Eylül 2016 tarihi itibariyle MK içinde Yaşanan istifalar Nedeniyle Hiç Kimsenin TKP/ML MK Adına Hareket Etme ve MK imzasını Kullanma Yetkisi Kalmamıştır.Partimizde ‘yeşermiş yurt dışı merkezli’bir ‘hizip’çalışması yoktur. GYDK, partimizin resmi bir organ

-- Eylül 2016 tarihi itibariyle MK içinde Yaşanan istifalar Nedeniyle Hiç Kimsenin TKP/ML MK Adına Hareket Etme ve MK imzasını Kullanma Yetkisi Kalmamıştır.Partimizde ‘yeşermiş yurt dışı merkezli’bir ‘hizip’çalışması yoktur. GYDK, partimizin resmi bir organıdır ve dönemin MK’sınca da onaylanan bir komitedir,TKP/ML Ortadoğu Bölge Komitesi,Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği(TMLGB)Kadın Komitesi,Enternasyonal Büro,Geçici Yurt Dışı Komitesi(GYDK)“Kamuoyuna Zorunlu Açıklama” başlığıyla ortak bir açıklama yayınladı****** Özgür Gelecek: “Sosyal medya kullanımına ve kimi tartışmalara ilişkin okurlarımıza çağrımız…”
--TKP/ML’ya Bağlı Ortadoğu Bölge Komitesi,Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği(TMLGB)Kadın Komitesi,Enternasyonal Büro,Geçici Yurt Dışı Komitesi (GYDK)“Kamuoyuna Zorunlu Açıklama” başlığıyla ortak bir açıklama yayınladı. ***komiteler ve Komsomol’dan “hizip” tartışmasına karşı ortak açıklama: “Süreç kendisini yenilemeyenleri affetmez” ( SON ZAMANLARDA TKP / ML İçinde MEYDANA GELEN AYRISMA ILGILI BIR KANADIN ACIKLAMASI )
------ Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML)’ye bağlı Ortadoğu Bölge Komitesi, Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği (TMLGB), Kadın Komitesi, Enternasyonal Büro, Geçici Yurt Dışı Komitesi (GYDK), … Komitesi “Kamuoyuna Zorunlu Açıklama” başlığıyla ortak bir açıklama yayınladı. Elimize e-posta yoluyla ulaşan açıklamanın; geçtiğimiz günlerde “İşçi Köylü Kurtuluşu” adlı bir sitede, TKP/ML MK imzası kullanılarak yapılan “hizip” konulu açıklamaya dair yapıldığı belirtiliyor.

Açıklama yapan komiteler ve GB, “Yapılan bu açıklamaya ilişkin söylenecek oldukça fazla şeyin olduğu bir gerçektir. Ancak biz, partimiz içinde boy veren ve bu açıklamayı kaleme alanların aksine partimizin birliğini gerçekleştirme çabamızın hala son bulmamasından dolayı kamuoyunda açık bir tartışmaya daha fazla girmeyeceğiz. Sadece birkaç noktaya açıklık getirmek ve kamuoyunu bilgilendirmekle yetineceğiz” dediler.

“Süreç kendisini hazırlamayanları ve yenilemeyenleri affetmemektedir”

Açıklamada şunlara değiniliyor: “Ocak 2017 tarihinde ‘İşçi Köylü Kurtuluşu’ adlı bir sitede ‘Partimiz TKP/ML’ye gönül vermiş Türk-Kürt ve çeşitli milliyetlerden işçi sınıfı ve emekçi halkımıza, partimizin üye ve militanlarına’ başlığıyla ‘İLAN EDİYORUZ: ‘GYDK’ İMZALI AÇIKLAMALAR, ÖRGÜTLENEN FAALİYETLER PARTİMİZDE YEŞERMİŞ YURT DIŞI MERKEZLİ HİZİBİN ÇALIŞMALARIDIR. PARTİMİZ TKP/ML DİSİPLİNİ, PARTİ İŞLEYİŞİ VE HUKUKUNUN DIŞINDADIR. YANİ BU OLUŞUM PARTİ DIŞI KALMIŞ BİR HİZİP ÇALIŞMASIDIR. PARTİMİZLE ARTIK İLGİSİ KALMAMIŞTIR. YAPACAĞI HİÇ BİR FAALİYET PARTİMİZİ BAĞLAMAMAKTADIR’ şeklinde TKP/ML-MK imzalı bir açıklama yayınlandı.

Partimiz TKP/ML’nin halihazırda devrim yapma iddiasında olduğu topraklarda, o toprakları da kapsayan Ortadoğu coğrafyasında ve tüm dünyada emperyalist-kapitalist sistemin krizinin derinleştiği, ezilen ve sömürülen halk kitleleriyle düzen arasındaki çelişkilerin giderek keskinleştiği, Türkiye Kürdistanı’nda Kürt ulusunun faşist Kemalist diktatörlüğe karşı can kan pahasına verdiği mücadele koşullarında, yani tam da bir komünist partiden beklentilerin ve görevlerin daha somut ve elverişli hale geldiği bir süreçte, bir kez daha Partimizin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada ‘bir kez daha’ ve ‘zorunluluk’ kavramları özel bir vurgu içermektedir.

Dünya üzerinde emperyalist-kapitalist sistemin yaşadığı ekonomik ve siyasi krizlerin yol açtığı, halk kitlelerinin ayağa dikilmesiyle karşılık bulan isyan silsilesinin ülkemizde vücut bulan hali karşısında ideolojik-politik tıkanıklık yaşadığımız ortadadır. Partimizin yaşadığı kaos tam olarak yaşadığımız bu tıkanıklık ile kitle hareketlerinin itici kasırgası ve egemenlerin buna karşı toptan imhaya varan yöntemlerle diz çöktürmeyi hedeflediği saldırı dalgası arasında kalma durumundan ileri gelmektedir. Süreç ve halk kitleleri; bu tıkanıklığı aşma adına yoğunlaşmayanları, çözüm üretme mekanizmalarını işletmeyenleri, itici kasırga ve saldırı dalgası karşısında kendisini bu sürece hazırlamayanları ve yenilemeyenleri affetmemektedir!”

“Yaşananlar karşısında kitlelerin umudunun kırılmasının üzeri örtülmeye çalışılıyor”

“Dolayısıyla yoğunlaşmanın, daha fazla birleşmenin, sisteme karşı çıkan tüm güçlerle daha fazla ortak hareket etmenin önemine sürekli vurgu yaparken, aksine bir pratikle Partimiz yine geçmişte benzer süreçlerde olduğu gibi bir kez daha bölünme, tasfiye edilme, darbelenme açıklamasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, en başta açık bir şekilde tarihimizi diyalektik bir tarih okumasına ve değerlendirmesine tabi tutmayışımızın, dolayısıyla da kendi tarihimizden dersler çıkarmayışımızın ve bu noktadaki dogmatizmimizin bir sonucudur” diyen komiteler ve GB açıklamasını şöyle sürdürüyor:

“Yine daha önce de tecrübe edildiği gibi bu açıklamayı yapanlar, Partinin hukukuna, tüzüğüne işleyişine yönelik darbe ve bu darbeye karşı tavır alanlara yönelik tasfiye operasyonunun üzerini ‘tasfiyecilik, Menşevizm, kuyrukçuluk, hizipçilik, komploculuk, ayrılıkçı, bozguncu, legalist, parlamentarist, barışçıl, sınıf uzlaşmacı, reformist, sivil toplumcu, ekonomist, otonomucu, muhtariyetçi, ilkesiz, popülist, eklektik, dar grupçu, alancı, şehir küçük burjuvazisinin sağ kanadı vs.’ çoktan seçmeli, onlarca sözde ideolojik, politik, örgütsel ithamlarla kapatmak istemektedir. Ne kadar çok kavram kullanılırsa o kadar gerçekçi olunacağına olan inanç ise açıklamayı okuyanların zekasıyla alay edercesine MLM olarak savunulmaktadır. Üstüne üstlük yine daha önceki tecrübelerde olduğu gibi Parti kitlesi ve kamuoyu ‘programcılar ve anti-programcılar’ olarak karşı karşıya getirilip aldatılarak, programcılık adına dogmatizmin, ilkeler adına statükoculuğun propagandası yapılmaktadır.

Halbuki sorunların ayyuka çıktığı sürecin başından itibaren parti tüzüğünü ayaklar altına alan, tüzüğün ‘olağanüstü koşullarda uygulanmayabileceğini’ dahi propaganda ederek egemenlerin OHAL keyfiyetini partiye uyarlama çabasında olan bir yaklaşım sergilenmekte, inisiyatif alanlarındaki tüm komiteler işlevsiz hale getirilerek, faaliyet alanları kolektivizmden uzak adeta ‘başkanlık sistemi’ ile yönetilmek istenmekte ve bu yöntem bir bütün partimize dayatılmaktadır.

Yine yaşananlar ‘bölünme değil arınma’ söylemiyle tarif edilmeye çalışılarak Partinin güç kaybetmesinin, kitlelerin umudunun kırılmasının üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Ki bunun devamında gelecek olan açıklama, ‘ideolojik, politik ve örgütsel olarak arındık, şimdi daha güçlü şekilde iktidara yüründüğü’ şeklinde olacaktır. Bu ve benzeri açıklamaları yapanların/yapacakların Avrupa’dan ahkam kesmelerinin de ayrıca düşündürücü olduğu bir gerçektir.

Ancak sistem, işçi sınıfı ve tüm diğer ezilenlerin, Kürtlerin, kadınların, gençlerin, LGBTİ’lerin vd. kesimlerin yaşamı ve geleceği üzerine karabasan gibi çökmüşken, bu ajitatif, fakat boş sözlerin bir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Halk kitlelerinin artık bu tür anti-bilimsel, gerçek dışı sözlere itibar etmediğini göremeyenlerin sonraki adımı ise Partinin tüzüğünü, hukukunu savunanlara yönelik şiddete varacak söylem ve pratiklerdir; ki bunun adımları bu süreç içerisinde çeşitli şekillerde atılmaya çalışılmıştır. Gayri-meşru bir şekilde de olsa adını kullandıkları ve ayrıca seslendikleri ‘Partimize emek veren çilekeş halkımız ve onun çizgisini omuzlayan yoldaşlarımız’ın emek verdikleri, çizgisini omuzladıkları örgütün isminin TKP/ML olduğunu unutanlar, Parti kitlesinin ve yoldaşlarımızın ‘ideolojik, politik, örgütsel’ arınma adı altında Partinin parçalanmasına artık tahammülünün ve itibarının kalmadığının, şiddet vb. tehditler konusunda ise hiçbir zaman taviz vermediğinin farkında dahi değillerdir.”

“Partimizin birliğini gerçekleştirme çabamız hala son bulmadı”

“Yapılan bu açıklamaya ilişkin söylenecek oldukça fazla şeyin olduğu bir gerçektir. Ancak biz, partimiz içinde boy veren ve bu açıklamayı kaleme alanların aksine partimizin birliğini gerçekleştirme çabamızın hala son bulmamasından dolayı kamuoyunda açık bir tartışmaya daha fazla girmeyeceğiz. Sadece birkaç noktaya açıklık getirmek ve kamuoyunu bilgilendirmekle yetineceğiz” şeklinde açıklamasını sürdüren Ortadoğu Bölge Komitesi, Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği (TMLGB), Kadın Komitesi, Enternasyonal Büro, Geçici Yurt Dışı Komitesi (GYDK), … Komitesi; üç konu başlığına ilişkin şu bilgileri vererek açıklamasını sonlandırdı:

“1) Partimizin illegal yayın organı İşçi Köylü Kurtuluşu’nun internette bir site açılarak yayın hayatına devam etmesine ilişkin partimizin bir kararı yoktur. Ocak 2017 tarihi itibariyle internette yayınlanan ‘İşçi Köylü Kurtuluşu’ partimizi bağlamamaktadır. Bu site resmi değildir. Dolayısıyla buradan yayınlanan imzalı açıklamalar da kurumumuza ait değildir ve partimizi bağlamamaktadır.

2) Partimizde ‘yeşermiş yurt dışı merkezli’ bir ‘hizip’ çalışması yoktur. GYDK, partimizin resmi bir organıdır ve dönemin MK’sınca da onaylanan bir komitedir. Açıklama sahiplerinin ilk olarak dedikodu ve hedef göstererek alanları karşı karşıya getiren ve düşmanlaştıran bir yaklaşım izlenmesinin ardından özellikle ‘yurtdışı’ vurgulu bir ‘hizip’ açıklaması yapması çok açıktır ki yurtdışı alanına yönelik bir yargı yaratma amacı taşımaktadır. Hatırlatmalıyız ki, manipülasyonlarla devrim mücadelesi verilmez.
----3) Eylül 2016 tarihi itibariyle MK içinde yaşanan istifa nedeniyle parti tüzüğümüzün ilgili maddesince MK iradesini yitirdiği için hiç kimsenin MK adına hareket etme ve MK imzasını kullanma yetkisi kalmamıştır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren MK adıyla yapılan açıklamalar, atılan adımlar/alınan kararlar geçerli değildir!”10 Şubat 2017 ******
---Kaynak : Özgür Gelecek Net.Partizan-online net
---
------Özgür Gelecek: “Sosyal medya kullanımına ve kimi tartışmalara ilişkin okurlarımıza çağrımız…”
Pazartesi, 13 Şubat 2017
özgür gelecekSon süreçte kimi sosyal medya hesaplarında gazetemiz Özgür Gelecek’i hedefine koyan, açık teşhir ve karalama gibi yöntemlerle kurumumuza saldıran bir anlayışın boy verdiğine şahitlik ediyoruz. Bu anlayış sahipleri gazetemizde çıkan haberleri yalan olmakla, makaleleri manipülasyona hizmet etmekle itham etmekte, işi saldırganlığa dönüştürmekten çekinmemektedirler. Devrimci basın geleneğinin sürdürücüsü ve parçası olan gazetemize yönelik bu yaklaşıma karşı bir söz söylemek artık kaçınılmaz olmuştur.

Açık olan şudur ki; Özgür Gelecek, devrimci basın geleneğinin devamcısı ve parçası olmanın bedelini her alanda ödemekten çekinmeyen bir gazetedir. On yıllardır türlü saldırı altında devam ettirdiği yayın çizgisinde, defalarca muhabirlerini, çalışanlarını tutsak ve şehit vermiş, okurları ve dağıtımcıları baskılara maruz kalmıştır. Ama tüm bu saldırganlığın karşısında devrimci basın çizgisinden, işçi sınıfı ve ezilenler adına yayın yapmaktan ve kitlelere gerçekleri anlatmaktan asla geri durmamıştır. Gelinen aşamada, kimi hesaplar tarafından yürütülen karalama kampanyası, tam da Özgür Gelecek Gazetesi’nin durduğu devrim cephesinin aksi bir rotaya hizmet etmektedir.

Tüm bunların ve yazmadığımız daha fazlasının tekabül ettiği yer, ezilenlerin safı değildir. Yapılan pratiğin ezilenler cephesini zayıflatmak ve halk kitlelerinde güvensizlik yaratmak dışında bir karşılığı yoktur. Bu nedenledir ki, tüm okurlarımıza çağrımız yaratılan bu manipülasyona dahil olmamaları, zemin sunmamaları, sosyal medya üzerinden sürdürülen karalama kampanyasına ortak olmamaları ve egemenlerin oldukça rahat bir şekilde provoke edebileceği-yönlendirebileceği bir alanda politik tartışmaların kimi devrimci kurum ve devrimci kişilikler açısından güvenlik zafiyeti oluşturacağını dikkate alarak hareket etmeleridir. Zira bunun dışındaki pratikler politik alanı aşındırmak ve devrimci zeminde çatlaklara yol açmak dışında hiçbir şeye hizmet etmemektedir/etmeyecektir. Bunun bilinçli ya da bilinçsiz yapılması sonucu değiştirmeyecektir.

Bu provokatif ortam içerisinde gazetemiz açısından önemli, dikkate alınması gereken kimi eleştirilere de kesinlikle gözümüzü-kulağımızı kapatmıyor, bu konuda kendi pratiklerimizdeki eksikleri gidermeye dönük adımlar atma çabası içerisine girdik-giriyoruz. Oldukça akıcı olan ve sosyal medya ile anbean halkımızın takip ettiği birçok haberi sitemize zamanında yetiştirme ya da yer verme konusunda sıkıntı yaşadığımız açıktır. Diğer yandan haber dilimizin zaman zaman monotonlaştığı da doğrudur. Tüm bunlar ve diğer eleştiriler doğrultusunda gazete çalışmalarımızda yenilenmeye çalışıyoruz, ancak yeterli olmadığımız ve çeşitli nedenlerden kaynaklı bir süre daha bu konuda eksiklerimizi tamamlama konusunda doyurucu adımlar atamayacağımız ortadadır. Burada yine okurlarımızın devrimci mücadelenin, kitle çalışması için önemli bir aracı olan gazetemizi sahiplenmesi ile bu sorunlarımızı aşabileceğimiz ortadadır. Bu yüzden de çağrımız hem provokatif ortamı yok etme hem de gazetemizin eksikliklerini tamamlama konusundadır.

Bunu yaptık, yapıyoruz ve yapacağız!

Özgür Gelecek

---Kaynak : Özgür Gelecek Net.Partizan-online net . http://www.ozgurgelecek1.net/manset-haberler/23545-tkpmlya-bal-komiteler... .

Yorumlar

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: png gif jpg jpeg.
Maksimum fotoğraf büyüklüğü 650x650 pixel.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: 3gp avi bmp cda doc jpe mov mp2 mp3 mp4 mpeg mpg pdf ra ram rm rtf sfk swf wav wma wmv xls.
GÜVENLİK KODU
Lütfen doldurunuz.