MKP-Maoist Komünist Partisi:Kaypakkaya Yoldaşın Komünist Anısı Yaşıyor,Yaşayacak.İzmir’de DHF ve Partizan’a ev baskını.PHG 18 Mayıs vesilesiyle eylem gerçekleştirdi.MKP-Maoist Komünist Partisine bağlı PHG-Partizan Halk Güçleri Örnektepe ve Nurtepe mahalle

--MKP-Maoist Komünist Partisi:Kaypakkaya Yoldaşın Komünist Anısı Yaşıyor,Yaşayacak.İzmir’de DHF ve Partizan’a ev baskını.PHG 18 Mayıs vesilesiyle eylem gerçekleştirdi.MKP-Maoist Komünist Partisine bağlı PHG-Partizan Halk Güçleri Örnektepe ve Nurtepe mahallelerinde yolu trafiğe kapatarak eylem düzenledi.Bu çelik aldığı suyu unutmayacak! Kaypakkaya kızıl bir fener olarak yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor! Kaynak:HALKIN GÜNLÜĞÜ ORG
----- Katledilişinin 44. Yıldönümünde Komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Kızıl Anısı önünde saygıyla eğilirken, Kaypakkaya yoldaş şahsında Parti şehitlerimizin ölümsüz anılarını, Sosyalist Halk Savaşı‘ndaki komünist kararlılığımızla anıyoruz.*** Bu rehberlik, bugün dünde kalmış değildir. Bilakis bugün komprador tekelci burjuva hakim sınıfların kapitalist sistemi koşullarında uygulanan köhnemiş faşist diktatörlük şartlarında Sosyalist Devrim ve Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi biçimine ilerleyerek dinamik ve aktüel olmaya devam etmektedir. Değişen ve ilerleyen tarihtir, somut tarihsel koşullardır ve somut şartların ihtiyaçla talep ettiği somut tahlil ve tespitlerdir. Kaynak:HALKIN GÜNLÜĞÜ ORG
Kaypakkaya yoldaşın temsil ettiği komünist rehberlik, komünist doğrultu, komünist amaç ve temel ilkeler geçerliliğini korumakta, değişen sadece somut şartlara uygun tahlil/tespitler ve bunlar ışığında yeni strateji ve siyasetlerdir. Bunlar Komünist yönelimi güçlendiren nesnel diyalektik ilerlemelerdir. Kaypakkaya yoldaşın ardılları O’nun bıraktığı komünist miras ve kulvarı nesnel koşullara uygun bilimsel zeminde ilerleterek devrimi geliştirmek komünist toplum yürüyüşünü sürdürmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük Kaypakkaya yoldaşı statik dogmaya indirgeyen tekrarcı kavrayışla değil, bilimsel zeminde ilerletmekle yerine getirilebilir. Soyut slogan ve boş naralarla değil, devrimci teori-pratiğin seyrini izleyen bilimsel ilerleme hattıyla Kaypakkaya yoldaş temsil edilip savunulabilir. Kaynak:HALKIN GÜNLÜĞÜ ORG
----MKP / Maoist Komünist Partisi : Enformasyon Büro yazılı bir açıklama yaparak "Devrimimizin komünist çizgisinin mimarı Kaypakkaya yoldaş ve onun şahsında tüm parti ve devrim şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyoruz." dedi. Aynı vesileyle bağımsızlık, halk demokrasisi, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşen tüm dünya ve coğrafyamız devrim şehitlerini anıyoruz.*** Kaypakkaya'nın fikirleri burjuvaziyi o kadar korkutmuştur ki, onun fikirlerini 'ihtilalci komünizmin ülkemizdeki en tehlikeli ismi' olarak kayıtlara geçiriyorlardı."Kaypakkaya'nın fikrilerinin burjuva liberal, reformist, sınıf işbirlikçisi ve sosyal şoven hegomanyayı da parçaladığı belirtilerek , "Kaypakkaya'nın bilimsel sosyalizmi eksen alarak olgunlaştırdığı devletin niteliği, sınıfların tahlili, milli mesele, Kemalizm, tarih anlayışı, sosyalizm perspektifi, devrimci zor, kitle ve demokrasi anlayışı gibi temel meselelerdeki devrimci fikirleri, karanlıkları aydınlatan kızıl bir fener olarak bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.
- MKP - Maoist Komünist Partisi Enformasyon Büro Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın 44. Ölümsüzlük yıldönümüne ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz:
"Katledilişinin 44. yıldönümünde Komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın kızıl anısı önünde saygıyla eğilirken, Kaypakkaya yoldaş şahsında Parti şehitlerimizin ölümsüz anılarını, Sosyalist Halk Savaşı‘ndaki komünist kararlılığımızla anıyoruz. Aynı vesileyle bağımsızlık, halk demokrasisi, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşen tüm dünya ve coğrafyamız devrim şehitlerini anıyoruz.
Kaypakkaya yoldaş komünist fikirleri ve bu fikirleri doğrultusunda giriştiği silahlı mücadele pratiğiyle ortaya koyduğu tutarlı komünist nitelik ve mücadelesi nedeniyle 12 Mart faşist cuntasının korkusu ve hedefi haline geldi. Faşist cuntanın azgın saldırıları Mahir’leri Kızıldere’de katlederken, Deniz’leri darağaçları kurarak idam etti. Kaypakkaya yoldaş, Ali Haydar Yıldız yoldaşın katledildiği Vartinik- Mirik mezrası kuşatmasında giriştiği çatışmada yaralı olarak kurtulduktan sonra gittiği köyde köy öğretmeni tarafından yapılan ihbar sonucu Fehmi Altınbilek komutasındaki düşman birliği tarafından yaralı olarak yakalandı ve Amed zindanlarında aylarca süren işkencelerde işkenceci Fehmi Altınbilek tarafından 18 Mayıs 1973’de katledildi.
Kaypakkaya yoldaş yaralı halde üç buçuk ay süren ağır işkencelere karşı destansı bir direniş sergileyerek, "ser verip sır vermeyen’’ komünist direniş tavrıyla tüm komünist ve devrimcilere idol olurken, işkencecilerine de en güçlü oldukları kalelerinde büyük bir yenilgi yaşattı. Kaypakkaya yoldaşın bu direnişi yoldaşlarına, devrime ve komünizme bağlılığın yanı sıra, derin bir halk sevgisinden bağımsız değil, doğrudan onun eseriydi. Kuşkusuz ki, O’nun komünist fikirleri O’nun esas yanı ve O’nu güçlü kılan özüydü. Komünist direnişi bu fikirlerin bir sonucuydu ve elbette ki anlamlıydı. O, fikirleri ve pratiğiyle tutarlı bir Komünist, düşünceleri direnişinden direnişi düşüncelerinden koparılamaz komünist bir önderdi.
Dün olduğu gibi bugün de O’nun komünist direniş ve önder çizgisi devrim ve komünizm yürüyüşümüze ışık tutmaktadır. O büyük bir tarihsel kopuşun mimarı, değişik millet ve milliyetlerden halklarımızın kurtuluş manifestosudur. O’ndan öğrenilmesi dün olduğu kadar günümüz şartlarında da coğrafyamız devrimi için elzemdir. O’nun çizgisi faşizm ve her türden gericiliğe karşı mücadelenin yaşamsal bir kaynağı, devrimci kurtuluşun temel anahtarıdır. Sosyal şovenizme vurulmuş hançer, tekçi faşist paradigmaya karşı keskin bir kılıç darbesidir Kaypakkaya çizgisi…
Kaypakkaya yoldaş coğrafyamız devrimci hareket tarihinde komünizm bayrağını Maoist doğrultuda Demokratik Halk Devrimi niteliği ve Halk Savaşı Stratejisi perspektifiyle yeniden göndere çeken teorik-pratik çığırın tartışmasız temsilcisi, devrimimizin komünist rehberidir.
Bu rehberlik, bugün dünde kalmış değildir. Bilakis bugün komprador tekelci burjuva hakim sınıfların kapitalist sistemi koşullarında uygulanan köhnemiş faşist diktatörlük şartlarında Sosyalist Devrim ve Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi biçimine ilerleyerek dinamik ve aktüel olmaya devam etmektedir. Değişen ve ilerleyen tarihtir, somut tarihsel koşullardır ve somut şartların ihtiyaçla talep ettiği somut tahlil ve tespitlerdir.
Kaypakkaya yoldaşın temsil ettiği komünist rehberlik, komünist doğrultu, komünist amaç ve temel ilkeler geçerliliğini korumakta, değişen sadece somut şartlara uygun tahlil/tespitler ve bunlar ışığında yeni strateji ve siyasetlerdir. Bunlar Komünist yönelimi güçlendiren nesnel diyalektik ilerlemelerdir. Kaypakkaya yoldaşın ardılları O’nun bıraktığı komünist miras ve kulvarı nesnel koşullara uygun bilimsel zeminde ilerleterek devrimi geliştirmek komünist toplum yürüyüşünü sürdürmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük Kaypakkaya yoldaşı statik dogmaya indirgeyen tekrarcı kavrayışla değil, bilimsel zeminde ilerletmekle yerine getirilebilir. Soyut slogan ve boş naralarla değil, devrimci teori-pratiğin seyrini izleyen bilimsel ilerleme hattıyla Kaypakkaya yoldaş temsil edilip savunulabilir.
Onlarca yıl sonra da olsa, işkenceci Fehmi Altınbilek’i cezalandıran devrimci eylemle, Sosyalist Halk Savaşı pratiğinin kırda-şehirde örülüp geliştirilmesiyle, nihayetinde komprador tekelci burjuva sınıf iktidarına karşı siyasi iktidara kenetli kararlı savaş ısrarıyla Kaypakkaya yoldaş savunulabilir.
Kaypakkaya yoldaşın lafızda değil, özde kavranarak bilince çıkarılması ve somut tarihsel şartlardaki gelişmelere uygun olarak ilerletilip savunulması devrimimizin başarısı için zorunludur. Bugün Komprador tekelci burjuva sınıfların tekçi-faşist devletinin Erdoğan’ın tek adam sultası biçiminde açık faşizm olarak dizayn edilen diktatörlüğüne karşı mücadele, ancak ve ancak KAYPAKKAYA yoldaşın Komünist çizgisi ışığında geliştirilen Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle başarıya ulaşabilir.
Devrimimizin komünist çizgisinin mimarı Kaypakkaya yoldaş ve onun şahsında tüm parti ve devrim şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Komünist Önder Kaypakkaya yoldaş Ölümsüzdür!
Devrim ve Komünizm Şehitleri Ölümsüzdür!
Yaşasın Sosyalist Halk Savaşı!
Yaşasın Partimiz Maoist Komünist Partisi!" (18.05.2017) Kaynak:HALKIN GÜNLÜĞÜ ORG
---------Çapa’daki Kaypakkaya anmasına polis saldırısı : Çapa Fen Fakültesi önünde Kaypakkaya’nın 44. Ölümsüzlük yıldönümünü anmak isteyen üniversite ve lise öğrencilerine polis saldırdı
-Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın 44. Ölümsüzlük yıldönümü vesilesiyle basın açıklaması yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri Çapa Fen Lisesi önünde toplandı. Kitleyi ablukaya alan polis öğrencilere Kaypakkaya’yı anamazsınız. İbrahim Kaypakkaya anmasına asla izin vermeyeceğiz. Kaypakkaya terör örgütü kurucusudur’ tarzında sözler sarf ederek öğrencilerin dağılmasını istedi. Buna karşın direnen öğrencilere polis saldırarak öğrencileri alandan uzaklaştırdı. Öğrenciler basın açıklamasını yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. .(18.05.2017) Kaynak:HALKIN GÜNLÜĞÜ ORG .
---------İzmir’de DHF ve Partizan’a ev baskını :İzmir’de başta DHF ve Partizan olmak üzere bir çok kuruma eş zamanlı baskın düzenlendi.*** DHF’den gözaltına alınan kişilerin arasında Ali Haydar Dinç’in ve Tekin Kıraç'ın ismi netleştirildi.
- İzmir’de DHF ve Partizan üyeleri başta olmak üzere bir çok siyasi kuruma polis eş zamanlı baskın düzenledi. 18 Mayıs 1973 tarihinde işkenceyle katledilen '71 devrimci hareketi önderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıldönümü öncesi, 1 Mayıs'ta taşınan fotoğrafları gerekçe gösteren polis Partizan ve DHF üyelerinin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.
İzmir merkezde bulunan Özgür Gelecek Dergisi ve Torbalı, Aliağa ve Menemen ilçelerinde evlere yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.
DHF’den gözaltına alınan kişilerin arasında Ali Haydar Dinç’in ve Tekin Kıraç'ın ismi netleştirildi. (18.05.2017)-
--------PHG 18 Mayıs vesilesiyle eylem gerçekleştirdi.MKP-Maoist Komünist Partisine bağlı PHG-Partizan Halk Güçleri Örnektepe ve Nurtepe mahallelerinde yolu trafiğe kapatarak eylem düzenledi : Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın 44. Ölümsüzlük yıldönümünde Maoist Komünist Partisi’ne bağlı Partizan Halk Güçleri yolu trafiğe kaparak sloganlarla yürüyüş yaptı. Örnektepe ve Nurtepe Mahallelerinde yolu trafiğe kapatan militanlar ajitasyon çekerek ”Yaşasın Partimiz MKP”, ”Şehitlerimizin Hesabını Sorduk Soracağız” sloganları attı. Ayrıca eylemin ardından MKP militanları duvar yazılamaları yaparak Kaypakkaya’nın Amed zindanlarındaki şanlı direnişini selamladı.
Eylemin ardından MKP militanları iradeli bir şekilde alandan çekildi. Edinilen bilgiye göre eylemin bitişinden sonra bölgeye gelen polis ekipleri kapsamlı bir şekilde mahalleyi abluka altına aldı. 18.05.2017 .
----http://www.halkingunlugu.org/index.php/guncel/item/10849-mkp-kaypakkaya-... ..

Yorumlar

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: png gif jpg jpeg.
Maksimum fotoğraf büyüklüğü 650x650 pixel.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: 3gp avi bmp cda doc jpe mov mp2 mp3 mp4 mpeg mpg pdf ra ram rm rtf sfk swf wav wma wmv xls.
GÜVENLİK KODU
Lütfen doldurunuz.