Haber arşivi

PKK'NİN TARİHİ VE DR .BARAN

Arkadaşlar DR. Baran hakkında eğer bilginiz varsa buraya yazabilirmisiniz. olumlu olumsuz seviyeli bir yazı dili kullanırsanız sevinirim

PKK'NİN DERSİMLİ LERE İHANETİ

PKK’NIN DERSİM’DE HALKA VE DEVRİMCİLERE KARŞI UYGULADIĞI KATLİAMLARDAN BAZI ÖRNEKLER-I
Dersim’ de 9 Ekim 1993 yılında, 4 TDKP’linin PKK tarafından katledilmesi
PKK her fırsatta, kendileri dışında hiçbir sol örgüte şehirde ve kırda barınma hakkı tanımayacağını ifade ediyordu.Dersim bölge sorumlusu Dr. Baran (Müslüm Durgun) - ‘’Türk soluna mensup örgütler bizim misafirimizdir. Misafirler ev sahibi gibi davranamazlar’’ - şeklindeki ifadeleri yaklaşan katliamın da habercisiydi.

BOLŞEVİK PARTİZAN SON SAYI....

Kobanê Halkının Yanındayız!

SOSYALİZMDE GERİ DÖNÜŞ SORUNU!

“Geri Dönüş”ün nasılı ve nedenleri sorusuna doğru ve yeterli yanıtlar verebilmek için yapılması gerekenler…

DHKP-C 'DEN KÜRT HALKI VE KOBANE iCiN 2. SiLAHLI EYLEM!!

Katil AKP’den Hesap Sorduk Soracağız

Amerika’nın maşası IŞİD’in Kobane’de yaptığı katliamları protesto etmek için yapılan eylemlerde onlarca insanımız katledildi. İşbirlikçi AKP Kürdistan illerinde tam bir terör uyguladı. Günlerce sıkıyönetim günlerini aratmayan sokağa çıkma yasakları uyguladı.

IŞİD’in Kobani’ye cani saldırıları ve Rojava’daki savaşın yarattığı endişeler ve yeşerttiği umutlar

IŞİD’e karşı muharebede korkusuz kadın ve erkeklerin fedakârlıklarına rağmen Suriye Kürdistanı’ndaki yönetim ve yaygın olarak benimsenen politik çizgi önüne alınırsa, burasının da burjuva ve feodal sınıflarca yönetilen Irak Kürdistan’ından daha iyi bir kaderi olmayacaktır. Ancak, bundan da büyük bir tehlike var. PYD’nin meşruiyet ve işbirliği beklediği tüm güçlerin Kürt halkına karşı işledikleri oldukça kanlı suçlardan oluşan bir geçmişi var.

AYIN KİTABINI TARTIŞIYORUZ

YAZAREVİ TOPLULUĞU'NUN KATKILARIYLA
AYIN KİTABINI TARTIŞIYORUZ

"ZİFİR"
BÜLENT YILDIZ

Üniversiteler, Özerk ve Demokratik olmalıdır

Çoğunlukla anlaşıldığı gibi özerk ve demokratik nitelik yalnızca yönetsel anlamda değildir. Özerk ve demokratik üniversite esasen su üç temel özellikten oluşmaktadır. Birincisi, eğitimden yararlanma, meslek ve iş hakkı. Toplumun her bireyi, daha ilk öğretimden başlayarak, üniversite öğretimine kadar eğitimden eşit olarak yararlanma hakkına sahip olmalıdır. Herkese parasız eğitim talebinin hayata geçmesi için bu koşul mutlaka yerine getirilmelidir. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği de tam anlamıyla gerçekleşmelidir.

emperyalizm örgütleri nasıl karşıtına dönüştürüyor

emperyalizm cephe ve pkk üzerinden akp'nin alternatifini hazırlıyor

DHFFaşist TC.Devleti‘nin Halka Dayattığı Gerici Savaş Konsepti Devrimci Savaşla Aşılır.Faşist gericiliğin “çözüm planı” ve “iç güvenlik paketi”, devrimci savaşı tasfiye planıdır.Komünistler olarak bunun siyasetini bugünden oluşturmak, birleşik sosyalist :

--DHF: Faşist TC.Devleti‘nin Halka Dayattığı Gerici Savaş Konsepti Devrimci Savaşla Aşılır.Faşist gericiliğin “çözüm planı” ve “iç güvenlik paketi”, devrimci savaşı tasfiye planıdır.Komünistler olarak bunun siyasetini bugünden oluşturmak, birleşik sosyalist bir Kürdistan gerçeğine göre mücadele hattını örme öngörüsünde bulunmak ve Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme hakkının sosyalist devrimimizin programsal bir parçası olduğu gerçeğini pratikte de örgütlemek devrimci savaşımızın gereğidir. Plan açıktır.

Kobané ve Emperyalizm Tartışmaları ve TC‘yle Sürdürülen ‘çözüm süreci,ABD ve diğer emperyalist güçler için esas olan Batı Kürdistan’ın kendi gerici çıkarları ekseninde şekillendirilmesidir,Kuzeyde Kürt ulusal hareketi gibi oldukça etkin olan bir gücün TC

- Kobané ve Emperyalizm Tartışmaları ve TC‘yle Sürdürülen ‘çözüm süreci,ABD ve diğer emperyalist güçler için esas olan Batı Kürdistan’ın kendi gerici çıkarları ekseninde şekillendirilmesidir,Kuzeyde Kürt ulusal hareketi gibi oldukça etkin olan bir gücün TC devletine esas da tek bir fiske bile vurmamış olması meselenin önemli bir kırılgan yanıdır.Bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz; bugün Batı Kürdistan’da yaşanan durumun en büyük etkenlerinden biri de TC‘yle sürdürülen ’çözüm sürecidir’.Geçen süre de net bir şekilde göstermiştir ki bu ‘süreç’ Kürt Ulusal Hareketi aleyhine, AKP hükümeti

MKP-Maoist Komunist Partisi Dava tutsakları:‘Kobané irade beyanıdır.Selamlıyoruz’Türkiye-Kuzey Kurdistan Proletaryasının ve emekçi halkların bugün acil enternasyonal görevi, Kobané direnişiyle çok yönlü dayanışmayı sağlamak ve Kürdistani direniş/serhildan

--MKP-Maoist Komunist Partisi Dava tutsakları:‘Kobané irade beyanıdır.Selamlıyoruz’Türkiye-Kuzey Kurdistan Proletaryasının ve emekçi halkların bugün acil enternasyonal görevi, Kobané direnişiyle çok yönlü dayanışmayı sağlamak ve Kürdistani direniş/serhildanda aktif yer almaktadır. Kendisini ilerici, muhalif, demokrat, devrimci ve sosyalist addeden her kişi ve kurum, Kobané direnişiyle / Kürdistani serhildanla Gezi ruhunun bütünlüğünü sağlayarak acil gündem konusu yapmalıdır.

Borsalar meselesinde anlamayan ve çarpıtan kim?HALKIN GÜNLÜĞÜ'nden Partizan Dergi'sine Cevap(2)Dogmatizmin ufku her zaman dardır ve Prokrüst yatağıyla sınırlıdır.O,yaşamın akıp giden gerçeğinden kopuktur.Okuduğunu bile anlamaktan uzaktır.Bozuk bir saatin

- Borsalar meselesinde anlamayan ve çarpıtan kim?HALKIN GÜNLÜĞÜ'nden Partizan Dergi'sine Cevap(2)Dogmatizmin ufku her zaman dardır ve Prokrüst yatağıyla sınırlıdır.O,yaşamın akıp giden gerçeğinden kopuktur.Okuduğunu bile anlamaktan uzaktır.Bozuk bir saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiği esprisini,Partizan Dergisi için rahatlıkla ifade edebiliriz. ******* Gazetemizin 90. Sayısı’nda yayınladığımız, Partizan Dergisi’nin Haziran 2014 Özel Sayısında yayınlanan “Tasfiyecilikte yeni bir aşama olarak MKP 3.

Sayfalar