emek gündemi

Undefined

http://hasanozan62.blogspot.com Bozulan Gelir Dağılımı ve Yeni Sınıfsal Bölünmenin Görünümü

http://hasanozan62.blogspot.com
Bozulan Gelir Dağılımı ve Yeni Sınıfsal Bölünmenin Görünümü

http://hasanozan62.blogspot.com Yeni Maddi Teşvik Politikası

http://hasanozan62.blogspot.com
Yeni Maddi Teşvik Politikası

http://hasanozan62.blogspot.com İşletme Sermayesinin Merkezi Devlete Ödenmesi: Sosyalist İşletmelerin Özelleştirilmesinin Bir Biçimi

http://hasanozan62.blogspot.com Üretim Araçları Pazarının Kuruluşu

http://hasanozan62.blogspot.com
Üretim Araçları Pazarının Kuruluşu
“Yeni İktisadi Politika” (“ekonomi reformu”) ile birlikte adım adım, adına “sosyalist pazar” denen üretim araçlarının alınıp satıldığı kapitalist pazar örgütlenir ve genelleştirilir. Sözde sosyalist pazar şöyle tanımlanır: “Üretim araçları için sosyalist Pazar …ekonomik ilişkilerin doğrudan arz ve talep ilişkileri biçiminde var olduğu ve bunların üretim araçlarının alım ve satımı işlemiyle gerçekleştirildiği bir alandır.’(Budaragin) ”

http://hasanozan62.blogspot.com Değer Yasası, Sosyalizm ve Kapitalizm

http://hasanozan62.blogspot.com SSCB’de Üretim Araçlarının Meta Haline Getirilişi…

http://hasanozan62.blogspot.com İşletme Bağımsızlığının Kar İçin Üretim Yasasına Bağlı Geliştirilmesi

http://hasanozan62.blogspot.com Sosyalist Planlamanın Tasfiyesi

http://hasanozan62.blogspot.com Kar İçin Üretim Yasası Ve Sosyalist Ekonominin Tasfiyesi

http://hasanozan62.blogspot.com
Kar İçin Üretim Yasası Ve Sosyalist Ekonominin Tasfiyesi
“Dış görünüş ile şeylerin özü eğer doğrudan doğruya çakışsaydı, her türlü bilim gereksiz olurdu.” (Marks)
SB’de kapitalizmin restorasyonu özellikle Brejnev-Kosigin yönetimiyle birlikte, hem daha derinleştirilerek geliştirildi hem de uygulamanın ritmi oldukça yükseltildi. “1965 reformları” olarak nitelenen “reform programı” hakkında, Gazeteci J.M. Chauvıer şu bilgileri verir:

http://hasanozan62.blogspot.com II. Bölüm Devam Ediyor SSCB’de Kapitalizmin Restorasyonunun İktisadi Temelleri ve Evrimi; İki Dönem, İki Tablo

Sayfalar