MKP-MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ Üyesi Şimal Karaye:KBDH Tarihseldir, Stratejiktir.Ezilen Tüm Kadınlarımızı Birleşik Devrim Hareketinde örgütlenmeye,Mücadeleye çağırıyoru.BERNA ÜNSAL SAYGILI;Devrimci savaşı yükseltmeye çağırıyoruz.Tüm Halklarımızı Komünist Coş

--MKP-MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ Üyesi Şimal Karaye:KBDH Tarihseldir, Stratejiktir.Ezilen Tüm Kadınlarımızı Birleşik Devrim Hareketinde örgütlenmeye,Mücadeleye çağırıyoru.BERNA ÜNSAL SAYGILI;Devrimci savaşı yükseltmeye çağırıyoruz.Tüm Halklarımızı Komünist Coşku ile Selamlıyoruz. Dünyada Tüm Ezilen Emekçi Kadınların Mücadele Günü Olan 8 Mart’ı Kutluyoruz
---Kadınların Birleşik Devrim Hareketi'nin (KBDH) bileşenlerinden MKP - MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ üyesi Şimal Karayel, ETHA'ya yaptığı açıklamada, "Kadınların, LGBTİ'lerin baskı ve kırıma karşı kendi kaderlerini ellerine almaları için kadınlar yönetime, kadınlar iktidara şiarıyla tüm ezilen kadınları KBDH'da örgütlenmeye ve birleşik devrimimizin stratejik önderliğine çağırıyoruz" dedi.Maoist Komünist Partisi- Şimal Karayel
---- KBDH- Kadınların Birleşik Devrim Hareketi: MKP / HKO - MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ ,Temsilci'lerinden ; BERNA ÜNSAL SAYGILI : ''Öncelikle tüm halklarımızı komünist coşku ile selamlıyoruz. Dünyada tüm ezilen emekçi kadınların mücadele günü olan 8 Mart’ı kutluyoruz. Emperyalist, gerici devlet yapılarının işbirlikçisi AKP’nin önderliğinde faşist Türk ordusunun Ortadoğu’da Bakurê Kurdistan’da ve Türkiye’de ezilen tüm sınıf, ulus, inanç ve cinslere karşı sömürü ve katliamları hız kesmeden devam etmektedir. Ve yine Türkiye’de, Bakurê Kurdistan’da, Ortadoğu’da günlük değişen siyasi gündem, devrimci hareketleri, farklı mücadele biçimlerini denemeye ve devrimci savaşı yükseltmeye çağırıyoruz. Ezilenin ezileni biz kadınlar, erkek egemenlikli tüm sistemleri yıkıp ve yeni bir devrimi inşa etmek için bir aradayız. İnsanlığın ayaklar altına alınıp cins ayrımıyla köleleştirilen ataerkil sistemi yıkıp, yerine demokratik, özgürlükçü sistemi kurmak için buradayız."
--- "Maoist kadınlar olarak, biz bileşik mücadelenin stratejik öneminin farkındayız. Bu temelde ezilen tüm kadınlarımızı birleşik devrim hareketinde örgütlenmeye, mücadeleye çağırıyoruz. Baharı tüm renkli ve coşkun seliyle büyük bir seferberlik ruhuyla karşılayalım. Kadınlar iktidar, kadınlar yönetime şiarıyla örgütlenelim, savaşalım, kazanalım ve kendi kaderimizi kendi ellerimizle kuralım..‘YENİ BİR DEVRİMİ İNŞA ETMEK İÇİN BİR ARADAYIZ " Kaynak : ANF
---BEHDİNAN (Rakel Asiman)- Kadınların Birleşik Devrim Hareketi'nin (KBDH) bileşenlerinden birisi de Maoist Komünist Parti. MKP üyesi Şimal Karayel, KBDH'nin kuruluş amacı ve hedeflerine dair ETHA'nın sorularını yanıtladı. ETHA . / 09 Mart 2017 Perşembe,
---KBDH'ın kuruluş amacı nedir?
---KBDH demokratik özgürlükçü, komünal bir yaşamdır. Bunun için Halkların Birleşik Devrim Hareketi düzleminde, tam da stratejik temelde duran kadınların devrim hareketinde belirleyiciliği öne çıkmaktadır. Kadın, insanlığın ezen ve ezilen bölünmesinde ilk duraktır. Eşitsizliklerin başlangıç durumudur. Ataerkil sistem ve devletin her biçimine karşı tüm tarihsel köklerini de reddederek KBDH'ın kuruluşu ve mücadelesi elzemdir.
---Türkiye'de AKP'nin cinsiyetçi politikalarına karşı mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
---Tıpkı faşist Türk devleti gibi AKP de cinsiyetçi, tekçi ve öteleyici bir karaktere sahiptir. Bunu her türlü söyleminde ve uygulamasında rahatlıkla görüyoruz ve yaşamaktayız. Tabi ki böylesi cinsiyetçi faşist politikalar karşısında seküler toplum ve hayatın ezici çoğunluğu rahatsız. Ve buna karşı gelişen bir hareketlilik de söz konusu. Zira olmaması da düşünülemez. Ancak bütün bu hareketler parçalı ve dağınık bir yerde durmaktadır.
---Peki bu parçalılık nasıl aşılabilir?
----Toplumun ve göğün yarısını oluşturan biz kadınların Türkiye-Kuzey Kürdistan, Ortadoğu ve dünyada dağınık ve parçalı halimiz öteden beri bilinmektedir. Bu durumu aşmak her devrimci ve komünist kadının, kendine ilerici ve devrimci diyen herkesin ertelenemez bir görevidir. Bu bilinçtendir ki KBDH'ın kurulması tarihseldir, günceldir, stratejiktir, temeldir. KBDH'ın nitel anlamı ve çıkışı, parçalı hallerimizin bir araya getirilmesinde önemli bir bayraktır. Her alanda büyük bir çıkış dinamiğidir. Devrimci parti ve örgütler hep zora düştüğünde mi ortaklaşacak? Kısır didişme ve rekabet kültürüne hayır diyoruz. KBDH'ı da bu temelde bayraklaştırıyoruz.
----KBDH, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da ilk örnek...
---Evet. Yaklaşık on parti ve örgütle bir araya gelen KBDH, Türkiye-Kuzey Kürdistan'da bir ilk. Her ne kadar geçmiş tarihlerde aslında erkekleşen devrimci parti ve örgütler belirli ortaklaşmalar ve ortak platformlar, direniş ve mücadeleler örgütlese de ne yazık ki merkezinde kadın devrimcilerin olduğu bileşen ve örgütlenmeler bir türlü yaratılamamıştır. Bu anlamda KBDH aynı zamanda tarihseldir. Önceki birlik platformları ve direniş mevzileri, eril sistemden ve zihniyetten tam kopamamıştır. Bundandır ki yaklaşık 200 yıllık komünist ve devrimci hareketin tarihsel süreçleri ve kazanımları da orta yerdedir. Ezilen kadınların, LGBTİ'lerin baskı ve kırıma karşı kendi kaderlerini ellerine almaları için kadınlar yönetime, kadınlar iktidara şiarıyla tüm ezilen kadınları KBDH'da örgütlenmeye ve birleşik devrimimizin stratejik önderliğine çağırıyoruz.
---AKP şimdi tek adam rejimini kalıcılaştırma planları yapıyor. Referandum sürecine dair değerlendirmenizi alabilir miyim?
---Tek adam ya da çok adam eşittir. İşte size erkek egemen paradigması. T.C. tarihi aynı zamanda Kemal başta olmak üzere tekçi, faşist, milli şeflerle ünlüdür. İşte şimdiki referandumda tek adamlık rejimi faşist T.C'nin tekçiliğinin bir biçimi olarak kavranmalıdır. Keza tekçi ya da azınlık temelli faşizme hayır, kadınların merkezinde ve önderliğinde olduğu birleşik devrime evet bayrağıyla süreci karşılıyoruz. Bunun için KBDH'ımız referandumu birleşik devrim şiarıyla devrimci savaşımızı yükseltmenin bir aracı olarak görmektedir ve ele almaktadır. Faşizme hayır temelindeki politikamızı da bu eksende yürütmektedir.
----ETHA .Etkin Haber Ajansı / 09 Mart 2017 Perşembe.http://www.etha.com.tr/Haber/2017/03/09/kadin/mkp-uyesi-simal-kbdh-tarih... ....

Yorumlar

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: png gif jpg jpeg.
Maksimum fotoğraf büyüklüğü 650x650 pixel.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: 3gp avi bmp cda doc jpe mov mp2 mp3 mp4 mpeg mpg pdf ra ram rm rtf sfk swf wav wma wmv xls.
GÜVENLİK KODU
Lütfen doldurunuz.