Newswire

Büyük İnsanlığa Yeni Ekimler Gerek...

1917–2017
Rusya‘da Büyük Sosyalist
Ekim Devrimi‘nin 100. Yılında:
İNSANLİĞA YENİ EKİMLER GEREK!

7 Kasım 1917’de savaş gemisi Aurora’nın burjuva hükümetinin merkezi konumunda olan çarlığın Kışlık Sarayı’na yönelen top atışları dünya tarihinde yeni bir çağın başladığını ilan ediyordu: Emperyalizme karşı proletarya önderliğinde devrimler çağı!
Bu top sesleri ile birlikte başlayan işçilerin-köylülerin burjuva iktidarının siyasi merkezine yönelen saldırısı, içinden çürümüş olan feodal emperyalist Rus imparatorluğunun temellerine yönelik bir saldırı idi.

İbrahim'i Savunmak...

Dipnot Yayınları tarafından 2015’de “İbrahim Kaypakkaya Kitabı: Seçme Yazılar ve Üzerine Yazılar” başlıklı bir kitap yayınlandı. Kitapta yayınlanan İbrahim Kaypakkaya’nın “Seçme Yazılar”ını içeren bölüm, Umut Yayıncılık tarafından 1992’de yayınlanan baskısıdır. Kitapta, Muzaffer Oruçoğlu, Garbis Altınoğlu, Yaşar Ayaşlı, Ziya Ulusoy, Şöhret Baltaş, Emrah Cilasun, Erdoğan Aydın ve Metin Kayaoğlu’nun yazılarına da yer verilmektedir. Yazılarına yer verilen yazarlar, kendi açılarından İbrahim’i değerlendirmekte ve kimi tespitler yapmaktadır.

Şenci’nin ‘Tarih”i ve Tarihi Gerçekler…

Mart 2017’de, El Yayınları tarafından “Sürgün” başlıklı, Erdoğan Şenci imzalı bir kitap yayınlandı. Erdoğan Şenci, Muzaffer Oruçoğlu’nun önsözüyle yayınla¬nan bu kitapta anılarını yazmayı sürdürüyor! Kuşkusuz şu veya bu dönemde şu veya bu devrimci örgüt içinde mücadeleye katılmış, özellikle de kimi yönetici kademelerde yer almış kişilerin anılarını yazması iyidir. Bu anılar mücadele tarihi¬nin/örgütlerin tarihinin olumlu ve olumsuz yönleriyle bütünlük içinde öğrenilme-sine, gelecek kuşaklar açısından geçmişten dersler çıkartılmasına yardımcı olabilir.

Eylem Biçimleri Üzerine...

Biz, devrim davasında “şehit” düşmek için savaşmıyoruz. Dünyayı değiştirmek için savaşıyoruz. Bu savaşta elbette ki ölebiliriz de. Çünkü sınıf mücadelesi düz bir seyir izlemiyor. Dünyayı değiştirmek için savaşanlar, bedel öder, işkencelere maruz kalır, zindanlara atılır. Kuşkusuz komünizm davası için, devrim davası için mücadelede ölmek, ölümler içinde en anlamlısı, en yücesidir. Fakat, ölüm bizim için “hedef” değildir. Olamaz. Hedef, her gün devrim davası için savaşımla dolu bir hayattır!

Nuriye ve Semih'e Özgürlük...

Ülkelerimizde devlet terörünün ayyuka çıktığı, faşizmin koyulaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Baskılara, faşizme ve devlet terörüne karşı mücadele etmekten başka bir seçenek yoktur. AKP hükümeti, 15 Temmuz 2016’da yapılan askeri darbe girişimini fırsata çevirdi. Fetullahçılara karşı yapılan tasfiye operasyonlarının yanı sıra, bunlarla ilgisi olmayan bir dizi muhalife karşı da tasfiyeye yöneldi. Tasfiye operasyonlarının rahat yapılması için OHAL ilan edildi. Ülke 20 Temmuz 2016’dan bu yana Olağanüstü Hâl şartlarında Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyor.

Bolşevizmin Sesi Bolşevik Partizan...

Demokrasi Nasıl Kazanılacak?

Bugün Türkiye’de demokrasinin olmadığı, demokrasiyi kazanmak için mücadele gerekliliği hemen herkesçe kabul ediliyor. O kadar ki, faşizmin andaki uygulayıcısı AKP bile programında ve yer yer söyleminde “demokrasi eksikliği”ni kabul ediyor. Bu konuda atılacak adımlar olduğunu yer yer dile getiriyor! Egemenlerin muhalif partileri ise “demokrasi savunuculuğu” konusunda gayet iddialılar.

Burjuva Demokrasisi…

Nuriye ve Semih’e özgürlük!

Ülkelerimizde devlet terörünün ayyuka çıktığı, faşizmin koyulaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Baskılara, faşizme ve devlet terörüne karşı mücadele etmekten başka bir seçenek yoktur. AKP hükümeti, 15 Temmuz 2016’da yapılan askeri darbe girişimini fırsata çevirdi. Fetullahçılara karşı yapılan tasfiye operasyonlarının yanı sıra, bunlarla ilgisi olmayan bir dizi muhalife karşı da tasfiyeye yöneldi. Tasfiye operasyonlarının rahat yapılması için OHAL ilan edildi. Ülke 20 Temmuz 2016’dan bu yana Olağanüstü Hâl şartlarında Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyor.

Eylem Biçimleri Üzerine…

Devrim mücadelesinde toprağa düşen her insanı sahipleniyoruz. Kuşkusuz onlar başeğmeyen, kararlı, militan devrimcilerdir. Düşenlerin ardından Devrimci Örgütler, onların kararlılığı, militanlığı, ölümsüzlüğü üzerine yazıp çizmektedirler. Hiçbir örgüt toprağa düşenler bağlamında kendi sorumluluklarını, hatalarını sorgulamıyor. Devrimci örgütleri bu bağlamda kendi duruşlarını/siyasetlerini gözden geçirmeye çağırıyoruz...

Biz, devrim davasında “şehit” düşmek için savaşmıyoruz. Dünyayı değiştirmek için savaşıyoruz. Bu savaşta elbette ki ölebiliriz de. Çünkü sınıf mücadelesi düz bir seyir izlemiyor. Dünyayı değiştirmek için savaşanlar, bedel öder, işkencelere maruz kalır, zindanlara atılır. Kuşkusuz komünizm davası için, devrim davası için mücadelede ölmek, ölümler içinde en anlamlısı, en yücesidir. Fakat, ölüm bizim için “hedef” değildir. Olamaz. Hedef, her gün devrim davası için savaşımla dolu bir hayattır!

Gerçek anlamda bir “Demokrasi Cephesi”ni inşa edelim!

Bugün Türkiye’de demokrasinin olmadığı, demokrasiyi kazanmak için mücadele gerekliliği hemen herkesçe kabul ediliyor. O kadar ki, faşizmin andaki uygulayıcısı AKP bile programında ve yer yer söyleminde “demokrasi eksikliği”ni kabul ediyor. Bu konuda atılacak adımlar olduğunu yer yer dile getiriyor! Egemenlerin muhalif partileri ise “demokrasi savunuculuğu” konusunda gayet iddialılar.

Burjuva Demokrasisi…

“İmralı Notları” Üzerine!

Kasım 2015’te, Almanya’nın Neuss kentinde “Weşanen Mezopotamya” yayınevi tarafından
“Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa, İmralı Notları” başlıklı bir kitap yayınlandı.
Kitap, Abdullah Öcalan’ın HDP heyeti ile devlet yetkililerinin gözetimi altında yaptığı
görüşmelerin notlarından oluşuyor. “İmralı Notları”, 3 Ocak 2013 tarihli görüşme notları ile
başlıyor ve 14 Mart 2015’te yapılan görüşme notları ile birinci bölüm sona eriyor. İkinci
bölümde ise, Abdullah Öcalan’ın gönderdiği kimi mesajlara yer veriliyor. HDP heyeti, en son

La Fontaine’den Masallar Ya da Erdoğan Şenci’nin “Sürgün”ü!

Mart 2017’de, El Yayınları tarafından “Sürgün” başlıklı, Erdoğan Şenci imzalı bir kitap yayınlandı. Erdoğan Şenci, Muzaffer Oruçoğlu’nun önsözüyle yayınla¬nan bu kitapta anılarını yazmayı sürdürüyor! Kuşkusuz şu veya bu dönemde şu veya bu devrimci örgüt içinde mücadeleye katılmış, özellikle de kimi yönetici kademelerde yer almış kişilerin anılarını yazması iyidir. Bu anılar mücadele tarihi¬nin/örgütlerin tarihinin olumlu ve olumsuz yönleriyle bütünlük içinde öğrenilme-sine, gelecek kuşaklar açısından geçmişten dersler çıkartılmasına yardımcı olabilir.

DÜNYAYA YENI EKIMLER GEREK...

1917–2017
Rusya‘da Büyük Sosyalist
Ekim Devrimi‘nin 100. Yılında:
İNSANLİĞA YENİ EKİMLER GEREK!

7 Kasım 1917’de savaş gemisi Aurora’nın burjuva hükümetinin merkezi konumunda olan çarlığın Kışlık Sarayı’na yönelen top atışları dünya tarihinde yeni bir çağın başladığını ilan ediyordu: Emperyalizme karşı proletarya önderliğinde devrimler çağı!
Bu top sesleri ile birlikte başlayan işçilerin-köylülerin burjuva iktidarının siyasi merkezine yönelen saldırısı, içinden çürümüş olan feodal emperyalist Rus imparatorluğunun temellerine yönelik bir saldırı idi.

Pages