Ankara

29030 Yönetmeliğine işli "AUAP 2038"

29030 Yönetmeliğine işli "AUAP 2038"

Ankara'nın ulaşım ana planı hedef (te) 2038 olarak da bilinen ve sonuçlanması yılan hikayesine dönen AUAP 2038 çalışması süreci ile yeni çıkarılan "Mekansal planlar yönetmeliği" arasında ürküten benzerlikler var;

GÖKÇEK'İN "STRATEJİ" DEN ANLADIĞI: "AUAP 2038" "TRAJEDİSİ" !

GÖKÇEK'İN "STRATEJİ" DEN ANLADIĞI: "AUAP 2038" "TRAJEDİSİ" !

("NAZIM PLANA" İNANMA,"ŞEMASIZ"DA KALMA GÖKÇEK ŞEHİRCİLİĞİ!!!)

* Kentlerin 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni planları (üst ölçekli planlar); nazım imar planı kapsamından çıkartıldı.

Türkiye Komünist Partisi, TKP 94. Yaşını kutluyor

Değerli Yoldaş,

Mustafa Suphi Kültür Merkezi olarak partimizin 94. Yılında 10 Eylül etkinliği gerçekleştirmek için hazırlanıyoruz.

Yoldaş,

Çevre Düzeni "Nazım" İmar planlarına, “yönetmelik” sabotajı..!!!

Çevre Düzeni "Nazım" İmar planlarına, “yönetmelik” sabotajı..!!!

"PLANA İNANMA, "PLANSIZ" DA KALMA
ZİHNİYETİ"

Son çıkarılan ve mevcut İmar kanununda yeri olmayan “Mekansal Plan yönetmeliği; 1/25.000 Çevre düzeni nazım planlarını ,“nazım plan” olmaktan çıkarmış. 1/50.000 1/100.000 gibi çok genel(leştilmiş) bir plan ölçeğine bağlamıştır. Böylelikle “plan kademelenmesi ve ve ölçek birlikteliği ilkesi” aslında yok edilmiştir.

ŞEHİR PLANLAMACILARI ODASI ODTÜ 2. YOL İÇİN BİLEREK "YANLIŞ DAVA" AÇMIŞTIR

ŞEHİR PLANLAMACILARI ODASI ODTÜ 2. YOL İÇİN BİLEREK "YANLIŞ DAVA" AÇMIŞTIR
ODTÜ Rektörü ve “Ş.P.O” TENCERE KAPAK MİSALİ..!!!

ODTÜ kampüsünü ikiye bölerek İngilizce hazırlık binasının arkasından geçecek yol bilindiği üzere; 1. Etap yola yani açılısı yapılan Malazgirt Bulvarına vişnelik mevkinden bağlanacak sorunlu bir arter ve aynı zamanda ana yol güzergahtır.

Planlamanın dili "devşirme subayı" deliğinden çıkardı.!

Planlamanın dili "devşirme subayı" deliğinden çıkardı.!

(Eymir Gölü nasıl yönetilmelidir ?)

EKOLOJİST düşünce, “çevreci” statükocu düşünceden farklı olarak daha bütüncüdür.İndirgemeci bir yönteme bağlı kalmaz. Parçacı çözümler üretmez. Çevreciler daha muhafazakâr olmakla birlikte, Ekolojistler ise, daha bilinçli ve ekosistemin ahengine temelli esnek çözümler üreten gruplardır. Geniş ve bütüncü bir bakış açısıyla, Eymir göl ekosistemini, Ekolojist bir düşünce yaklaşımı ile değerlendirirsek, aşağıdaki temel saptamaları yapmak mümkündür;

Sayfalar