg.
Images must be smaller than 650x650 pixels.
Maksimum dosya büyüklüğü 8 MB.
İzin verilen dosya türleri: 3gp avi bmp cda doc jpe mov mp2 mp3 mp4 mpeg mpg pdf ra ram rm rtf sfk swf wav wma wmv xls.