ikk: Sosyal Medya Üzerinden Yaratılmaya Çalışılan Dejenerasyona Alet Olmayalım!

http://ikk-online.org/sosyal-medya-uzerinden-yaratilmaya-calisilan-dejen...

Yakın tarihte yaşamımıza giren “Sosyal Medya” bilinen klasik medya kavramından farklı bir yapısal bir dönüşüme uğrayarak, interaktif çok boyutlu bir iletişim halini almıştır. Buna paralel günümüzde toplumsal hayatta yaşanan bir çok gelişme artık direkt yada dolaylı biçimde söz konusu yeni medya biçiminden etkilenerek veya esinlenerek şekillenmektedir. Bu değişimin yarattığı olanaklar ve rollerine örnek olarak Gezi İsyanı ve Arap Baharı’nı verebilmek mümkün.

İletişimi kolaylaştıran ve “doğrudan” aktarıma imkan sağlayan sosyal medya sayesinde yaşanılan süreç sansüre takılmaksızın kitlelere ulaşmıştır. Bu yönüyle iktidarın hedefi olmaktan kurtulamayan sosyal medya egemenlerin denedimi ve kontrolüne de açık bir alandır. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra özellikle iktidarın “sosyal medya operasyonları” şeklinde tanımladığı ve binlerce insanın tutuklanmasına yol açan bu operasyonlar; bu denetimin ne yönlü geniş olduğunu bize tanıtlar. Bu denetimden bi haber siyasal mücadeleyi salt bu alanla sınırlamak ve burdan doğru bir üretim içinde olmak şüphesiz deşifrasyon yönünden ciddi sorunları beraberinde getirir, bir karşılığı olmayan bu üretim aktif mücadeleden bireyleri izole eder. Birey buradan yazdığı birkaç cümle ile deyim yerindeyse günü kurtarır sürecin ona yüklediği misyonu “kendince” yerine getirmiş olur(!)

Sözünü ettiğimiz dejenerasyon günümüzde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır, kendini sosyal medyayla sınırlayan, iktidarı hedefleyen; devrimci mücadelenin öznesi haline gelmekten çok sanal bir mecranın öznesi olan, buradan doğru kendini var eden “devrimcilerin” “kalemşörlerin” limanı ne yazık ki reformizm ve pasifizmden öteye geçmemektedir. Saflarımızda bu durumundan kaynaklı ciddi bir bilgi kirliliğin oluştuğunu söylemek mümkündür. Sosyal medya kullanıcılığımız enformasyondan çok deformasyona hizmet eden bir hale bürünmüştür, bu alanın yapısı gereği manipülasyona açık bir yer olduğunu bilmek gerekir çünkü teyit,kanıt, 5N1K gibi filtrelemelere tabi değildir. Burada söylediğiniz bir sözün biri ya da birileri tarafından söylenmiş gibi yansıtabilirsiniz, kısaca özetlersek manipülasyona sınırsız bir alan açmaktadır sosyal medya. Bu durumun yansımalarının artışı siyasetimizin iç tartışmalarının başladığı dönemle paralellik taşımaktadır, yukarıda bahsettiğimiz denetime açık bu alandan siyasetin iç meselelerinin en pervasız şekilde tartışıldığına tanık olduk. Ajan pratiklerine taş çıkaracak bildiri/yazılar kaleme alındı. Yaratılan bu rüzgara ne yazık ki kollektifimizin emekçileri de kapılmış ve bilinçli tahriklere boyun eğerek tasfiyeci ve hizipçi faaliyetin değirmenine su taşımıştır. Şunu biliyoruz ki yaşanan bu kirlilik kollektifimize değil tasfiyeciliğe, örgüte değil, örgütsüzlüğe, birliğe değil dağılmaya, çözüme değil, çözümsüzlüğe hizmet eder.

Bir komünistin görevi siyasi tartışmaları klavyeden değil gerekli organları ve örgütütü işleterek yürütmektir. Çözümün adresi yalnızca buralardır bu organlara alternatif düşmanın denetiminde olan bir alan asla olamaz.

Her bir yoldaş bunun bilincinde olmalı bu mekanizmaları işletmenin kararlılığını kuşanmalıdır, biliçli varedilen bu dejenerasyona geçit vermeyelim.

İKK okuru

Yorumlar

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: png gif jpg jpeg.
Maksimum fotoğraf büyüklüğü 650x650 pixel.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: 3gp avi bmp cda doc jpe mov mp2 mp3 mp4 mpeg mpg pdf ra ram rm rtf sfk swf wav wma wmv xls.
GÜVENLİK KODU
Lütfen doldurunuz.