emek gündemi

Undefined

SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU VE MÜLKİYETİN KARAKTERİ…

http://hasanozan62.blogspot.com
SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU VE MÜLKİYETİN KARAKTERİ…
Bilindiği gibi, yeni tip burjuvazi ve modern revizyonizm, açık burjuva kimliği ve burjuva ideolojisi ile, “biz sosyalizmi tasfiye ederek kapitalizmi ve emperyalizmi kurmak istiyoruz” diyerek ortaya çıkamazdı ve çıkmadı da. Yaptıkları her şeyi, sosyalizm ve komünizm adına yaptılar. Bir yandan eski sosyalist biçimleri korurken, öte yandan da kaçınılmaz olarak bu biçimleri de bozarak, kirleterek kapitalizme yöneldiler.

SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU VE İDEOLOJİ…

http://hasanozan62.blogspot.com
SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU VE İDEOLOJİ…

YORUMSUZ

Umutsuzluğa kapılırsan yenilgiyi kabullenirsin. Korkma içindeki kıvılcımı ateşle, ateşle ki, karanlıklar aydınlığa çıksın. Hepimizin kıvılcımı gericiliği, yobazlığı, ırkçılığı ezer de geçer. Yeter ki gücünün farkında ol!

Hüseyin Habip Taşkın

II. BÖLÜM SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU: İKTİDAR…

II. BÖLÜM
SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU: İKTİDAR…
Proletarya, proleter devrim aracılığıyla hemen ve doğrudan komünizme sıçrayamaz. Proletarya, ancak olgunlaşmamış komünizm olan (komünizmin ilk evresini oluşturan ve bir geçiş evresi olan ) sosyalizmden geçerek komünist toplumun üst evresine (sınıfsız toplum) ulaşabilir. Çünkü üretici güçlerin gelişme düzeyi, proletaryanın bir çırpıda komünizme sıçramasına izin vermez ve vermemektedir. Geçiş evresi olarak sosyalizmi zorunlu kılan da bu nesnel olgudur.

TÜRKÜLERİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN SÖYLE

SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU, SOSYALİZMİN SORUNLARI TARİHİ DERSLER II. BÖLÜM

http://hasanozan62.blogspot.com
SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU, SOSYALİZMİN SORUNLARI TARİHİ DERSLER
II. BÖLÜM
1956: Kapitalist Restorasyonun Başlangıcı

ASGARİ ÜCRET KADERİN DEĞİLDİR AMA KENDİNİ SORGULA

YALAN RÜZGÂRI MI? UYUTMA SEANSI MI?

http://sonsuzumut.com/yalan-ruzgari-mi-uyutma-seansi-mi/
YALAN RÜZGÂRI MI? UYUTMA SEANSI MI?
Yaşamak gerçekten güzeldir. Kavga etmeden, silahlara sarılmadan, nereli olduğu, konuştuğu dilin, ten renginin hiçbir önemi yoktur. Birlikte yaşamak, asıl sorunumuz budur. Bunun temellerini önemli olan atabilmemizdir. İnanın hiç de zor değildir. Sadece birey olarak netleşmek ve çoğalmaktır. Yani toplumsallaşmaktır.

İŞÇİLERİN ANAYASASI

Bilgi olması amacıyla sosyalist bir Anayasanın neleri içerebileceğini göstermek amacıyla bildirimizin ekine bu Anayasayı iliştiriyoruz.

İşçiler ve Emekçi Yığınlar Kendi Anayasaları İçin Mücadele Etmelidirler!

İşçiler ve Emekçi Yığınlar Kendi Anayasaları İçin Mücadele Etmelidirler!

ANAYASA TARTIŞMALARINDA İŞÇİ VE EMEKÇİ YIĞINLAR KANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR!

Bunlar İşçilerin Emekçilerin Partisi değildir ve bunlarla çıkacak Anayasa bizim Anayasamız olamaz!

Sayfalar