Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aylar süren ihmaller uyuz salgınına yol açtı, dahiliye servisi karantinada

İstanbul, Anadolu yakasının en büyük kamu hastanesi olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuz salgını nedeniyle dahiliye servisi karantinaya alındı. Haziran ayından bu yana Taşeron olarak çalıştırılan temizlik işçilerinden başlayarak uyuz vakaları görülmeye başlandı, gereken önlemlerin zamanında alınmaması nedeniyle hastalık diğer sağlık çalışanlarına, doktor ve hemşirelere de bulaştı. Uyuz vakalarının bilinmesine ve tedaviye başlanmasına karşın aylarca sağlık çalışanlarının giyinme bölümlerinde ilaçlama dahi yapılmamışken, hastalığın doktor ve hemşirelere de bulaşması üzerine sadece doktor ve hemşire odalarının ilaçlanması ile yetinilmiş. "bizi insan yerine bile koymadılar, doğru düzgün muayene bile etmediler" diyen taşeron işçiler, işyeri güvenliklerinin olmadığını, giyinme alanlarının pislik içinde olduğunu ve farelerin cirit atmakta olduğunu belirtiyor. Hastane çalışanları ve hastaları riske atan ihmaller zinciri sonucunda uyuz hastalığı dahiliye yoğun bakım servisine kadar yayıldı ve servis karantinaya alındı, hastalar başka hastanelere nakledildi.

Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İstanbul Tabip Odası, uyuz vakalarını gizleyerek salgın haline dönüşmesine yol açan ve ihmali bulunanlar hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, hastane çalışanlarının iş güvenliklerinin sağlanmasını için Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basına ve Kamuoyuna
10.09.2014

ÇALIŞANINA GÜVENLİ VE TEMİZ ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAYAMAYAN HASTANE TOPLUMUN SAĞLIĞINI DA DÜZELTEMEZ!

Son günlerde hastanemizde yaşananlar biz sağlık çalışanlarının ne denli risk altında çalıştığını tekrar gözler önüne sermiştir. Hastanemiz çalışanlarının birçoğunun da haberdar olduğu üzere hastanemizin yataklı sağlık hizmeti sunan bir servisinde uyuz (scabies) salgını ortaya çıkmıştır.

Olayın yaşandığı serviste aylar öncesinde taşeron sağlık çalışanlarında uyuz vakalarının bilinmesine karşın gerekli tedbirlerin alınmayıp serviste görev yapan diğer sağlık çalışanlarına da yayılarak bir salgın haline dönüşmesi çok vahimdir. Vakaların ilk gözlendiği çalışanlara tedavi başlanmış iken ilgili serviste ve çalışanların giyinme bölümlerinde ilaçlamanın dahi yapılmayışı ise kabul edilemez. Hastalığın serviste görev alan hemşireler ve doktorlara da bulaşmasının ardından dar kapsamlı bir ilaçlama yapılmış, rapor almak isteyen çalışanlara engel olunmak istenmiştir. Salgının kontrolden çıkması neticesinde birçok sağlık çalışanına tedavi başlanmış ve rapor verilmiştir.

Taşeron çalışma düzeni ve kar amaçlı sağlık yönetimi, çalışan ve hasta sağlığını hiçe saymaktadır. Sağlık alanında onca gelişme yaşanırken İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi Anadolu yakasının en önemli ve büyük kamu sağlık kuruluşlarından birisinde yaşanan bu salgının adı tek kelime ile SKANDAL'dır. Daha öncesinde tespit edilen vakaların üzerinin örtülmesi ve gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle diğer sağlık çalışanları da risk altına sokulmuş, sağlıkları ile oynanmıştır.

Bilindiği gibi 3 hafta önce İstanbul Tıp Fakültesi taşeron sağlık çalışanlarından Zafer Açıkgözoğlu zorla lağım temizlettirilmesi neticesinde kaptığı mikrop nedeniyle karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetmişken hastanemizde böylesine vahim bir salgının ortaya çıkmasına, sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın sağlığı ile oynanmasına duyarsız kalmamız mümkün değildir!

Hastanemiz taşeron sağlık çalışanları kirli, havalandırması olmayan, rutubetli, yeraltı alanlarda giyinmek zorunda bırakılmakta, fazla mesailere zorlanmakta, yakını olmayan hastalara hasta bakıcılık yapmaya zorlanmaktadır. Kendi görevleri dışında her işe keyfi olarak görevlendirilmekte ve işyeri güvenliği olmaksızın çalıştırılmaktadır. Yeni hastane binası inşaatı yapımı sırasında tıbbi atıkları şantiye alanından hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın taşımak zorunda bırakılmış, inşaat sürecindeki işlerde kullanılmışlardır.

Servis sorumlusunun 2 ay önce tespit edilen vakaları bildirdiğini söylemesine karşın hastane yönetimi ise dün yapılan görüşmede 2 ay önceki vakalardan haberdar olmadıkları açıkça belirtmişlerdir. Son yaşanan bu salgın ile sağlık çalışanları ve hastaların sağlığı tehlikeye atılmıştır. Yöneticilerin 2 ay öncesinde tespit edilen vakalar konusundaki çelişkili ifadeleri de kabulü mümkün olmayan açık bir ihmal ve ayıptır.

Hastanemiz çalışanlarını riske atan, böylesine önemli bir sağlık sorununu gizleyerek salgın haline dönüşmesine yol açan ve ihmali bulunanlar hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli, sorumlular belirlenmeli, çalışanlar sağlık taramasından geçirilerek çalışma ortamları ilaçlanmalı, sağlık çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma alanları sağlanmalıdır!

Bizler; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İstanbul Tabip Odası ve hastanemiz sağlık çalışanları olarak bu skandalın takipçisi olacağız!...

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
İSTANBUL TABİP ODASI

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: png gif jpg jpeg.
Maksimum fotoğraf büyüklüğü 650x650 pixel.
Maksimum dosya büyüklüğü 10 MB.
İzin verilen dosya türleri: 3gp avi bmp cda doc jpe mov mp2 mp3 mp4 mpeg mpg pdf ra ram rm rtf sfk swf wav wma wmv xls.
GÜVENLİK KODU
Lütfen doldurunuz.